Přeskočit na obsah

Miloš Sládek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Miloš Sládek (2. června 2018)
Miloš Sládek (2. června 2018)
Narození7. srpna 1964 (59 let)
Kladno
Alma materFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Povoláníarchivář, spisovatel, literární historik a vysokoškolský učitel
ZaměstnavateléKatolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (od 2011)
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Miloš Sládek (* 7. srpna 1964 Kladno) je český bohemista, literární historik, vysokoškolský učitel, archivář a editor. Zabývá se starší českou literaturou, zejména texty z období baroka.

Život[editovat | editovat zdroj]

V roce 1986 vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal titul PhDr.

V letech 1986–1990 působil v Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy, od roku 1990 je odborným pracovníkem Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze, kde mj. uspořádal řadu písemných pozůstalostí významných osobností, k nimž vyhotovil inventáře. Účastnil se přípravy digitalizované verze Průvodce po fondech Literárního archivu PNP (dokončeno roku 2000) a projektu soupisu polonik (2003) a hungarik (2018), uložených v témže archivu.

Externě vyučoval v letech 1994–1997 na katedře historie UJEP v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu na Pedagogické fakultě UK a od roku 2011 také na Katolické teologické fakultě UK (nejprve v Ústavu dějin křesťanského umění, později na Katedře církevních dějin a literární historie). Zde absolvoval doktorské studium církevních a obecných dějin a v roce 2010 získal titul Ph.D. Na olomoucké Univerzitě Palackého se habilitoval pro obor historie (2018, Doc.).

Věnuje se problematice literatury českého baroka (zejména baroknímu kazatelství a divadlu) a lidových vlivů na literární tvorbu. Předmětem jeho zájmu jsou i dějiny oboru literární historie. Editorsky připravil několik antologií a komentovaných edic raně novověkých literárních památek; převážně se specializuje na duchovní texty.

Publikoval řadu odborných článků v časopisech Dějiny a současnost, Tvar, Posel z Budče aj., a ve sbornících (Literární archiv, Historická demografie, Bibliotheca Strahoviensis, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka aj.). Organizuje akce literárního a kulturního charakteru (např. rekonstrukce barokní pouti do Hájku u Prahy, literární pořady či scénická vystoupení, účast na tvorbě výstav apod.).

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • Soupisy osobních fondů uložených v Památníku národního písemnictví (Edice Inventáře): Josef Vašica, František Škroup, Jan Nepomuk Štěpánek, Josef Kajetán Tyl, Antonín Truhlář, Antonín Škarka, Karel Doskočil, Václav Havlíček, Čeněk Zíbrt, Rudolf Urbánek, Josef Bartsch, Jaromír Jech ad.
 • Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Literární archiv 27. Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 1994, 283 s. (spoluautor)
 • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Vyd. H&H, Jinočany, 1995, 255 s. ISBN 80-85787-84-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Jan Adam Svoboda: Nový křížovník s červeným srdcem a nový mučedlník od prolité v srdci krve svatý Jan Nepomucký. Barokní kázání zlonického děkana z roku 1736. Vyd. OÚ Kladno a Nadace V. V. Štecha, Slaný, 1995, 25 s. (editor a autor předmluvy spolu s Vladimírem Přibylem)
 • Dodatky k Průvodci po fondech literárního archivu PNP (1988-1995). Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 1996. 79 s. (editor a vedoucí autorského kolektivu)
 • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století (z rukopisů, které Čeněk Zíbrt odložil do hloubi redakčního stolu časopisu Český lid, vybrali a edičně připravili Jana Štursová a Miloš Sládek) (spoluautorka Jana Štursová) Vyd. Petr Nový, Tanvald 1997, 211 s. ISBN 80-238-2433-3.
 • Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Vyd. Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Unhošti, 2000. XXVI + 64 s. (spoluautor textu a editor barokních kázání; další autoři textů Karel Beránek a Petr Alkantara František Houška OFM) Ku přečtení zde
 • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Vyd. H&H, Jinočany 2000, 323 s. ISBN 80-86022-47-1. (editor a autor průvodního textu)
 • Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze : soupis obsahuje údaje ze zpracovaných, uspořádaných a částečně uspořádaných fondů (spoluautor; zpracovali Jan Linka a Miloš Sládek), vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2003.
 • Heslo Kázání in: Dagmar Mocná - Josef Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů. Vyd. Paseka, Praha - Litomyšl 2004.
 • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Praha : Argo 2005, 525 s. ISBN 80-7203-709-9. (editor a autor průvodního textu)
 • Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny. Přeložil Edelbert Nymburský, edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň, předmluva Lucie Hučínová a Miloš Sládek. Vyd. Argo, Praha 2007, 1053 s. ISBN 978-80-7203-919-7.
 • Tvůrce literárních děl in: Václav Bůžek - Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku. Vyd. Argo, Praha 2007.
 • Jan František Beckovský: Milá choť nebeského miláčka, blahoslavená Anežka panna. Vyd. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, Praha 2011, ISBN 978-80-260-5859-5 (editor textu; doslov napsal Jan Linka). (Druhé, nezměněné vydání vydal Zdeněk Bergman, Praha 2017, ISBN 978-80-270-1470-5).
 • Krátké věčného spasení upamatování : k životu a době jezuity Antonína Koniáše, uspořádali a k vydání připravili Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek a Martin Svatoš. Vyd. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha 2013 (spoluautor ediční přípravy textů). ISBN 978-80-85778-91-5.
 • Karlova kolébka : karlovská výstava stá a čtvrtá, aneb, Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře : komentované pohlednice z výstavy; autoři a kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek, vyd. LA PNP, Praha 2016, 37 s.
 • Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém. Vyd. Památník národního písemnictví, Praha 2017, edice Depozitář, řada Studie, 707 s. ISBN 978-80-87376-36-2.
 • Bůh mně ústa má otevříti může. Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století. Vyd. ÚČL AV ČR a Host, Brno 2019, 419 s. ISBN 978-80-275-0130-4.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]