Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lékařská fakulta v Plzni
Univerzita Karlova
Facultas Medica Pilsnensis
Faculty of Medicine in Pilsen
Pavlovův pavilon
Vedení fakulty
Děkanprof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Proděkankaprof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Proděkankaprof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Proděkandoc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
Proděkanprof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Proděkandoc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
TajemniceIng. Marie Klečková
Základní informace
Datum založení1945
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaHusova 654/3
Plzeň 3, Jižní Předměstí
306 05 Plzeň 1
Telefon+ 420 377 593 400 (ústředna)
www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Patří mezi 17 fakult této univerzity a je zároveň jednou ze tří fakult UK, které nesídlí v Praze (dvě další se nacházejí v Hradci Králové). Výuka studentů a vědecký výzkum probíhají v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Byla založena dekretem prezidenta republiky č. 135/1945 Sb. ze dne 27. října 1945, původně jen jako plzeňská pobočka původní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy,[1] v souvislosti s jejím rozdělením v roce 1953 byla pobočkou tehdejší Fakulty všeobecného lékařství.[2] Samostatnou lékařskou fakultou se stala až v roce 1959.[3]

Studium[editovat | editovat zdroj]

Studium je organizováno podobně, jako je tomu na ostatních evropských fakultách. Je rozděleno na dva obory. Všeobecné lékařství, jehož absolventi získávají titul MUDr. a dále obor Zubní lékařství, jehož absolventi získávají titul MDDr. Studium Všeobecného lékařství trvá šest let, studium Zubního lékařství roků pět. Pro přijetí musí student složit přijímací zkoušku z fyziky, chemie a biologie. Každým rokem je na fakultu přijato přibližně 230 studentů pro studium oboru Všeobecného lékařství a 50 studentů na obor Zubní lékařství.

V prvním a druhém ročníku je student seznámen s obsahem oborů jako Anatomie, Histologie, Embryologie, Biofyzika, Biochemie a Fyziologie. Dále musí student složit zkoušku ze dvou jazyků (povinně z anglického a dále například z němčiny, španělštiny, francouzštiny) a dále z jazyka latinského. Ve třetím a čtvrtém roce jsou studentům přednášeny preklinické obory: patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. V posledních dvou letech jsou studenti seznámeni s klinickými obory. Studenti Zubního lékařství studují navíc ještě obory Stomatologická propedeutika a dále Klinická stomatologie, které jim umožňují osvojit si základní stomatologické postupy. Od roku 1992 probíhá ještě paralelně výuka v angličtině pro zahraniční studenty. Po zdárném ukončení studia se absolventům udělují tituly při slavnostní ceremonii v pražském Karolinu.

Doktorský studijní program probíhá na fakultě od roku 1992. Lze studovat tyto obory: Anatomie, Histologie a embryologie, Chirurgie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Lékařská farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Neurologie – psychiatrie, Otorinolaryngologie, Patologie, Sociální lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci, Radiologie. V akademickém roce 2015-16 studovalo v těchto oborech 66 prezenčních a 118 kombinovaných doktorandů[4].

Od roku 1997 lze studovat na fakultě i tzv. Univerzitu třetího věku. Lidé v důchodovém věku zde studují ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci, k němuž byla v roce 2018 vydána i stejnojmenná publikace. V prvních dvou semestrech studují teoretické obory, druhé dva jsou věnovány oborům klinickým.

Věda a výzkum[editovat | editovat zdroj]

Celá řada vyučujících fakulty se podílí na léčení a práci ve fakultních nemocnicích, ale velký význam a rozsah má i jejich vědecko-výzkumná práce. Na fakultě probíhá výzkum v oblastech genetiky, imunologie, vlivu prostředí na zdraví člověka, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, hematologických chorob, onkologie, stomatologie a dalších.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Dekret presidenta republiky č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni. Dostupné online.
  2. § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 98/1953 Sb., o změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.
  3. § 10 odst. 3 vládního nařízení č. 58/1959 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol. Dostupné online.
  4. Výroční zpráva o činnosti 2016. Dostupné online

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]