Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Faculty of Multimedia Communications
Vedení fakulty
Děkanka doc. Mgr. Irena Armutidisová
Proděkanka MgA. Jana Dosoudilová
Proděkanka Mgr. Lenka Harantová, Ph.D.
Proděkanka Ing. Martina Juříková, Ph.D.
Proděkanka Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Předseda AS Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Tajemnice Ing. Alena Fandliová
Statistické údaje k 26. 10. 2016
Katedry 9
Ústavy 1
Zaměstnanci 94
Studenti 1115
Studijní program
Pregraduální 1068
Bakalářský 711
Magisterský 357
Postgraduální 47
Doktorský 47
Základní informace
Datum založení 2002
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa FMK UTB ve Zlíně,
Univerzitní 2431,
760 01 Zlín
Telefon +420 576 034 205
E-mail studium@fmk.utb.cz
fmk.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je jednou z šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Fakulta byla založena 1. ledna 2002 a sídlí na adrese Univerzitní 2431 ve Zlíně.

Fakulta nabízí studium v bakalářských studijních programech (standardní doba studia jsou 3 roky), navazujících magisterských studijních programech (standardní doba studia 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studijním programu (standardní doba studia 3 roky).

Všechny studijní programy jsou postaveny na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi obdrží kromě diplomu Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V roce 1997 ustavila Fakulta technologická VUT v Brně se sídlem ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (IRTMK). K 1. lednu roku 2002 se IRTMK změnil na Fakultu multimediálních komunikací (FMK) a stal se tak třetí fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dislokace[editovat | editovat zdroj]

Budova U4 (Univerzitní 2431, Zlín): sídlo fakulty, děkanát, studijní oddělení, ateliéry: Grafický design, Reklamní fotografie, obory Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba (specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), Produkce, Kabinet teoretických studií

Budova U44 (Univerzitní 2431, Zlín): Ústav marketingových komunikací, Komunikační agentura, Audiovizuální centrum

Budova U16 (Třída Tomáše Bati 4342, Zlín): ateliéry Design oděvu, Design obuvi, Průmyslový design, Prostorová tvorba, Design skla, Digitální design, Produktový design, dílenské zázemí

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Ústavy[editovat | editovat zdroj]

 • Ústav marketingových komunikací

Ateliéry[editovat | editovat zdroj]

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Design obuvi
 • Design oděvu
 • Design skla
 • Digitální design
 • Grafický design
 • Produktový design
 • Prostorová tvorba
 • Průmyslový design
 • Reklamní fotografie

Ostatní pracoviště[editovat | editovat zdroj]

 • Kabinet teoretických studií
 • Komunikační agentura
 • Audiovizuální centrum

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Mediální a komunikační studia (titul Bc., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Marketingové komunikace
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • obor: Animovaná tvorba
  • obor: Audiovizuální tvorba
   • specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba
  • obor: Produkce
  • obor: Animovaná tvorba
 • Výtvarná umění (titul BcA., 6 semestrů, forma prezenční)
  • obor: Multimédia a design
   • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design

Navazující magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Mediální a komunikační studia (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Marketingové komunikace
 • Teorie a praxe audiovizuální tvorby (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Animovaná tvorba
  • obor: Audiovizuální tvorba
   • specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba
  • obor: Produkce
  • obor: Animovaná tvorba
 • Výtvarná umění (titul MgA., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Multimédia a design
   • ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design
 • Media and Communication Studies (titul Mgr., 4 semestry, forma prezenční)
  • obor: Marketing Communications

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Výtvarná umění (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimédia a design
 • Visual Arts (titul Ph.D., 6 semestrů, forma prezenční i kombinovaná)
  • obor: Multimedia and Design

Seznam děkanů[editovat | editovat zdroj]

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • doc. Mgr. Irena Armutidisová – děkanka
 • MgA. Jana Dosoudilová – proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání (statutární zástupkyně děkanky)
 • Mgr. Lenka Harantová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogickou činnost
 • Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D. – proděkan pro strategii a sociální záležitosti
 • Ing. Martina Juříková, Ph.D. – proděkanka pro tvůrčí činnost
 • Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. – předseda akademického senátu
 • Ing. Alena Fandliová – tajemnice

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně : Fakulta multimediálních komunikací [online]. 2014, 4.10.2014 [cit. 2014-10-04]. Dostupný z WWW: http://fmk.utb.cz/.

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]