Přeskočit na obsah

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Faculty of Science
Budova Centra přírodovědných a technických oborů
Vedení fakulty
Děkandoc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
ProděkanRNDr. Martin Švec, Ph.D.
ProděkankaRNDr. Regina Herma, Ph.D.
ProděkankaMgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
ProděkanPhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.
TajemníkIng. Petr Lauterbach
Základní informace
Barva
     
Datum založení2005
(19912005 katedry součástí Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně)
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaPasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem (fakulta)
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem (rektorát)
Telefon475 28 6655 (sekretariát děkana)
475 28 6671–3 (studijní oddělení)
E-maildekan.prf@ujep.cz
Souřadnice
Oficiální web
prf.ujep.cz

Přírodovědecká fakulta (PřF) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) [1] byla založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační komise vlády České republiky ze dne 14. září 2005 na zasedání v Havlíčkově Brodě. Je největší pedagogicko-výzkumnou institucí v ústeckém regionu s přírodovědným zaměřením.

Obecně[editovat | editovat zdroj]

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro environmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie. Neméně důležitým cílem je výrazně posilovat vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, docílit jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech. Přírodovědecká fakulta proto zajišťuje výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených studijních programů „Učitelství pro ZŠ“ a „Učitelství pro SŠ“.

Jedním z hlavních cílů fakulty je připravovat své absolventy tak, aby se dobře uplatnili na trhu práce, nebo aby se mohli věnovat vědecké práci.

Historie fakulty[editovat | editovat zdroj]

Studium přírodovědných oborů bylo tradičně spojeno s Pedagogickou fakultou UJEP, proto byly katedry její součástí, v letech 1991–2005 pak jako pracoviště univerzity. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních věd, který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky. Následně 1. října 2005 vznikla na ústavu katedra matematiky, na kterou přešla část pracovníků z katedry matematiky Pedagogické fakulty UJEP. Akreditační komise vlády ČR souhlasila na svém zasedání, které proběhlo 1. a 2. února 2005 v Pelhřimově, s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Těmito studijními programy byly programy Fyzika, Aplikovaná informatika a Geografie.

Sídlo fakulty[editovat | editovat zdroj]

V letech 2005–2020 měla fakulta sídlo na adrese České mládeže 360/8 ve čtvrti Klíše. Po dokončení budovy Centra přírodovědných a technických oborů Archivováno 1. 12. 2020 na Wayback Machine. (CPTO) v červnu 2020 má fakulta sídlo v této budově na adrese Pasteurova 3632/15 v areálu kampusu UJEP, v blízkosti budovy rektorátu a budovy Fakulty strojního inženýrství. V budově sídlí rovněž Fakulta životního prostředí.

Součásti fakulty[editovat | editovat zdroj]

Katedry

 • katedra biologie
 • katedra fyziky
 • katedra geografie
 • katedra chemie
 • katedra informatiky
 • katedra matematiky

Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB)

Centrum podpory přírodovědného vzdělávání (od 1. 3. 2020) [2]

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. – děkan
 • RNDr. Regina Herma, Ph.D. – proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy
 • Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu
 • RNDr. Martin Švec, Ph.D. – proděkan pro studium
 • PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • Ing. Petr Lauterbach – tajemník

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. statut fakulty. prf.ujep.cz [online]. 28. 2. 2018 [cit. 2020-06-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-02-20. 
 2. Reagujeme na společenskou výzvu a zřizujeme CPPV – Přírodovědecká fakulta [online]. [cit. 2020-06-28]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]