Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty of Finance and Accounting Prague University of Economicsc and Business
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
Proděkandoc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Předseda ASIng. Savina Finardi, Ph.D.
TajemníkIng. Anna Suková
Statistické údaje
Katedry7
Základní informace
Datum založení1. července 1991
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFakulta financí a účetnictví
VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
DIČCZ61384399
Souřadnice
http://ffu.vse.cz/

Fakulta financí a účetnictví (FFÚ, F1) je fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Vznikla 1. července 1991 v rámci organizačních změn celé Vysoké školy ekonomické v Praze po roce 1989. Páteř fakulty byla vytvořena na dvou do té doby existujících katedrách: katedry financí a úvěru a katedry účetnictví, součástí se stala i katedra pedagogiky. Tyto katedry existují v různých obměnách na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953.

Posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání, rozvíjet vědecko-výzkumnou činnost, dále pak provádět habilitační řízení a navrhovat profesory. Fakulta také rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, státními institucemi, či podnikatelskými subjekty. Fakulta dále podporuje program celoživotního vzdělávání. V současné době[kdy?] na FFÚ pracuje kolem 80 akademických pracovníků a studuje zhruba 2 500 studentů.

Mise[editovat | editovat zdroj]

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize[editovat | editovat zdroj]

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a environmentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Vchod do Staré budovy Vysoké školy ekonomické

Katedry[editovat | editovat zdroj]

Pohled z náměstí Winstona Churchilla

V současné době fakultu tvoří sedm kateder – bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví, veřejných financí. Tyto základní pracoviště fakulty pak doplňují dva instituty – Institut strategického investování a Institut energetické ekonomie

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví KBP doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. kbp.vse.cz
Katedra didaktiky ekonomických předmětů KDEP doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D. kdep.vse.cz
Katedra financí a oceňování podniku KFOP Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. kfop.vse.cz
Katedra finančního účetnictví a auditingu KFUA doc. Ing. David Procházka, Ph.D. kfua.vse.cz
Katedra měnové teorie a politiky KMTP doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. kmtp.vse.cz
Katedra manažerského účetnictví KMÚ doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. kmu.vse.cz
Katedra veřejných financí KVF doc. Ing. Jana Tepperová , Ph.D. kvf.vse.cz

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví[editovat | editovat zdroj]

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví zajišťuje výuku předmětů zaměřujících se na oblast komerčního bankovnictví, finanční matematiky, finančních trhů a burz, investičních analýz, životního a majetkového pojištění a matematických metod využívaných ve finanční ekonomii.

Katedra spojuje teorii s praxí ve spolupráci s významnými finančními institucemi.

Součástí katedry je i vědecko-výzkumná činnost zabývající se řízením rizik komerčních bank, investičních bank a pojišťoven a oceňováním bankovních, investičních a pojistných produktů.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů[editovat | editovat zdroj]

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je orientována na výuku oboru učitelství. Nese s sebou tradici už od počátku existence VŠE, od roku 1953. Předností tohoto studia je, že umožňuje sloučit exaktní ekonomické studium s humanisticky zaměřeným studiem pedagogiky a psychologie a získat tak zároveň dvě profesní kvalifikace - ekonomickou a současně pedagogickou.

Absolventi oboru se uplatňují jako učitelé odborných ekonomických předmětů na SŠ, jako ředitelé, učitelé VOŠ. Není výjimkou, že absolventi nachází své místo ve výzkumu a veřejné správě. Na katedře působí v současnosti jedenáct kvalifikovaných pracovníků,

Jelikož katedra didaktiky ekonomických předmětů spadá pod fakultu financí, je oboru zajištěno odborné a kvalitní zázemí z hlediska výuky předmětu účetnictví. Tento předmět je klíčovým předmětem na obchodních akademiích.

Katedra financí a oceňování podniku[editovat | editovat zdroj]

Katedra financí a oceňování podniku vznikla 1. ledna 1991 pod jménem katedra financí podniku. Přejmenována byla až 1. září 2000. Katedra se specializuje na dva tematické okruhy - finanční management podnikatelských subjektů a oceňování podniku a jeho majetku.

Bakalářský stupeň studia - na tomto stupni studia je především zajišťován celoškolský předmět Finance podniku, dále také Finanční analýza a plánování. Vyučuje také předmět Oceňování podniku I pro obor Účetnictví.

Magisterský stupeň studia - vyučuje celofakultní předmět Investiční řízení a dlouhodobé financování, dále je garantem hlavní specializace Finance a oceňování podniku, a také vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku.

Doktorský stupeň studia - výuka probíhá v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, se stejnojmenným předmětem Finanční řízení podniku.

Katedra také vypisuje kurz celoživotního vzdělávání Finanční management podniku a je garantem studijního programu MBA nemovitosti a jejich oceňování.

Katedra finančního účetnictví a auditingu[editovat | editovat zdroj]

Katedra finančního účetnictví a auditingu má dlouhou a bohatou historii. Vznikla v roce 1990 rozdělením tehdejší katedry účetnictví. Řadí se mezi nejpočetnější katedry školy, jelikož obsahuje téměř 30 stálých pracovníků a spolupracuje s celou řadou externích pracovníků, díky nimž je výuka na vysoké odborné a specializační úrovni.

Zastřešuje dva základní celoškolsky povinné předměty účetnictví (bakalářský stupeň). Na magisterském stupni je garantem hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Vedle povinných předmětů katedra nabízí více než 35 volitelných předmětů.

Katedra každoročně pořádá pedagogické konference zaměřené na problematiku středoškolského a vysokoškolského účetnictví. Katedra v roce 1990 obnovila spolupráci s katedrou účtovníctva Ekonomické univerzity Bratislava. Katedra je aktivním členem Evropské účetní asociace a to už od roku 1989. V dubnu roku 2004 byla katedra (spolu s katedrou manažerského účetnictví, katedrou financí a oceňování podniku) pověřena Evropskou účetní asociací (European Accounting Association) pořádáním 27. výročního kongresu EAA. Kongresu se zúčastnilo více než 1300 účastníků, včetně mezinárodních hostů.

Dalšími aktivitami katedry jsou kurzy celoživotního vzdělávání v oblasti účetnictví a auditingu.

Katedra měnové teorie a politiky[editovat | editovat zdroj]

Katedra měnové teorie a politiky se zaměřuje na oblast peněžní teorie a centrálního bankovnictví. Zajišťuje výuku praktických a institucionálních aspektů v podobě specializovaných předmětů. Samozřejmostí katedry je výuka na všech třech stupních studia na VŠE.

Bakalářský stupeň studia – katedra zajišťuje výuku (společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví) celoškolsky povinného předmětu Finanční teorie, politika a instituce. Tento předmět se zaměřuje na základní problematiku obsahující témata jako např. emise peněz v ekonomice, úroková míra, cenné papíry, činnost centrální banky a obchodních bank, měnové kursy, platební bilance aj. Vše je prakticky zaměřeno na Českou republiku a Evropskou unii.

Katedra také vyučuje fakultně povinné předměty Měnová teorie a politika a Mezinárodní finance. Předmět Měnová teorie a politika vysvětluje význam peněz a centrální banky v tržní ekonomice. Druhý předmět Mezinárodní finance se zajímá o témata spojená s problematikou měnového kursu, platební bilance, devizového trhu a devizových operací, rezerv, pozice a rizika.

Magisterský stupeň studia - všechny studijní plány mají oborově povinné předměty Mezinárodní monetární ekonomie (zaměření na složité otázky měnové teorie a politiky centrální banky), Monetární makroanalýza a Burzovní obchody.

Velice žádaná vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví je zabezpečována katedrou měnové teorie a politiky společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví. Díky dobrým možnostem uplatnění se v praxi, je mezi studenty VŠE, tak populární.

Doktorský stupeň studia - katedra zajišťuje výuku oborově povinného předmětu Monetární ekonomie – empirické modely. Tento model se zaměřuje na vztah měnové a fiskální politiky, autonomii měnové politiky v malé ekonomice, modely měnového kursu, nabídky peněz a poptávky po penězích, a problémy spojené s úrokovou mírou, inflací a rovnováhou na peněžním trhu. Problematika konvergenčního procesu v oblasti inflace a reálného důchodu v domácí a zahraniční měně je rovněž součástí předmětu. Mezi volitelně předměty patří např. předmět Matematické metody ve financích.

Katedra manažerského účetnictví[editovat | editovat zdroj]

Katedra manažerského účetnictví je vědecko-výzkumné a pedagogické pracoviště. Díky své ucelené koncepci informační podpory manažerského řízení („účetního“ vidění světa) je známé celé odborné veřejnosti. Katedra je garantem výuky předmětů Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví. Velkým přínosem pro studenty je významné podílení se katedry na vzdělání před vstupem do profese a na přípravě zkouškových zadání na Komoře auditorů.

Katedra má své zástupce v dvou nejvyšších orgánech Svazu účetních – Výbor pro odborné zkoušky a vzdělávání Komory auditorů a Komitét pro certifikaci a vzdělávání. Dále má své zástupce v redakční radě časopisu Účetnictví a odborného časopisu Verlag Dashofer. Katedra se také podílí na tvorbě legislativních norem (připomínkovou formou), zejména zákona o účetnictví a zákona o auditorech.

Katedra veřejných financí[editovat | editovat zdroj]

Katedra veřejných financí je druhá největší katedra Fakulty financí a účetnictví. Vznikla spojením části bývalé Katedry financí a úvěru a Katedry veřejné ekonomiky. Dnes je jednou z klíčových akademických pracovišť, která svým zaměřením pokrývá širokou problematiku veřejných financí a neprivátní ekonomiky.

Katedra se zaměřuje na relativně rozsáhlý okruh témat s makro i mikroekonomickými prvky. Katedra zajišťuje celoškolsky povinný kurz Finanční teorie, instituce a trhy zabývající se profilovými ekonomikami v rámci veřejného sektoru, problematikou veřejných zakázek a programového financování a rovněž daňovou teorií, politikou, zdaněním a daňovým právem.

Katedra vyučuje kurzy v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a pravidelně otevírá vedlejší specializaci Daně v podnikání. Garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program Zdanění a daňová politika. Poskytuje taktéž výuku v doktorských studijních programech.

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Vchod do Rajské budovy Vysoké školy ekonomické

Bakalářský studijní program[editovat | editovat zdroj]

Standardní délka studia je 3 roky, absolventi poté získávají titul bakalář (Bc.). Studijní program probíhá v rámci čtyř studijních oborů:

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Zdanění a daňová politika

Navazující magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

Standardní délka studia je 2 roky, absolventi poté získávají titul inženýr (Ing.). Studium probíhá v rámci hlavních a vedlejších specializací:

Hlavní specializace

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finanční inženýrství
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance a oceňování podniku

Vedlejší specializace

 • Auditing
 • Daně v podnikání
 • Finanční inženýrství
 • Manažerské účetnictví
 • Mezinárodní finance a byznys
 • Oceňování podniku a jeho majetku
 • Peněžní ekonomie a bankovnictví
 • Účetnictví
 • Vzdělávání ve financích a účetnictví

Placené studijní programy[editovat | editovat zdroj]

 • Od září 2015 fakulta přijímá studenty také do placeného studijního programu "Master in Finance and Accounting" vyučovaného v angličtině, v rámci kterého je možné získat během jednoho studia dva diplomy (Double Degree), a to na základě smlouvy s Université catholique de Louvain (UCL–LSM) a Otto-Friedrich-Universität Bamberg (OFUB).
 • Od září 2018 otevřela Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze studium MBA ve studijním programu zaměřeném na nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). Studijní program MBARE je držitelem akreditací RICS a CAMBAS
 • Fakulta financí a účetnictví je pořadatelem řady kurzů celoživotního vzdělávání jak pro veřejnost, tak i na zakázku pro konkrétní partnery či profesní organizace.

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Standardní délka studia je 3 roky, absolventi poté získávají titul doktor – Ph.D. Doktorské studium probíhá v rámci pěti oborů:

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (v angličtině)
 • Accounting and Corporate Financial Management (v angličtině)

Charakteristika oborů[editovat | editovat zdroj]

Bakalářského studijního programu[editovat | editovat zdroj]

Vchod do Nové budovy Vysoké školy ekonomické

Finance[editovat | editovat zdroj]

Studium je specializováno pro podmínky tržního hospodářství. Studenti jsou obeznámeni s problematikou peněžních soustav, bankovnictví, pojišťovnictví, státního i místních rozpočtů, veřejných a podnikových financí, dále získávají znalosti z účetnictví a analýz finančních výkazů. Absolventi se uplatňují v bankovních institucích, či ve všech institucích soustavy veřejných financí (ministerstva, finanční úřady, finanční orgány měst a obcí a finanční útvary firem).

Účetnictví a finanční řízení podniku[editovat | editovat zdroj]

Absolvent tohoto oboru získává poznatky z teorie účetnictví, z nákladového a manažerského účetnictví, z národní a mezinárodní praxe finančního účetnictví a výkaznictví, dále pak z finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Absolventi jsou připraveni na výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví (podnikatele jednotlivce, osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiné subjekty), dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky.

Bankovnictví a pojišťovnictví[editovat | editovat zdroj]

Studenti získávají přehled v ekonomických problematikách, mají dostatečně podrobný pohled na problematiku produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů a pojistných produktů. Studenti dále získávají znalosti o fungování finančního systému, jeho regulaci a roli centrální banky. Cílem studia je připravit absolventy, kteří budou prakticky ovládat finanční produkty, kteří se budou orientovat ve fungování domácího i mezinárodního finančního trhu a budou schopni analyzovat možnosti a dopady regulačních a měnově politických opatření na ekonomické subjekty. Dále budou disponovat dostatečným teoretickým základem pro pokračování v magisterském navazujícím studiu, ale také schopností samostatně analyzovat finanční trh.

Zdanění a daňová politika[editovat | editovat zdroj]

Tento obor připravuje odborníky zaměřené na daňovou problematiku. Absolventi oboru nachází široké uplatnění v oblasti daňového poradenství, ať už v mezinárodních nebo lokálních poradenských společnostech. Absolventi mohou také pracovat ve finančních odděleních rozličných podniků nebo jako odborní pracovníci správce daně. Po splnění kvalifikační zkoušky Komory daňových poradců ČR, kterou studenti často skládají již v době studia, mohou pracovat i jako samostatní daňoví poradci.

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

Schéma vedení fakulty
 • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – děkan
 • doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
 • doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. – proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
 • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. – proděkan pro výzkum a doktorské studium
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - proděkan pro rozvoj
 • Ing. Anna Suková – tajemnice fakulty

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]