Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Budova Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem[1] je jednou z fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační komise vlády České republiky ze dne 14. září 2005 na zasedání v Havlíčkově Brodě. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních věd, který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ze dne 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky. Následně 1. října 2005 vznikla na ústavu katedra matematiky, na kterou přešla část pracovníků z katedry matematiky Pedagogické fakulty UJEP. Akreditační komise vlády ČR souhlasila na svém zasedání, které proběhlo 1. a 2. února 2005 v Pelhřimově, s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Těmito studijními programy byly programy Fyzika, Aplikovaná informatika a Geografie. Přírodovědecká fakulta zajišťuje výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených oborů studijních programů „Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ.“

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie a chemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev a povrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro environmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii, krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody analytické chemie.

Neméně důležitým cílem je výrazně posilovat vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, docílit jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy v přírodovědných předmětech.

Jedním z hlavních cílů fakulty je připravovat své absolventy tak, aby se dobře uplatnili na trhu práce, nebo aby se mohli věnovat vědecké práci.

Fakulta má sídlo na adrese České mládeže 360/8 ve čtvrti Klíše.

Katedry[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. statut fakulty

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]