Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Vchod do PedF UK - M. D. Rettigové 4 (2).JPG
Současné vedení
Děkanka prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Proděkan PhDr. Martin Adamec, Ph.D.
Proděkan prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
Proděkanka doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Proděkan prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Proděkan PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Proděkanka PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Proděkanka doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Tajemnice Ing. Ivana Kočová
Další informace
Rok založení 1946
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Magdalény Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Telefon 221 900 111 (ústředna)
IČO, DIČ 00216208, CZ00216208
Web http://www.pedf.cuni.cz/

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (zkratka PedF UK; někdy také PeF UK, PF UK nebo UK-PedF) vznikla v listopadu 1946 na základě dekretu prezidenta Edvarda Beneše a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Slavnostnímu otevření Pedagogické fakulty, které proběhlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze, byl přítomen prezident i Edvard Beneš. Fakulta se v letech 195359 jmenovala Vysoká škola pedagogická, později Pedagogický institut,[1] od roku 1964 opět Pedagogická fakulta.[2] „Tyto zde jen ve stručnosti nastíněné změny vedly v praxi k tomu, že do sklonku osmdesátých let 20. století neexistoval v dějinách fakulty ročník, který by studium absolvoval podle stejných předpisů, učebních plánů a dokonce mnohdy ani názvů oborů, s jakými studium začínal.“[2]

Výuka probíhá v těchto budovách: v ulici M. D. Rettigové, Celetné (dříve prostory politologie FF UK), Myslíkově, Vratislavově a v Brandýse nad Labem.

Vedle učitelských kombinací fakulta nabízí také obory sbormistrovství nebo psychologie. Fakulta má akreditaci pro vyučování učitelství VVP (= všeobecně vzdělávacích předmětů) pro základní a střední školy. Ze starého tzv. modulového systému studia fakulta v posledních letech přešla na dvoustupňový systém studia (se stupni bakalář a magistr).

Budovy[editovat | editovat zdroj]

V budově v Celetné bývalo šlechtické kasino. Od roku 2007 trvající právní spor o vlastnictví budov a pozemků v ulicích Celetné a M. Rettigové mezi UK a Hlavním městem Praha skončil v roce 2014 smírem (mimosoudním vyrovnáním) – UK bude vlastnit budovu a pozemek v Celetné, město budovu a pozemek v M. Rettigové; škola bude městu po dobu 50 let platit nájemné 12 000 Kč ročně.[3]

Katedra českého jazyka[editovat | editovat zdroj]

Na Katedře českého jazyka byl sestaven Slovník osobností jazykovědné bohemistiky (přístupný online).[4] Katedra vydává Didaktické studie (od roku 2004 jako sborník, od roku 2009 jako časopis)[5] a obnovila vydávání sborníku Filologické studie.[6]

Katedra české literatury[editovat | editovat zdroj]

Obsáhlá Encyklopedie literárních žánrů (2004) byla sepsána převážně vyučujícími KČL.

Pozn: Katedra českého jazyka a Katedra české literatury fungovaly svého času jako jedna katedra (Katedra českého jazyka a literatury, KČJL).

Významní vyučující[editovat | editovat zdroj]

Český jazyk[editovat | editovat zdroj]

Česká literatura[editovat | editovat zdroj]

Chemie[editovat | editovat zdroj]

Matematika[editovat | editovat zdroj]

 • Milan Hejný, didaktik matematiky
 • prof. RNDr. Emil Kraemer (1910- 1981), vyučoval deskriptivní geometrii v letech 1946-1981, prorektor UK

Speciální pedagogika[editovat | editovat zdroj]

Pedagogika[editovat | editovat zdroj]

Psychologie[editovat | editovat zdroj]

Vyučovací technika[editovat | editovat zdroj]

Výtvarná výchova[editovat | editovat zdroj]

Hudební výchova[editovat | editovat zdroj]

 • Jaroslav Mihule, muzikolog, pedagog, skladatel, diplomat, bývalý prorektor UK a proděkan PedF UK.

Studentské spolky na Pedagogické fakultě[editovat | editovat zdroj]

V současné době zažívá Pedagogická fakulta obrodu v podobě studentských aktivit. Do roku 2013 existoval na fakultě pouze jeden spolek, a to PPPPP (První pražská pedagogická pivní peruť), který fungoval především na Katedře dějin a didaktiky dějepisu.

V roce 2013 vznikl studentský spolek Agora a svojí činností dal impulz ke vzniku dalším spolkům. Od roku 2013 přibyly další dva spolky, a to Pedagogický spolek Emil na Katedře primární pedagogiky a studentský spolek Drosophila na Katedře biologie. Tato nová vlna spolků se již nepodílí pouze na fakultní či katederní úrovni, ale i na univerzitní prostřednictvím senátu AS UK či Studentské unie UK.

První pražská pedagogická pivní peruť (PPPPP) [10][editovat | editovat zdroj]

PPPPP je neformální studentsko-profesorská organizace, která vznikla v roce 1994 na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (KDDD). Jedná se o jeden z nejstarších fungujících spolků na UK s členskou základnou čítající několik stovek současných a bývalých studentů a pedagogů pedf UK.

Výkonným orgánem je náčelník, kterého volí předsednictvo, které se skládá z pěti podnáčelníků za jednotlivé studijní ročníky a jejich zástupců, dále z tajemníka a pokladníka, kaplana, členů rady a exnáčelníků. Čestným prezidentem PPPPP je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a Čestným viceprezidentem PaedDr. František Parkan.

Páteřními akcemi PPPPP jsou společenské večery s obsáhlým programem, které se pořádají 3-4x do roka.[11]

Oficiálním časopisem PPPPP je Byltén PPPPP, který vychází nepravidelně.

Nadační fond PPPP se významně podílel na vzniku a vydávání sborníku KDDD Marginalia Historica. Od roku 2015 bude PPPPP zaštiťovat cyklus vycházkového semináře na KDDD. Od roku 2014 společně se studentským spolkem Agora pořádá seznamovací kurz pro obory Dějepis a ZSV.

Náčelníci:

 • Tomáš Mikeska (1994-1997)
 • František Grunt (1997-1999)
 • Miroslav Houska (1999-2001)
 • Petr Mikeska (2001-2004)
 • Petr Procházka (Dačický) (2004-2007)
 • Martin Okleštěk (Oki) (2007-2010)
 • Filip Teigiser (2010-2014)
 • Martin Zelinka (2014-doposud)

Studentský spolek Agora z.s.[12][editovat | editovat zdroj]

Agora vznikla v roce 2013 z iniciativy studentů Katedry dějin a didaktiky dějepisu a Katedry občanské výchovy a filozofie. Zakládajícími členy byli studenti Tomáš Bederka, Marek Rod a Petr Hatala.

Spolek prošel v prvních letech své existence poměrně prudkým vývojem a ze tří zakládajících členů se počet prozatím ustálil na cca 30. Po několikateré změně stanov je organizační struktura následující:

  • Předseda
  • Místopředseda
  • Tajemník
  • Radní pro komunikaci
  • Radní pro marketing
  • Radní pro projekty[13]

Hlavní činností Agory jsou společenské a odborné akce. Především se jedná o Filmové večery, Erasmus+ poradna a autorská čtení. Zásadně se spolek také podílel na přípravě fakultního festivalu Dvorky.

Spolek vydává časopis Post Septem, kam přispívají studenti fakulty.[14]

Agora je také aktivním členem Studentské unie UK.

Jednoho ze zakladatelů a zároveň prvního předsedu spolku Tomáše Bederku vystřídala na postu předsedy v červnu roku 2015 Daniela Čechová.

Pedagogický spolek Emil[15][editovat | editovat zdroj]

Emil vznikl prozatím jako neformální sdružení studentů v roce 2014 na Katedře primární pedagogiky. Na jeho založení se podílel Studentský spolek Agora z.s., který předával svoje zkušenosti z chodu podobné organizace.

3. července 2015 byl spolek zapsán do obchodního rejstříku.

Spolek se zabývá alternativními přístupy v pedagogice, zpřístupněním metody výuky matematiky podle pana profesora Milana Hejného, organizováním aktivit pro děti v rámci fakulty i univerzity. V seznamu jeho aktivit toho ale lze najít mnohem víc.

Zásadním počinem pro spolek je obnovení tradice Dne dětí, učitelů a rodičů (tzv. D-DUR).

Současnou předsedkyní je Veronika Matějová. Rada spolku má celkem čtyři členy.

Významní studenti[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=20
 2. a b c http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-35.html
 3. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_a_univerzita_karlova_se_dohodly_na.html
 4. http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
 5. http://web.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=634
 6. http://web.pedf.cuni.cz/docs.php?cid=647
 7. http://web.pedf.cuni.cz/kcjl/slovnik1/Jedlicka%20Alois.doc
 8. http://www.muni.cz/people/512/cv
 9. Tito tři: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:P0dfVOdZbVoJ:web.pedf.cuni.cz/kcjl/slovnik1/Kvapilova%2520Brabcova%2520Radoslava.doc+kvapilov%C3%A1+brabcov%C3%A1+slovn%C3%ADk+pedf&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESij6hrY6ZufCFwVu8t7gi2PdU4WNCQ1Z5nSTKm8IzUxDGu3AYSWULL3Z1B7FVeA3iAkvoD99LBuflfgSKHGng_OtD-0VVhgYHTI8k0OQWtYgPWk3COupNZBBX-MTXGhLfkN70QH&sig=AHIEtbTuA_ZH7RSP4O9lnIuRT4IlrOu3Gw
 10. http://www.cuni.cz/UK-4248.html
 11. http://www.petipecko.org/organizace/dejiny-ppppp/
 12. http://rejstrik-firem.kurzy.cz/01495950/studentsky-spolek-agora-z-s/
 13. http://spolek-agora.cz/rada/
 14. http://spolek-agora.cz/post-septem/
 15. https://www.facebook.com/pages/Pedagogick%C3%BD-spolek-Emil/570690249729944?fref=ts
 16. http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/palous.html
 17. http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=1199

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]