Základní umělecká škola

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čtyřpatrová ZUŠ v České Lípě

Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je druh školy. ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I. stupně (7 roků) a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého školy samy zpracovávaly školní vzdělávací programy s účinností od září 2012 (mimo některé pilotní školy). Tím se pevně usadily v systému českého uměleckého školství ve své specifické podobě (neposkytují stupeň vzdělání). Dříve byly tyto školy označovány názvem lidová škola umění (zkráceně LŠU, slangově liduška).

Poslání[editovat | editovat zdroj]

Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání, č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zaměření[editovat | editovat zdroj]

Školy tohoto typu nabízí dětem i dospělým vzdělání i zábavu v různých oblastech a podle prostorových a dalších možností. V menších školách bývá výuka jednoho či dvou uměleckých směrů, zpravidla je základem hudební výuka, někdy výtvarný obor. Ve velkých školách bývá 15 i více tříd, jsou zde sály nabízející výuku taneční, představení hudebních či divadelních souborů školy, případně i různé soutěže.

Povinná dokumentace[editovat | editovat zdroj]

Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. Mezi dokumenty patří školní matrika, třídní knihy, žákovské sešity, katalogy o průběhu vzdělávání, protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách, výkazy žáků a vyučovacích hodin, vysvědčení a další. Využívají tiskopisů SEVT nebo počítačových programů (Klasifikace, Evidence žáků, PDZUŠ) a informačních systémů (iZUŠ, ...). Nasazení počítačových programů a zvláště pak informačních systémů vede ke zvýšení efektivity při vedení počítačové dokumentace a umožňuje snížit náklady jinak vynaložené za klasické tiskopisy.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Rejstřík základních uměleckých škol vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Seznam základních uměleckých škol v ČR - nejaktuálnější seznam reflektující změny na ředitelských postech (změny jsou zaneseny dříve, než jsou doplněny do oficiálního ministerského rejstříku)