Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
Faculty of Pharmacy
Budova Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v kampusu Veterinární univerzity
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
ProděkankaPharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Proděkanprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
ProděkanPharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
Proděkandoc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
Předseda ASPharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
TajemniceIng. Martina Ježková
Základní informace
Barva
     
Datum založení1952
Datum zrušení1960
Datum obnovení2020
Statusveřejnoprávní
Kontaktní údaje
AdresaPalackého třída 1946/1
612 00 Brno
Telefon+420 549 491 111
E-mailinfo@pharm.muni.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.pharm.muni.cz

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity je v pořadí šestá fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Původně fungovala v letech 1952–1960, kdy navazovala na studium farmacie na přírodovědecké a posléze lékařské fakultě této univerzity.[1] V roce 2020 byla obnovena přechodem stávající Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pod Masarykovu univerzitu.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počátky (1945–1952) a původní fakulta (1952–1960)[editovat | editovat zdroj]

Budova bývalé farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Joštově ulici

Farmaceutické studium bylo zahájeno na přírodovědecké fakultě 1. prosince 1945 nejprve jako dvouleté; posléze byla od podzimu 1948 stanovena jeho délka na čtyři roky a studium přičleněno k fakultě lékařské.[3] Za patnáct let trvání farmaceutického studia na Masarykově univerzitě jím prošlo 1845 studentů, což odpovídalo 39 % tehdejšího počtu lékárníkůČeskoslovensku.[4][p. 1]

Samostatná farmaceutická fakulta vznikla na Masarykově univerzitě na základě vládního nařízení k 1. září 1952, slavnostně zahájila provoz 28. listopadu téhož roku.[1][5][6] Jejím prvním děkanem se v letech 1952–1955 stal profesor farmakognozie Vladimír Homola.[1][7] V letech 1956–1960 byl druhým a posledním děkanem fakulty profesor farmaceutické botaniky Miroslav Penka.[8]

Fakulta sídlila v dnešní Joštově ulici v budově bývalé Německé vysoké technické školy (od roku 2005 sídlo fakulty sociálních studií). Měla osm kateder dále členěných do mnoha oddělení a pro potřeby fakulty vznikla i zahrada léčivých rostlin na Kraví hoře a fakultní lékárna na Orlí ulici.[4] Podle statistiky z roku 1956 odcházelo 75 % absolventů pracovat do lékáren (těch bylo tehdy v Brně 37) a pouze 5–7 % nacházelo zaměstnání ve farmaceutickém průmyslu.[9]

Přesun studia farmacie do Bratislavy (1960), obnovení fakulty v Brně (1991)[editovat | editovat zdroj]

Již v letech 1956–1957 se až na úrovni vlády diskutovalo o možnosti přesunout studium farmacie z Brna na Univerzitu Palackého v Olomouci, k čemuž nakonec nedošlo.[9]

Na základě centralizačního vládního nařízení byla však nakonec k 1. září 1960 Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity zrušena[1][10] a studium bylo sloučeno s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě – rovněž existující od roku 1952 – která se tím na devět let stala jedinou fakultou tohoto oboru v celém Československu (do vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové v roce 1969[11]).[1]

Archivní materiál týkající se univerzitního farmaceutického studia v Praze a v Brně do roku 1960, který byl dosud uložen v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě, byl v březnu 1997 převzat Archivem Masarykovy univerzity.[12]

V roce 1991 vznikla Farmaceutická fakulta Vysoké školy veterinární (později Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU Brno), která navázala na výuku farmacie v Brně.[13]

Obnovení fakulty pod Masarykovu univerzitu (2020)[editovat | editovat zdroj]

O přechodu farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU začali představitelé obou univerzit jednat na podzim 2019, po nástupu Martina Bareše do funkce rektora Masarykovy univerzity.[14][15]

Přechod farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU k 30. červnu 2020 schválil akademický senát VFU Brno 8. dubna 2020. Poněvadž zákon přesun fakult mezi univerzitami neumožňuje, stávající Farmaceutická fakulta VFU Brno k 30. červnu 2020 byla formálně zrušena a k 1. červenci 2020 namísto ní byla zřízena obnovená Farmaceutická fakulta MU. Jednání senátu MU o vzniku nové farmaceutické fakulty proběhlo 4. května 2020. Senáty obou univerzit též vyjádřily souhlas s uzavřením potřebných smluv zajišťujících podmínky přesunu. Ty umožnily studentům bez přerušení pokračovat v započatých studiích na nově vzniklé fakultě na MU a zajistily přechod na MU též všem zaměstnancům FaF VFU Brno. Pokračování výuky prozatímně pokračuje ve stávajících prostorách v areálu VFU, které si Masarykova univerzita pronajala na pět let. Do budoucna se počítá s tím, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice, kde sídlí také lékařská fakulta. Podle Aloise Nečase, rektora VFU, je další zkvalitňování farmaceutického vzdělávání možné právě po propojení institucionálního zázemí farmacie a humánní medicíny.[14]

Masarykova univerzita si od návratu fakulty pod svá křídla slibovala příležitost větší spolupráce dosavadních studentů a zaměstnanců MU s novými kolegy a spolužáky v oboru farmacie. S ohledem na historický kontext, kdy byla farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity už v letech 1952–1960, je v historickém pořadí fakult uváděna jako šestá, tj. před později založenými fakultami ekonomicko-správní (1990), informatiky (1994), sociálních studií (1998) a sportovních studií (2002).[14]

Seznam děkanů[editovat | editovat zdroj]

 1. Vladimír Homola (1952–1955)[7]
 2. Miroslav Penka (1956–1960)[8]
  fakulta zrušena
 3. Radka Opatřilová (2020–2021 pověřena řízením)[16]
 4. David Vetchý (od 2021)[17]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Databáze absolventů Masarykovy univerzity evidovala k 26. srpnu 2016 pro farmaceutickou fakultu 1679 absolventů, tedy přibližně o 9 % méně než je v článku uvedený údaj o počtu fakultou „vychovaných lékárníků“ ze staršího zdroje.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Tento článek obsahuje text z tiskové zprávy Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky z 8. dubna 2020, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita a který je dostupný pod licencí CC BY 3.0 CZ (shrnutí).

 1. a b c d e AMBRUS, Tünde. K 60. výročí vzniku samostatných farmaceutických fakult v Československu. Praktické lékárenství. 2013, čís. 1, s. 41–42. Dostupné online. 
 2. Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020-04-08 [cit. 2020-04-08]. Tisková zpráva. Dostupné online. 
 3. NOVÁČEK, L. Protinacistický odboj českých lékárníků 1939 – 1945. In: NEDOPILOVÁ, Lucie; NEDOPIL, Aleš. Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných symposiích v roce 2002. Praha: Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti, 2002. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21. S. 9–10. Archivováno 21. 2. 2015 na Wayback Machine.
 4. a b NOVÁČEK, Libor. Znovuzrození farmaceutické fakulty v Brně. Zdravotnické noviny. 29. 8. 1991, roč. 1991, čís. 36–37. 
 5. § 10 vládního nařízení č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
 6. SOLICH, Jan. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR. SOLUTIO 2002/2003 [online]. Medon, s.r.o., 2002/2003 [cit. 2016-08-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-10-08. 
 7. a b Vladimír Homola [1905–1991] [online]. Masarykova univerzita [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 8. a b Miroslav Penka [1920–1990] [online]. Masarykova univerzita [cit. 2016-09-21]. Dostupné online. 
 9. a b KONEČNÝ, Karel. Spor o dislokaci Farmaceutické fakulty. Časopis Matice moravské. 2001, čís. 2, s. 479–487. 
 10. § 11 odst. 1 vládního nařízení č. 120/1960 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol. Dostupné online.
 11. Kronika Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. In: RUSEK, Václav. Sborník k 25. výročí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 1994. Dostupné online. S. 12.
 12. PULEC, Jiří. Archiv Masarykovy univerzity [online]. Masarykova univerzita, 1998 [cit. 2016-08-26]. Součást Výroční zprávy Masarykovy univerzity v Brně 1997. Dostupné online. 
 13. Informace o fakultě [online]. Faf.vfu.cz [cit. 2015-02-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-21. 
 14. a b c Farmacie se má stát součástí MU. Senáty MU a VFU Brno už schválily první kroky [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2020-04-08 [cit. 2020-04-08]. Tisková zpráva. Dostupné online. 
 15. pes. Brněnská farmaceutická fakulta by ráda pod jinou školu. „Veterinu" chce vyměnit za Masarykovu univerzitu [online]. Ceskatelevize.cz, 2019-11-14 [cit. 2020-04-08]. Dostupné online. 
 16. Farmaceutická fakulta se dneškem stává součástí Masarykovy univerzity [online]. Muni.cz, 2020-07-01 [cit. 2020-07-01]. Dostupné online. 
 17. Rektor jmenoval Davida Vetchého děkanem [online]. Pharm.muni.cz, 2021-03-29 [cit. 2022-03-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]