Miloš Sládek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Miloš Sládek
Letařovice - Pouť mezi dvěma Jány 2018 - Miloš Sládek.jpg
Narození 7. srpna 1964 (54 let)
Kladno
Alma mater Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Zaměstnavatel Literární archiv Památníku národního písemnictví
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (7. srpna 1964, Kladno) je český literární historik, vysokoškolský učitel, archivář a editor. Zabývá se starší českou literaturou, zejména období baroka.

Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK (1986, PhDr.). Působil v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy (1986-90), poté jako odborný pracovník Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde od roku 1991 uspořádal řadu písemných pozůstalostí významných osobností, k nimž připravil tištěné průvodce. Externě vyučoval na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem (1994-1997), od r. 1998 přednáší starší českou literaturu na Pedagogické fakultě UK a od roku 2011 také na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze, kde se mj. na základě knižní monografie Slovo ze srdce jejich habilitoval pro obor historie (2018, Doc.). Od r. 1997 působí v literární sekci České křesťanské akademie. Věnuje se problematice literatury českého baroka (zejména barokním kázáním - homiletice a divadlu) a lidových vlivů na literární tvorbu. V pojetí barokní literatury navazuje na myšlenková východiska a dílo prof. Alexandra Sticha. Editorsky připravil několik antologií a komentovaných edic raně novověkých literárních památek. Publikoval řadu odborných článků v časopisech Dějiny a současnost, Tvar, Posel z Budče aj. a sbornících (Literární archiv, Historická demografie, Bibliotheca Strahoviensis, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka aj.). Organizuje akce literárního a kulturního charakteru (např. rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, literární pořady či scénická vystoupení).

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • Soupisy osobních fondů v Památníku národního písemnictví: Josef Vašica, František Škroup, Jan Nepomuk Štěpánek, Josef Kajetán Tyl, Antonín Truhlář, Antonín Škarka, Karel Doskočil, Václav Havlíček, Čeněk Zíbrt, Jaromír Jech ad.
 • Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Literární archiv 27. Praha : Památník národního písemnictví 1994, 283 s. (spoluautor)
 • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Jinočany : H&H, 1995. 255 s. ISBN 80-85787-84-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Jan Adam Svoboda: Nový křížovník s červeným srdcem a nový mučedlník od prolité v srdci krve svatý Jan Nepomucký. Barokní kázání zlonického děkana z roku 1736. Kladno ; Slaný : OÚ Kladno ; Nadace V. V. Štecha, 1995. 25 s. (editor a autor předmluvy spolu s Vladimírem Přibylem)
 • Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988-1995). Praha : Památník národního písemnictví, 1996. 79 s. (editor a vedoucí autorského kolektivu)
 • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století (z rukopisů, které Čeněk Zíbrt odložil do hloubi redakčního stolu časopisu Český lid, vybrali a edičně připravili Jana Štursová a Miloš Sládek) (spoluautorka Jana Štursová) Tanvald : Petr Nový, 1997. 211 s. ISBN 80-238-2433-3.
 • Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti, 2000. XXVI + 64 s. (spoluautor textu a editor barokních kázání; další autoři textů Karel Beránek a Petr Alkantara František Houška OFM) Ku přečtení zde
 • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Jinočany : H&H, 2000. 323 s. ISBN 80-86022-47-1. (editor a autor průvodního textu)
 • Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze : soupis obsahuje údaje ze zpracovaných, uspořádaných a částečně uspořádaných fondů (spoluautor; zpracovali Jan Linka a Miloš Sládek, vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2003.
 • Heslo Kázání in: Dagmar Mocná - Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl : Paseka, 2004.
 • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Praha : Argo 2005, 525 s. ISBN 80-7203-709-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny. Přeložil Edelbert Nymburský, edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň, předmluva Lucie Hučínová a Miloš Sládek. Praha : Argo, 2007. 1053 s. ISBN 978-80-7203-919-7.
 • Tvůrce literárních děl in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku. Praha : Argo, 2007.
 • Jan František Beckovský: Milá choť nebeského miláčka, blahoslavená Anežka panna, Praha, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 2011, ISBN 978-80-260-5859-5 (editor textu, doslov napsal Jan Linka). (Druhé, nezměněné vydání vydal Zdeněk Bergman, Praha 2017, ISBN 978-80-270-1470-5).
 • Krátké věčného spasení upamatování : k životu a době jezuity Antonína Koniáše, uspořádali a k vydání připravili Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek a Martin Svatoš. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013 (spoluautor ediční přípravy textů). ISBN 978-80-85778-91-5.
 • Karlova kolébka : karlovská výstava stá a čtvrtá, aneb, Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře : komentované pohlednice z výstavy; autoři a kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek, vyd. PNP, Praha 2016.
 • Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. Praha, Památník národního písemnictví, 2017, edice Depozitář, řada Studie, 707 s. ISBN 978-80-87376-36-2.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]