Miloš Sládek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Letařovice - Pouť mezi dvěma Jány 2018 - Miloš Sládek.jpg
Narození 7. srpna 1964 (56 let) nebo 1964 (56–57 let)
Kladno
Alma mater Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povolání archivář a spisovatel
Zaměstnavatel Literární archiv Památníku národního písemnictví
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Miloš Sládek (* 7. srpna 1964 Kladno) je český literární historik, vysokoškolský učitel, archivář a editor. Zabývá se starší českou literaturou, zejména obdobím baroka.

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1986, PhDr.). Působil v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy (1986-1990), poté jako odborný pracovník Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde od roku 1991 uspořádal řadu písemných pozůstalostí významných osobností, k nimž připravil tištěné průvodce. Externě vyučoval na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem (1994-1997), od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na Pedagogické fakultě UK a od roku 2011 také na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK, kde se mj. na základě knižní monografie Slovo ze srdce jejich habilitoval pro obor historie (2018, Doc.). Od roku 1997 působí v literární sekci České křesťanské akademie. Věnuje se problematice literatury českého baroka (zejména baroknímu kazatelství a divadlu) a lidových vlivů na literární tvorbu. V pojetí barokní literatury navazuje na myšlenková východiska a dílo prof. Alexandra Sticha. Editorsky připravil několik antologií a komentovaných edic raně novověkých literárních památek. Publikoval řadu odborných článků v časopisech Dějiny a současnost, Tvar, Posel z Budče aj. a sbornících (Literární archiv, Historická demografie, Bibliotheca Strahoviensis, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka aj.). Organizuje akce literárního a kulturního charakteru (např. rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, literární pořady či scénická vystoupení).

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • Soupisy osobních fondů v Památníku národního písemnictví: Josef Vašica, František Škroup, Jan Nepomuk Štěpánek, Josef Kajetán Tyl, Antonín Truhlář, Antonín Škarka, Karel Doskočil, Václav Havlíček, Čeněk Zíbrt, Jaromír Jech ad.
 • Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Literární archiv 27. Praha : Památník národního písemnictví 1994, 283 s. (spoluautor)
 • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Jinočany : H&H, 1995. 255 s. ISBN 80-85787-84-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Jan Adam Svoboda: Nový křížovník s červeným srdcem a nový mučedlník od prolité v srdci krve svatý Jan Nepomucký. Barokní kázání zlonického děkana z roku 1736. Kladno ; Slaný : OÚ Kladno ; Nadace V. V. Štecha, 1995. 25 s. (editor a autor předmluvy spolu s Vladimírem Přibylem)
 • Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988-1995). Praha : Památník národního písemnictví, 1996. 79 s. (editor a vedoucí autorského kolektivu)
 • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století (z rukopisů, které Čeněk Zíbrt odložil do hloubi redakčního stolu časopisu Český lid, vybrali a edičně připravili Jana Štursová a Miloš Sládek) (spoluautorka Jana Štursová) Tanvald : Petr Nový, 1997. 211 s. ISBN 80-238-2433-3.
 • Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti, 2000. XXVI + 64 s. (spoluautor textu a editor barokních kázání; další autoři textů Karel Beránek a Petr Alkantara František Houška OFM) Ku přečtení zde
 • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Jinočany : H&H, 2000. 323 s. ISBN 80-86022-47-1. (editor a autor průvodního textu)
 • Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze : soupis obsahuje údaje ze zpracovaných, uspořádaných a částečně uspořádaných fondů (spoluautor; zpracovali Jan Linka a Miloš Sládek, vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2003.
 • Heslo Kázání in: Dagmar Mocná - Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl : Paseka, 2004.
 • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Praha : Argo 2005, 525 s. ISBN 80-7203-709-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny. Přeložil Edelbert Nymburský, edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň, předmluva Lucie Hučínová a Miloš Sládek. Praha : Argo, 2007. 1053 s. ISBN 978-80-7203-919-7.
 • Tvůrce literárních děl in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku. Praha : Argo, 2007.
 • Jan František Beckovský: Milá choť nebeského miláčka, blahoslavená Anežka panna, Praha, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 2011, ISBN 978-80-260-5859-5 (editor textu, doslov napsal Jan Linka). (Druhé, nezměněné vydání vydal Zdeněk Bergman, Praha 2017, ISBN 978-80-270-1470-5).
 • Krátké věčného spasení upamatování : k životu a době jezuity Antonína Koniáše, uspořádali a k vydání připravili Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek a Martin Svatoš. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013 (spoluautor ediční přípravy textů). ISBN 978-80-85778-91-5.
 • Karlova kolébka : karlovská výstava stá a čtvrtá, aneb, Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře : komentované pohlednice z výstavy; autoři a kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek, vyd. PNP, Praha 2016.
 • Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. Praha, Památník národního písemnictví, 2017, edice Depozitář, řada Studie, 707 s. ISBN 978-80-87376-36-2.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]