Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola ekonomická v Praze
Současné vedení
Děkan doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Proděkan prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Proděkan Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Proděkan Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.
Tajemník Ing. Marie Gvoždiaková
Předseda AS prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.


Další informace
Rok založení 1991
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta informatiky a statistiky
VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon 224 095 401
IČO, DIČ 613 84 399, CZ61384399
E-mail fis@vse.cz
Web http://fis.vse.cz/
Souřadnice

50°5′3,12″ s. š., 14°26′28,32″ v. d.

Fakulta informatiky a statistiky (FIS, F4) je jedna z 6 fakult Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). V roce 1991 vznikla fakulta informatiky a statistiky, která navázala na Fakultu řízení. O její vznik se významně zasloužil její první děkan prof. Jiří Likeš. V současné době fakulta zastřešuje katedry a studijní obory zabývající se problematikou informatiky, statistiky a ekonometrickými a dalšími matematickými metodami aplikovanými do hospodářské praxe, a však se nezapomíná také na problémy, které vyvstávají s používáním některých metod, a proto se na fakultě vyučuje i filozofie. Na fakultě se vyučují předměty z nejdynamičtějších vědních disciplín, kde má výuka na VŠE již tradičně jednu z nejvyšších úrovní v republice. Výuka těchto oborů se postupně rozvíjela na VŠE již od konce 50. let. Fakulta umožňuje studovat ve všech formách studia, tedy v prezenční, distanční i kombinované formě studia.[2] Na fakultě se nachází celkem osm kateder, které se podílejí na odborné profilaci studentů v bakalářském a následném navazujícím magisterském (inženýrském) studiu. Je zde možno také absolvovat doktorské studijní programy (Ph.D.).

Studium[editovat | editovat zdroj]

Cílem fakulty je vychovávat odborníky, kteří se dobře orientují nejenom ve svém oboru, ale i v prostředí, ve kterém se pohybují. Protože se fakulta v žebříčcích oborů vysokých škol informatiky neumísťuje na předních pozicích, vede to k zamyšlení nad tím, zda můžeme vysoké školy v tomto oboru s FIS srovnávat. Jedná s v podstatě o to, že se zde nevyučují čistě teoreticky zaměřené obory, jako například na MFF (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy), nýbrž tzv. „business obory“. V podstatě jde o to, že se studentům fakulty dostává nejenom odborného základu v daném oboru, ale díky provázanosti studijních programů a výuce celoškolských předmětů si absolventi odnášejí i základy z ekonomických oborů. Proto poté absolventi snáze hledají uplatnění na evropském pracovním trhu.

Bakalářské obory[editovat | editovat zdroj]

Studium bakalářských oborů trvá 3 roky, je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní zkouškou z oboru. Po absolvování lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Obor Informatika[editovat | editovat zdroj]

Cílem tohoto oboru je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni navrhovat, řídit a provozovat informační systémy v organizacích. Studenti jsou připravováni na prostředí globální pracovního trhu, a to podle studijního plánu, který respektuje světové standardy pro výuku informatiky (Computing Curricula 2006, IS 2002 – Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programmes in IS a SE2004). Současně studijní program zachovává výhodu VŠE, a to je studium ekonomických oborů. Studentům je dána velká volnost, aby se mohli dobře specializovat, a to jak pomocí volitelných předmětů v oboru informatiky, tak i celoškolských oborů.

Obor Statistika a ekonometrie[editovat | editovat zdroj]

Studenti pří studiu získávají kromě základního ekonomického vzdělání i specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky. Absolventi nacházejí široké uplatnění jak ve státní sféře, tak i v soukromém sektoru, kde jsou velmi žádáni.

Obor Matematické metody v ekonomii[editovat | editovat zdroj]

Studenti získávají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti kvantitativních metod. V průběhu studia se posluchači seznamují se základními ekonomickými teoriemi, podnikovou ekonomikou a podstatou matematického modelování. Výhodou absolventů je jejich vynikající adaptabilita na vznikající potřeby. Absolventi nacházejí dobré uplatnění u konzultačních firem, v analytických odděleních bank a výrobních či logistických firem, v marketingových agenturách.

Obor Statistické metody v ekonomii[editovat | editovat zdroj]

Studenti během studia získávají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikací statistických metod v ekonomii. Studium však není pouze omezeno na statistiku. Záběr studia je mnohem širší,jeho součástí tvoří i mnoho ekonomických předmětů. Znalost těchto disciplín poskytne absolventům velkou výhodu v praxi.

Obor Sociálně ekonomická demografie[editovat | editovat zdroj]

Studenti tohoto oboru získávají hlubší poznatky z problematiky reprodukce lidských zdrojů a lidského kapitálu. Studijní program zahrnuje nejenom potřebné ekonomické vzdělání, ale i dostatečně široké znalosti z demografie, sociální a hospodářské politiky. Absolventi jsou interdisciplinárně vzdělanými odborníky, kteří se uplatní na všech stupních řízení ve státním i soukromém sektoru. Naučí se prakticky využívat základní demografické a statistické metody pro vyhodnocování a řízení ve všech výše jmenovaných oblastech.

Navazující magisterské obory[editovat | editovat zdroj]

V navazujících magisterských oborech nejenom studují absolventi bakalářský programů fakulty, ale i studenti z jiných fakult VŠE a jiných vysokých škol. Studium těchto oborů poskytuje teoretické i praktické znalosti. Standardní délka studia je dva roky. Jedna z výhod studijního programu je široká nabídka vedlejších specializací. Vedlejší specializace nabízí studentům možnost získat znalosti odpovídající některému z oborů vyučovaných na jiné fakultě VŠE, což podstatně rozšiřuje kvalifikaci absolventů. Vedlejší specializace je zakončena státní zkouškou.

Hlavní specializace

 • Informační systémy a technologie
 • Informační management
 • Znalostní technologie (původní název: Informační a znalostní inženýrství)
 • Kognitivní informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statisticko-pojistné inženýrství
 • Ekonomická demografie

Vedlejší specializace

 • Analýza podnikových procesů
 • Analýzy sociálně ekonomických dat
 • Demografie a sociální analýza
 • Informatika v podnikání
 • Inteligentní systémy
 • Kvantitativní metody v managementu
 • Pojistné inženýrství
 • Prezentace a komunikace

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Doktorské studium je zajišťováno jednotlivými katedrami. Standardní délka interního doktorandského studia jsou 3 roky.

Obory:

 • Informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistika

Katedry[editovat | editovat zdroj]

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra demografie KDEM doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. kdem.vse.cz
Katedra ekonometrie KEKO Prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. ekonometrie.vse.cz
Katedra ekonomické statistiky KEST doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. kest.vse.cz
Katedra informačního a znalostního inženýrství KIZI doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc. kizi.vse.cz
Katedra informačních technologií KIT doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. kit.vse.cz
Katedra matematiky KMAT Prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. kmat.vse.cz
Katedra statistiky a pravděpodobnosti KSTP Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. kstp.vse.cz
Katedra systémové analýzy KSA prof. Ing. Petr Doucek, CSc. ksa.vse.cz

Vědecká činnost[editovat | editovat zdroj]

Fakulta se také pořádá řadu vědeckých konferencí a má svůj výzkumný program. Mezi významnou vědeckou činnost patří příspěvek Katedry informačního a znalostního inženýrství k dataminingu. K nejvýznamnějším projektům patří projekt SEWEBAR zaměřený na sémantickou analýzu a repertování v dataminingu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy, [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. http://fis.vse.cz/studium/magisterske-studium/

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]