Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Vedení fakulty
Děkan doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.[1]
Proděkan RNDr. Karel Hrach, Ph.D.
Proděkan PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
Proděkan Ing. Miloš Němeček
Předsedkyně AS Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.
Tajemník Ing. Miloš Němeček
Základní informace
Datum založení 2012
Status veřejná[2]
Kontaktní údaje
Adresa FZS UJEP
Velká Hradební 13
4400 96 Ústí nad Labem
fzs.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií (FZS) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je jednou z 8 fakult této univerzity, fakulta byla založena v roce 2012. FZS vznikla z dřívějšího Ústavu zdravotnických studií (ÚZS).[3]

Fakulta se v současnosti zaměřuje především na tzv. profesní bakaláře, tedy poskytuje studium v tříletých bakalářských studijních programech (Bc.), které připravují studenty především k profesnímu zaměření, tedy k využití praktických dovedností ve zvoleném povolání, nicméně je možné též případně jinde pokračovat v odpovídajících navazujících magisterských studijních programech. Bakalářské studium (především pro zdravotníky) je zde nabízeno ve třech studijních programech, tyto jsou následně realizovány v příslušných studijních oborech (pouze v českém jazyce). Všechny studijní programy, resp. studijní obory, zde lze studovat v prezenční nebo v kombinované formě studia. (Navazující) magisterské studijní programy (ani doktorské studijní programy - Ph.D.) zde v současnosti poskytovány nejsou.[4] FZS nabízí též standardní (placené) kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV).[5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

FZS je fakultou od 1. března 2012 a vyvinule se z již zmíněného ÚZS, zaměřuje se především na vzdělávání zdravotníků (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie). FZS je v současnosti aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS byl podmíněn novými požadavky na vzdělávání zdravotníků. V současnosti je kvůli proběhlé reformě ve zdravotnictví terciární vzdělání bakalářského stupně žádané pro výše uvedené pozice (typicky Všeobecná sestra). Vzděláváním zdravotníků na této fakultě je možné získat způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče.

FZS (resp. dříve ÚZS) působí od roku 2008 v budově v ul. Velká Hradební 13, Ústí nad Labem. Nové působiště s sebou přineslo zvýšení kvality výuky a zjednodušení administrativy jak pro studenty, tak pro instituci samotnou.[3]

Členění[editovat | editovat zdroj]

Mimo běžných součástí fakulty, kterými jsou standardně akademický senát fakulty, vědecká rada fakulty, děkanát, pracoviště tajemníka, sekce proděkanů, studijní oddělení, provozní (hospodářské) oddělení, sekretariáty, disciplinární komise, se fakulta skládá z následujících pracovišť, resp. součástí (katedry či kliniky):

 • Fyzioterapie a ergoterapie (KFE)
 • Ošetřovatelství a porodní asistence (KOPA)
 • Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
 • Klinika urologie a robotické chirurgie
 • Klinika úrazové chirurgie
 • Gynekologicko-porodnická klinika
 • Dětská klinika
 • Kardiologická klinika
 • Oční klinika
 • Neurochirurgická klinika
 • Laboratoř pro studium pohybu
 • Laboratoř pro studium chronických onemocnění[6]

Studijní programy a obory[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studijní programy a obory[editovat | editovat zdroj]

 • Porodní asistence
  • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelství
  • Všeobecná sestra
 • Specializace ve zdravotnictví
  • Ergoterapie
  • Fyzioterapie[7]

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. – děkan
 • RNDr. Karel Hrach, Ph.D. – proděkan pro studium
 • PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
 • Ing. Miloš Němeček – proděkan pro rozvoj
 • Mgr. Ivana Lamková, Ph.D. – předsedkyně akademického senátu
 • Ing. Miloš Němeček – tajemník

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://fzs.ujep.cz/o-nas/struktura/vedeni-fakulty
 2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice [online]. Dostupné online. 
 3. a b http://fzs.ujep.cz/o-nas/historie
 4. http://fzs.ujep.cz/studium/uchazeci-a-prijimaci-rizeni
 5. http://fzs.ujep.cz/studium/uchazeci-a-prijimaci-rizeni/celozivotni-vzdelavani
 6. http://fzs.ujep.cz/katedry-a-kliniky
 7. http://fzs.ujep.cz/studium/uchazeci-a-prijimaci-rizeni/prezencni-studium

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]