Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova
Vedení fakulty
Děkan doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Proděkan prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Proděkan doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkan doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Proděkan prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Proděkan prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Proděkan prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Proděkan prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Proděkan doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Tajemník Ing. Antonín Líska
Statistické údaje k 2014
Zaměstnanci 749,6 (přepočtený počet dle úvazků)
Studenti 2962
Studijní program
Bakalářský 1450
Magisterský 772
Doktorský 740
Základní informace
Datum založení 1952
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa MFF UK
Ke Karlovu 2027/3
Praha 2, Nové Město
121 16 Praha 2
Telefon 951551111
DIČ CZ00216208
E-mail dekanat@mff.cuni.cz
Souřadnice
www.mff.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (zkratka MFF UK, hovorově matfyz[1]) je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Její budovy se nachází na pěti místech v Praze – v profesním domě na Malé Straně, na Karlově, v KarlíněTrojiHostivaři. Hovorové označení pro studenta/studentku MFF je matfyzák/matfyzačka.

Fakulta vznikla 1. září 1952 vyčleněním z Přírodovědecké fakulty.[2] Prvním děkanem fakulty byl Miroslav Katětov. Současným děkanem je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. [3][4] Rozpočet fakulty je přibližně 1,2 mld. Kč.

Kromě fyzikálních a matematických oborů se na MFF UK vyučuje i informatika, kterou studuje přibližně polovina všech studentů fakulty.

Fakulta se pravidelně umisťuje na vysokých pozicích v nejrůznějších českých i zahraničních žebříčcích hodnocení vysokých škol.[5][6][7]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Matematicko-fyzikální fakulta oslavila v roce 2012 šedesáté výročí svého založení. Matematika spolu s fyzikou a astronomií ale byly na pražské univerzitě vyučovány již mnohem dříve. Bylo je možno studovat na filozofické fakultě, v roce 1920 potom přešly pod Přírodovědeckou fakultu.

MFF UK byla vyčleněna vládním nařízením z 19. srpna 1952 (č. 40 Sb., č. 9) z Přírodovědecké fakulty UK a byla dnem 1. září 1952 zřízena jako samostatná fakulta. V letech 1952 až 1959 bylo součástí MFF UK rovněž studium chemie (vyčleněné z Přírodovědecké fakulty), které bylo na MFF UK zastoupeno Katedrou chemie anorganické, Katedrou chemie analytické, Katedrou fyzikální chemie, Katedrou chemie organické a Katedrou biochemie. Zpočátku sídlila ve třech budovách na Karlově a Albertově. Od roku 1960 díky rozšiřování výukového a výzkumného programu získávala další budovy na Malé Straně a v Karlíně. O pár let později začala také výstavba nového areálu v Praze 8 – Troji. Aktivity Matfyzu se neustále rozrůstají a od května 2018 probíhá výstavba nového pavilonu v trojském areálu[8].

Studium[editovat | editovat zdroj]

Sídlo matematické sekce v Karlíně

Na MFF je možno studovat bakalářský nebo navazující magisterský studijní program. Tyto programy se dále dělí na obory, v rámci oboru může být několik studijních programů. Přihlášku mohou zájemci podávat elektronicky.

Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3 roky, maximální 6 let. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Studium probíhá ve dvou stupních, první tvoří první ročník, druhý tvoří druhý a třetí ročník. Obsah studia v prvním stupni je pevně určen studijními plány a je pro všechny uchazeče povinný. Ve druhém stupni si posluchači volí předměty tak, aby vyhověli požadavkům studijního plánu a splnili podmínky pro připuštění k státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul bakalář.

Navazující magisterský program má standardní dobu studia 2 let, maximální 5 let. Během studia si uchazeč volí předměty tak, aby vyhověl požadavkům studijního plánu, získal dostatečný počet bodů a splnil podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Absolvent získá titul magistr.

Výuka cizích jazyků probíhá v bakalářském studiu. Povinné je složení zkoušky z angličtiny. Povinný je (na rozdíl od většiny ostatních fakult UK) rovněž tělocvik, v rámci něhož se neplavci byli povinni naučit plavat.

Studijní programy, studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Na MFF UK si zájemci o studium mohou vybrat ze tří studijních programů a osmnácti oborů na bakalářském stupni. Magisterské studium nabízí čtyři programy a dvacet sedm oborů. Ve většině oborů fakulta vyučuje pouze v prezenčním studiu, pouze u vybraných oborů je možnost kombinovaného studia. Vybrané obory jsou vyučovány i v angličtině.

Nejvyšší budova areálu MFF Troja v Libni - sídlo fyzikální sekce

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

Studijní program fyzika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná fyzika
 • Aplikovaná fyzika
 • Fyzika zaměřená na vzdělávání (možnost kombinovaného studia)
Studijní program informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná informatika (možnost studia v AJ)
 • Programování a softwarové systémy
 • Softwarové a datové inženýrství
Studijní program matematika[editovat | editovat zdroj]
 • Obecná matematika
 • Finanční matematika
 • Matematika pro informační technologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Anglistika – amerikanistika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk a literatura
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (možnost kombinovaného studia)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Filozofie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Francouzská filologie
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Hispanistika
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání (možnost kombinovaného studia)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Latinský jazyk a literatura
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání – Německý jazyk a literatura

Magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

Budova jazyků v Troji
Studijní program Fyzika[editovat | editovat zdroj]
 • Astronomie a astrofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika
 • Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí
 • Geofyzika
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Meteorologie a klimatologie
 • Optika a optoelektronika
 • Teoretická fyzika
 • Učitelství fyziky – matematiky (možnost kombinovaného studia)
Studijní program Informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Diskrétní modely a algoritmy (možnost studia v AJ)
 • Matematická lingvistika (možnost studia v AJ)
 • Počítačová grafika a vývoj počítačových her (možnost studia v AJ)
 • Softwarové a datové inženýrství (možnost studia v AJ)
 • Softwarové systémy (možnost studia v AJ)
 • Teoretická informatika (možnost studia v AJ)
 • Umělá inteligence (možnost studia v AJ)
Studijní program Matematika[editovat | editovat zdroj]
 • Finanční a pojistná matematika (možnost studia v AJ)
 • Matematická analýza (možnost studia v AJ)
 • Matematické modelování ve fyzice a technice (možnost studia v AJ)
 • Matematické struktury (možnost studia v AJ)
 • Matematika pro informační technologie
 • Numerická a výpočtová matematika (možnost studia v AJ)
 • Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (možnost studia v AJ)
 • Učitelství matematiky – deskriptivní geometrie (možnost kombinovaného studia)
 • Učitelství matematiky – informatiky (možnost kombinovaného studia)
Studijní program Učitelství pro základní školy[editovat | editovat zdroj]
 • Učitelství fyziky – matematiky pro 2. stupeň základních škol

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Studijní program Fyzika[editovat | editovat zdroj]
 • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyziky (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Fyzika nanostruktur (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Fyzika povrchů a rozhraní (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Geofyzika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Jaderná fyzika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Kvantová optika a optoelektronika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Matematické a počítačové modelování (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Meteorologie a klimatologie (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Subjaderná fyzika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
Studijní program Informatika[editovat | editovat zdroj]
 • Diskrétní modely a algoritmy (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Matematická lingvistika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Počítačová grafika a analýza obrazu (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Softwarové systémy (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Teoretická informatika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
Studijní program Matematika[editovat | editovat zdroj]
 • Algebra, teorie čísel a matematická logika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Matematická analýza (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)
 • Vědecko-technické výpočty (možnost studia v AJ, možnost kombinovaného studia)

Zahraniční studium[editovat | editovat zdroj]

V rámci studia na MFF UK studenti jezdí na studijní pobyty do zahraničí. Mohou tak učinit prostřednictvím programu Erasmus, díky meziuniverzitním a mezivládním dohodám a Fondu mobility. Různé formy spolupráce nabízí také zahraniční vědecké instituce, vzdělávací nadace, instituce navázané na velvyslanectví zemí, neziskové vládní organizace a další.

Celoživotní vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Fakulta poskytuje též programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou uskutečňovány buď jako zájmové, a to jako:

 • mimořádné studium,
 • univerzita třetího věku,

nebo jako orientované na výkon povolání, a to jako

 • rozšiřující studium,
 • doplňující studium.

Struktura fakulty[editovat | editovat zdroj]

Sídlo informatické sekce na Malostranském náměstí

Fakulta se dělí na sekci Fyzikální, Informatickou a Matematickou. Sekce se dále dělí na katedry.

Fyzikální sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Astronomický ústav UK (AUUK)
 • Fyzikální ústav UK (FUUK)
 • Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF)
 • Katedra didaktiky fyziky (KDF)
 • Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) [dříve Katedra elektroniky a vakuové fyziky - KEVF]
 • Katedra fyziky materiálů (KFM)
 • Katedra fyziky nízkých teplot (KFNT)
 • Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • Katedra makromolekulární fyziky (KMF) [dříve Katedra fyziky polymerů - KFP]
 • Katedra geofyziky (KG)
 • Katedra chemické fyziky a optiky (KCHFO)
 • Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
 • Katedra fyziky atmosféry (KFA) [dříve Katedra meteorologie a ochrany prostředí - KMOP]
 • Ústav teoretické fyziky (UTF) [dříve Katedra teoretické fyziky - KTF]

Fyzikální sekce má kromě kateder ještě sdružení pracovišť (centra):

 • Centrum teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky
 • Centrum biofyziky, chemické fyziky, optiky a optoelektroniky
 • Centrum fyziky materiálového výzkumu
 • Centrum pro rozvoj výuky fyziky

Informatická sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Kabinet software a výuky informatiky (KSVI)
 • Katedra aplikované matematiky (KAM)
 • Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (KDSS)
 • Katedra softwarového inženýrství (KSI)
 • Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)
 • Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL)
 • Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)
 • Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚ UK)

Matematická sekce[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra algebry (KA)
 • Katedra didaktiky matematiky (KDM)
 • Katedra matematické analýzy (KMA)
 • Katedra numerické matematiky (KNM)
 • Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
 • Matematický ústav UK (MUUK)

Domácí a zahraniční spolupráce[editovat | editovat zdroj]

V České republice jsou hlavními partnery fakulty jak některé české technické vysoké školy (ČVUT v Praze), tak ústavy Akademie věd ČR vhodného zaměření.

V rámci Univerzity Karlovy Matfyz spolupracuje s PřF, FF, FSV a CERGE. V oblasti aplikovaného výzkumu se fakulta angažuje jednak v rámci velkých infrastruktur, jednak v řadě projektů financovaných MPO či grantovou agenturou TAČR.

Pracovníci MFF UK jsou zváni do zahraničí a současně na fakultu přijíždějí zahraniční odborníci. Fakulta se účastní rámcových programů EU a její pracovníci získali dva granty ERC. Probíhá společné vedení doktorských prací se zahraničními univerzitami na základě smluv cotutelle. Důležitou formu mezinárodní spolupráce je smlouva s Fulbrightovou komisí na podporu a spolufinancování Fulbright – Charles University Distinguished Chair at Faculty of Mathematics and Physics, která umožňuje financovat působení významných zahraničních odborníků.

Popularizace vědy[editovat | editovat zdroj]

V rámci snah o popularizaci vědy a její zpřístupnění nejen studentům Matfyzu, ale také široké veřejnosti byl v roce 2014 spuštěn nový portál Matfyz.cz. Na rozdíl od stávajícího fakultního webu nabízí Matfyz.cz nový, alternativní obsah ve formě popularizačních článků, reportáží, zajímavostí z fyziky, matematiky a informatiky a novinek nejen ze života na Matfyzu. Rozmanitost příspěvků odráží různorodost aktivit studentů (studentské projekty a další iniciativy) i fakulty, která kromě výuky a vědecké činnosti organizuje soutěže, konference a společenské akce. Toto dění spolu s populárně-naučnými texty web prezentuje.

Ediční činnost[editovat | editovat zdroj]

Vydavatelství MatfyzPress se specializuje na tisk studijní a odborné literatury pro pedagogickou a vědeckou činnost MFF UK. Jedná se zejména o učební texty a vysokoškolské učebnice určené především pro studenty fakulty a studující příbuzných oborů na jiných fakultách. Dále produkuje publikace věnující se významným osobnostem matematiky a fyziky, sborníky z konferencí a seminářů a časopisy ústavu při fakultě.  Vydavatelství nabízí výukové hry, propagační a dárkové předměty.

Významní absolventi[editovat | editovat zdroj]

Mezi významné absolventy této fakulty patří například:

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Heslo matfyz. , navštíveno 12. prosince 2016.
 2. 60 let MFF UK (2012, 130 stran). Dostupné online (pdf), navštíveno 11. prosince 2016.
 3. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/nove-vedeni-mff-uk-se-ujima-uradu
 4. https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/as-mff-uk-zvolil-kandidata-na-noveho-dekana
 5. Univerzita Karlova se dostala mezi sto nejlepších vysokých škol v Evropě
 6. Charles University in Prague, Performance in academic ranking of World universities by subject fields (Mathematics, Physics)
 7. TOP20 institucí v českém výzkumu
 8. Výstavba nového pavilonu v areálu Troja. Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta. Dostupné online [cit. 2018-11-04]. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]