Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Albertov Fyzika 1.jpg
Současné vedení
Děkan  prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Proděkan prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Proděkan doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Proděkan doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.
Proděkan prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Proděkan prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Proděkan doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Proděkan doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Proděkan RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Tajemník Ing. Antonín Líska
Statistické údaje k 2013
Studenti 3135
Studijní program

Bakalářský 1515
Magisterský 846
Doktorský 774
Další informace
Rok založení 1952
Kontaktní údaje
Adresa Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Telefon 951551111
IČO 00216208
E-mail dekanat@mff.cuni.cz
Web http://www.mff.cuni.cz/

Matematicko-fyzikální fakulta (neformálně Matfyz), zkratka MFF UK, je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Její budovy se nachází na pěti místech v Praze – v profesním domě na Malé Straně, na Karlově, v KarlíněTroji Hostivaři. Hovorové označení pro studenta/studentku MFF je matfyzák/matfyzačka.

Fakulta vznikla 1. září 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty. Prvním děkanem fakulty byl Miroslav Katětov. Současným děkanem je prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. Rozpočet fakulty je přibližně 1,2 mld. Kč.

Kromě fyzikálních a matematických oborů se na MFF UK vyučuje i informatika, kterou studuje přibližně polovina všech studentů fakulty.

Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v nejrůznějších českých i zahraničních žebříčcích hodnocení vysokých škol. [1] [2] [3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Matematicko-fyzikální fakulta oslavila v roce 2012 šedesáté výročí svého založení. Matematika spolu s fyzikou a astronomií ale byly na pražské univerzitě vyučovány již mnohem dříve. Bylo je možno studovat na filozofické fakultě, v roce 1920 potom přešly pod Přírodovědeckou fakultu.

Jako samostatná fakulta se MFF UK vyčlenila v roce 1952. Zpočátku sídlila ve dvou budovách na Karlově. Od roku 1960 díky rozšiřování výukového a výzkumného programu získávala další budovy na Malé Straně a v Karlíně. O pár let později začala také výstavba nového areálu v Praze 8 – Troji. Aktivity Matfyzu se neustále rozrůstají a do budoucna se počítá například s výstavbou nového pavilonu v trojském areálu.

Studium[editovat | editovat zdroj]

Sídlo matematické sekce v Karlíně

Na MFF je možno studovat bakalářský nebo navazující magisterský studijní program. Tyto programy se dále dělí na obory, v rámci oboru může být několik studijních programů. Přihlášku mohou zájemci podávat elektronicky.

Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3 roky, maximální 6 let. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studium probíhá ve dvou stupních, první tvoří první ročník, druhý tvoří druhý a třetí ročník. Obsah studia v prvním stupni je pevně určen studijními plány a je pro všechny uchazeče povinný. Ve druhém stupni si posluchači volí předměty tak, aby vyhověli požadavkům studijního plánu a splnili podmínky pro připuštění k státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul bakalář.

Navazující magisterský program má standardní dobu studia 2 let, maximální 5 let. Během studia si uchazeč volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům studijního plánu, získal dostatečný počet bodů a splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul magistr.

Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářském studiu. Povinné je složení zkoušky z angličtiny.

Studijní programy, studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Na MFF UK si zájemci o studium mohou vybrat ze tří studijních programů a osmnácti oborů na bakalářském stupni. Magisterské studium nabízí čtyři programy a dvacet sedm oborů.

Nejvyšší budova areálu MFF Troja v Libni - sídlo fyzikální sekce

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

Studijní program fyzika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika zaměřená na vzdělávání
Studijní program informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná informatika
 • Programování a softwarové systémy
 • Softwarové a datové inženýrství
Studijní program matematika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Anglistika – amerikanistika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk a literatura
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Filozofie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Francouzská filologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Hispanistika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Latinský jazyk a literatura
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Německý jazyk a literatura

Magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

Budova jazyků v Troji
Studijní program fyzika[editovat | editovat zdroj]
 • Astronomie a astrofyzika
 • Geofyzika
 • Meteorologie a klimatologie
 • Teoretická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Optika a optoelektronika
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
 • Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou
 • Učitelství fyziky – matematiky pro střední školy
Studijní program informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Teoretická informatika
 • Softwarové systémy
 • Matematická lingvistika
 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikou
Studijní program matematika[editovat | editovat zdroj]
 • Finanční a pojistná matematika
 • Matematická analýza
 • Matematické metody informační bezpečnosti
 • Matematické modelování ve fyzice a technice
 • Matematické struktury
 • Numerická a výpočtová matematika
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
 • Učitelství matematiky – deskriptivní geometrie pro střední školy
 • Učitelství matematiky – informatiky pro střední školy
Studijní program Učitelství pro základní školy[editovat | editovat zdroj]
 • Učitelství fyziky – matematiky pro 2. stupeň základních škol

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Studijní program Informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Matematická lingvistika
Studijní program Informatics[editovat | editovat zdroj]
 • Mathematical linguistics (v angličtině)

Anglické studium[editovat | editovat zdroj]

Fakulta také nabízí obory vyučované v anglickém jazyce. Aktuálně jsou to obory

 • informatika (bakalářské studium),
 • informatika (magisterské studium),
 • matematika (magisterské studium).

Zahraniční studium[editovat | editovat zdroj]

V rámci studia na MFF UK studenti jezdí na studijní pobyty do zahraničí. Mohou tak učinit prostřednictvím programu Erasmus, díky meziuniverzitním a mezivládním dohodám a Fondu mobility. Různé formy spolupráce nabízí také zahraniční vědecké instituce, vzdělávací nadace, instituce navázané na velvyslanectví zemí, neziskové vládní organizace a další.

Celoživotní vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Fakulta poskytuje též programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou uskutečňovány buď jako zájmové, a to jako:

 • mimořádné studium,
 • univerzita třetího věku,

nebo jako orientované na výkon povolání, a to jako

 • rozšiřující studium,
 • doplňující studium.

Struktura fakulty[editovat | editovat zdroj]

Sídlo informatické sekce na Malostranském náměstí

Fakulta se dělí na sekci Fyzikální, Informatickou a Matematickou. Sekce se dále dělí na katedry.

Fyzikální sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Astronomický ústav UK (AUUK)
 • Fyzikální ústav UK (FUUK)
 • Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF)
 • Katedra didaktiky fyziky (KDF)
 • Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) (dříve Katedra elektroniky a vakuové fyziky - KEVF)
 • Katedra fyziky materiálů (KFM)
 • Katedra fyziky nízkých teplot (KFNT)
 • Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • Katedra makromolekulární fyziky (KMF)
 • Katedra geofyziky (KG)
 • Katedra chemické fyziky a optiky (KCHFO)
 • Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
 • Katedra meteorologie a ochrany prostředí (KMOP)
 • Ústav teoretické fyziky (UTF)

Fyzikální sekce má kromě kateder ještě sdružení pracovišť (centra):

 • Centrum teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
 • Centrum biofyziky, chemické fyziky, optiky a optoelektroniky
 • Centrum fyziky materiálového výzkumu
 • Centrum pro rozvoj výuky fyziky

Informatická sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Kabinet software a výuky informatiky (KSVI)
 • Katedra aplikované matematiky (KAM)
 • Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (KDSS)
 • Katedra softwarového inženýrství (KSI)
 • Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)
 • Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL)
 • Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)

Matematická sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra algebry (KA)
 • Katedra didaktiky matematiky (KDM)
 • Katedra matematické analýzy (KMA)
 • Katedra numerické matematiky (KNM)
 • Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
 • Matematický ústav UK (MUUK)

Domácí a zahraniční spolupráce[editovat | editovat zdroj]

V České republice jsou hlavními partnery fakulty jak některé české technické vysoké školy (ČVUT v Praze), tak ústavy Akademie věd ČR vhodného zaměření.

V rámci Univerzity Karlovy Matfyz spolupracuje s PřF, FF, FSV a CERGE. V oblasti aplikovaného výzkumu se fakulta angažuje jednak v rámci velkých infrastruktur, jednak v řadě projektů financovaných MPO či grantovou agenturou TAČR.

Pracovníci MFF UK jsou zváni do zahraničí a současně na fakultu přijíždějí zahraniční odborníci. Fakulta se účastní rámcových programů EU a její pracovníci získali dva granty ERC. Probíhá společné vedení doktorských prací se zahraničními univerzitami na základě smluv cotutelle. Důležitou formu mezinárodní spolupráce je smlouva s Fulbrightovou komisí na podporu a spolufinancování Fulbright – Charles University Distinguished Chair at Faculty of Mathematics and Physics, která umožňuje financovat působení významných zahraničních odborníků.

Popularizace vědy[editovat | editovat zdroj]

V rámci snah o popularizaci vědy a její zpřístupnění nejen studentům Matfyzu, ale také široké veřejnosti byl v roce 2014 spuštěn nový portál Matfyz.cz. Na rozdíl od stávajícího fakultního webu nabízí Matfyz.cz nový, alternativní obsah ve formě popularizačních článků, reportáží, zajímavostí z fyziky, matematiky a informatiky a novinek nejen ze života na Matfyzu. Rozmanitost příspěvků odráží různorodost aktivit studentů (studentské projekty a další iniciativy) i fakulty, která kromě výuky a vědecké činnosti organizuje soutěže, konference a společenské akce. Toto dění spolu s populárně-naučnými texty web prezentuje.

Ediční činnost[editovat | editovat zdroj]

Vydavatelství MatfyzPress se specializuje na tisk studijní a odborné literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost MFF UK. Jedná se zejména o učební texty a vysokoškolské učebnice určené především pro studenty fakulty a studující příbuzných oborů na jiných fakultách. Dále produkuje publikace věnující se významným osobnostem matematiky a fyziky, sborníky z konferencí a seminářů a časopisy ústavu při fakultě.  Vydavatelství nabízí výukové hry, propagační a dárkové předměty.

Významní absolventi[editovat | editovat zdroj]

Mezi významné absolventy této fakulty patří například:

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Univerzita Karlova se dostala mezi sto nejlepších vysokých škol v Evropě
 2. Charles University in Prague, Performance in academic ranking of World universities by subject fields (Mathematics, Physics)
 3. TOP20 institucí v českém výzkumu

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]