Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Budova fakulty
Vedení fakulty
Děkan doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
Proděkanka doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
Proděkanka Mgr. Zuzana Procházková, PhD.
Proděkan doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
Tajemnice Ing. Lenka Hřebejková
Základní informace
Datum založení 1964
(1991 začleněna k UJEP)
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
Telefon 475 283 111
475 282 111
E-mail PFstudium@ujep.cz
pf.ujep.cz

Pedagogická fakulta (PF) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)[1] je již od roku 1954 pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla v roce 1991 dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity.

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 4000 studentů. Až 70% z nich studuje v presenční formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 9 kateder, 3 centra a 1 oddělení.


Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika desítek multimediálních tabulí. Tyto slouží nejen k oživení kurzů, ale také k přípravě na práci budoucích pedagogů s moderním vybavením základních a středních škol, které má potenciál stát se v budoucnu standardním zařízením školní třídy.

Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon učitelské profese. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.

Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student mohl vedle povinných, profesně zaměřených kurzů podle svého zájmu rozšiřovat obzor v povinně volitelných a výběrových kurzech.

Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí.

Informace o aktuálním dění na fakultě lze najít i na stránce PF v síti Facebook

Katedry a ostatní pracoviště[editovat | editovat zdroj]

Katedry[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra anglistiky
 • Katedra bohemistiky
 • Katedra hudební výchovy
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
 • Katedra psychologie
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výchov uměním
 • Katedra výtvarné kultury

Centra[editovat | editovat zdroj]

 • Centrum celoživotního vzdělávání
 • Centrum jazykové přípravy
 • Centrum pedagogické praxe

Oddělení[editovat | editovat zdroj]

 • Oddělení multimediálních prostředků

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. – děkan
 • doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D. – proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost
 • Mgr. Zuzana Procházková, PhD. – proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty
 • doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. – proděkan pro studium
 • Ing. Lenka Hřebejková – tajemnice

Programy fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • Filologie
 • Fyzika
 • Specializace v pedagogice
 • Tělesná výchova a sport
 • Učitelství pro střední školy
 • Vychovatelství

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. statut fakulty

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]