Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vedení fakulty
Děkan doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Proděkanka Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Proděkan Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Předsedkyně AS doc. Jitka Langhamrová, CSc.
Tajemník Ing. Marie Gvoždiaková
Základní informace
Datum založení 1991
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta informatiky a statistiky
VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon 224 095 401
DIČ CZ61384399
E-mail fis@vse.cz
Souřadnice
fis.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky (FIS, F4) je jedna z 6 fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). V roce 1991 vznikla fakulta informatiky a statistiky, která navázala na Fakultu řízení. O její vznik se významně zasloužil její první děkan prof. Jiří Likeš. V současné době fakulta zastřešuje katedry a studijní obory zabývající se problematikou informatiky, statistiky a ekonometrickými a dalšími matematickými metodami aplikovanými do hospodářské praxe. Výuka těchto oborů se postupně rozvíjela na VŠE již od konce 50. let. Fakulta umožňuje studovat ve všech formách studia, tedy v prezenční, distanční i kombinované formě studia.[2] Na fakultě se nachází celkem osm kateder, které se podílejí na odborné profilaci studentů v bakalářském a následném navazujícím magisterském (inženýrském) studiu. Je zde možno také absolvovat doktorské studijní programy (Ph.D.).

Studium[editovat | editovat zdroj]

Cílem fakulty je vychovávat odborníky, kteří se dobře orientují nejenom ve svém oboru, ale i v prostředí, ve kterém se pohybují. Nevyučují se zde čistě teoreticky zaměřené obory; studentům fakulty se dostává nejenom odborného základu v daném oboru, ale díky provázanosti studijních programů a výuce celoškolských předmětů si absolventi odnášejí i základy z ekonomických oborů.

Bakalářské obory[editovat | editovat zdroj]

Studium bakalářských oborů trvá 3 roky, je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní zkouškou z oboru. Po absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Seznam oborů:

 • Informatika
 • Statistika a ekonometrie
 • Matematické metody v ekonomii
 • Statistické metody v ekonomii
 • Sociálně ekonomická demografie

Navazující magisterské obory[editovat | editovat zdroj]

V navazujících magisterských oborech nejenom studují absolventi bakalářských programů fakulty, ale i studenti z jiných fakult VŠE a jiných vysokých škol. Studium těchto oborů poskytuje teoretické i praktické znalosti. Standardní délka studia je dva roky.

Hlavní specializace[editovat | editovat zdroj]

 • Informační systémy a technologie
 • Informační management
 • Znalostní technologie (původní název: Informační a znalostní inženýrství)
 • Kognitivní informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statisticko-pojistné inženýrství
 • Ekonomická demografie

Vedlejší specializace[editovat | editovat zdroj]

 • Analýza podnikových procesů
 • Analýzy sociálně ekonomických dat
 • Demografie a sociální analýza
 • Informatika v podnikání
 • Inteligentní systémy
 • Kvantitativní metody v managementu
 • Pojistné inženýrství
 • Prezentace a komunikace

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Doktorské studium je zajišťováno jednotlivými katedrami. Standardní délka interního doktorandského studia jsou 3 roky.

Seznam oborů:

 • Informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

Katedry[editovat | editovat zdroj]

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra demografie KDEM doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. kdem.vse.cz
Katedra ekonometrie KEKO Prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. ekonometrie.vse.cz
Katedra ekonomické statistiky KEST doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. kest.vse.cz
Katedra informačního a znalostního inženýrství KIZI doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. kizi.vse.cz
Katedra informačních technologií KIT doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. kit.vse.cz
Katedra matematiky KMAT Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. kmat.vse.cz
Katedra statistiky a pravděpodobnosti KSTP Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. kstp.vse.cz
Katedra systémové analýzy KSA prof. Ing. Petr Doucek, CSc. ksa.vse.cz

Vědecká činnost[editovat | editovat zdroj]

Fakulta pořádá řadu vědeckých konferencí a má svůj výzkumný program. Mezi významnou vědeckou činnost patří příspěvek Katedry informačního a znalostního inženýrství k data miningu. K nejvýznamnějším projektům patří projekt SEWEBAR zaměřený na sémantickou analýzu a reportování v dataminingu.[zdroj?]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy , [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. http://fis.vse.cz/studium/magisterske-studium/

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]