Seznam rektorů Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pečeť znázorňující českého krále Karla, jak klečí před sv. Václavem, znak Univerzity Karlovy

Toto je seznam rektorů Univerzity Karlovy v Praze. Zahrnuje všechny představitele od doby jejího založení, včetně rektorů osamostatněné právnické univerzity, pozdější jezuitské akademie a také novověké německé univerzity po rozdělení školy.[1][2][3][4][5][6][7][8]

1348–1372 (nerozdělená univerzita)[editovat | editovat zdroj]

 • 1366 Jindřich z Etwatu neboli z Prenzlau (Henricus de Etwat de Primislawia)
 • 1367 Jindřich z Nanexen neboli z Embecku (Henricus de Nanexen alias de Embeck)
 • 1372 Mikuláš z Jevíčka neboli z Kolobřehu (Nicolaus Gewiczka seu de Kolberg)

1372–1419[editovat | editovat zdroj]

třífakultní univerzita[editovat | editovat zdroj]

 • 1373 Tomáš z Busilie (Thomas de Busilia)
 • 1374 Jan Vestfálský (Johannes Westphalis), Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga)
 • 1375 Witold Vestfálský z Prahy (Vigtholdus Westphalis de Praga)
 • 1376–1377 Fridman z Prahy (Fridmanus de Praga)
 • 1378 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin), Heřman z Winterswicku (Hermannus de Wintersvick), Mikuláš z Rakovníka (Nicolaus Raconik)
 • 1382 Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga)
 • 1383 Blažej Vlk (Blasius Lupus)
 • 1383–1384 Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga), Heilman z Wormsu (Heylmannus de Wormacia), Jan Papendorf (Johannes Papendorp)
 • 1384–1385 Konrád ze Soltau (Conradus Soltow)
 • 1385 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin)
 • 1386 Mikuláš z Litomyšle (Nicolaus de Litomysl)
 • 1387 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin)
 • 1388–1389 Jan Winkler (Johannes Winkleri)
 • 1389 Bartoloměj Torghelow (Bartholomeus Torghelowe)
 • 1389–1390 Mikuláš Puchník (Nicolaus Bochnik)
 • 1391–1392 Jindřich z Brém (Henricus de Bremis)
 • 1392 Jindřich Reček z Rybenice (Henricus Reczekow de Rybenicze)
 • 1392–1393 (nebo 1393-1394) Albert Engelschalk ze Straubingu (Albertus Engelschalk de Straubinga)
 • 1393 Jan Eliášův (Johannes Eliae)
 • 1393–1394 Eliáš z Týna (Elias de Thin)
 • 1394 Jindřich z Homburgu (Henricus de Homberg)
 • 1394 Jan z Moravy (Johannes de Moravia)
 • 1394–1395 Petr z Redina (Petrus de Redino)
 • 1395–1396 Jan z Mýta (Johannes de Mutha)
 • 1396–1397 Jindřich z Perchingu (Henricus de Perching)
 • 1397 Mikuláš Magni z Jawora (Nicolaus Magni de Jawor)
 • 1397–1398 Štěpán z Kolína neboli Kolínský (Stephanus de Colonia seu Colinensis)
 • 1398 Jan Otův ze Ziebice (Johannes Ottonis de Monsterberg)
 • 1398–1399 Helmold ze Soltwedelu (Helmoldus de Soltwedel)
 • 1400 Štěpán z Pálče (Stephanus de Palecz)
 • 1401 Mikuláš Stor ze Svídnice (Nicolaus Stor de Swydnicz)
 • 1402–1403 Mikuláš z Litomyšle (Nicolaus de Lutomyssl)
 • 1403 Walter Harraser (Walterus Harrasser)
 • 1404 Stanislav ze Znojma (Stanislaus de Znoyma)
 • 1404–1405 Jan z Pustiměře (Johannes de Pustimir)
 • 1405 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1405–1407 Kliment z Mnichovic (Clemens de Mnichovicz)
 • 1406 Johannes Hoffmann de Swidnicz
 • 1407 Ondřej z Brodu (Andreas de Broda)
 • 1407–1408 Bernard z Granovice (Bernhardus de Granovicz)
 • 1408 Kliment z Mnichovic (Clemens de Mnichov)
 • 1408 Zdeněk z Labouně (Zdenko de Labun), Marek z Hradce Králové (Marcus de Grecz)
 • 1408–1409 Henning z Baltenhagenu (Henningus de Baltenhagen)
 • 1409 Zdeněk z Labouně (Zdenko de Labun)
 • 1409–1410 Jan Hus (Johannes Hus), Jan Hofman ze Svídnice (Johannes Hoffmanus Swidnicensis)
 • 1410 Jan Ondřejův řečený Šindel (Johannes von Prag, Johannes Andreae)
 • 1410–1411 Jakub Matějův ze Soběslavi (Jacobus de Sobieslavia), Jiří z Prahy (Gregorius de Praga), Jan z Jesenice (Johannes de Jessenicz), Havel z Úterého (Gallus de Utery)
 • 1411 Šimon z Tišnova (Simon de Tisnov)
 • 1412 Marek z Hradce Králové (Marcus de Grecz)
 • 1412–1413 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1413 Michal z Malenic (Michael de Malenicz)
 • 1413–1414 Antonín z Loun (Antonius de Luna)
 • 1414 Havel z Úterého (Gallus de Utery), Brikcius z Budína (Briccius de Buda)
 • 1415 Brikcius z Budína (Briccius de Buda)
 • 1415–1416 Tomáš z Lysé (Thomas de Lissa), Šimon z Rokycan (Simon de Rokiczana)
 • 1416 Jakub ze Soběslavi (Jacobus de Sobieslavia)
 • 1416–1417 Jan Kardinál z Rejštejna (Johannes Cardinalis von Bergreichenstein)
 • 1418 Zdislav ze Zvířetic (Zdislaus de Zwirzeticz)

právnická univerzita[editovat | editovat zdroj]

 • 1372–1373 Jan z Pernštejna (Johannes de Pernstein), vicerektor Gerhard Wisbeck z Osnabrücku (Gerhardus Visbeke de Osenbrughe)
 • 1373–1375 Berthold z Wehingenu (Pertholdus de Wehingen, Berthold von Wehingen)
 • 1375–1376 Jan z Hohenlohe (Johannes de Hohenloch), vicerektor Eglolf Hornbeck (Eglolfus Hornbech)
 • 1376–1377 Gerlach Horst ze Stargardu (Gorlacus Horst de Stargardia)
 • 1377–1378 Jan Slepekow (Johannes Slepekow)
 • 1378–1379 Jindřich ze Stvolenky (Henricus de Stwolenlca)
 • 1379–1380 Jindřich ze Stvolenky (Henricus de Stwolenka)
 • 1380–1381 Mikuláš z Kosczola (Nicolaus de Kossczol), vicerektoři Jan Saxo ze Zirbergu (Johannes Saxo de Zirberch) a Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1381–1382 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1382–1383 Karel Haguin (Carolus Haguini)
 • 1383–1384 Jiří z Hohenlohe (Georgius de Hohenloch)
 • 1384–1385 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1385–1386 Oldřich Medek ze Šelemberku (Ulricus Medek de Schellemberg)
 • 1386–1387 Matyáš Kule (Mathias Kule)
 • 1387–1388 Smil z Kunštátu (Jodocus Smylo de Kunstat, Smylo de Wyncow)
 • 1388–1389 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1389–1390 Jaroslav z Pořešína (Jaroslaus de Porzessin)
 • 1390–1391 Mikuláš Erghemes z Livonska (Nicolaus Erghemes de Livonia)
 • 1391–1392 Kryštof z Freiburgu (Cristanus Aroldishusen)
 • 1392–1393 Petr Kaplíř ze Sulevic (Petrus Cappleri de Sulewicz)
 • 1393–1394 Jošt Hecht z Rosic (Jodocus Hecht de Rossicz)
 • 1394 Jan z Brunnu (Johannes de Brun)
 • 1394–1395 Jan Zeghenried ze Stralsundu (Johannes Czeghenryd de Sundis)
 • 1395–1396 Čeněk z Labouně (Czenko de Labun)
 • 1396–1397 Lukáš Hezler z Lehnice (Lucas Hezler de Legnicz)
 • 1397–1398 Petr Slewynk (Petrus Slewynk)
 • 1398–1399 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1399–1400 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1400–1401 Štěpán z Manic (Stephanus de Manicz)
 • 1401 Mroczko z Kiszelewa řečený Nagorka (Mroczko de Kiszelewo dictus Nagorka), vicerektor Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1401–1402 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1402–1403 Hewko z Konyad (Heuke de Konyad)
 • 1403–1404 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1404–1405 Jan Paulův (Johannes Pauli)
 • 1405–1406 Bernhard Bulow z Glynu (Bernhardus Bulowe de Glyn)
 • 1406–1407 Ondřej Gerechin (Andreas Gerechini)
 • 1407–1408 Matyáš z Glowaczowa (Ulricus de Glowaczow)
 • 1408–1409 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassicz)
 • 1409–1410 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassitz)
 • 1410–1411 Matyáš z Trutenowa (Mathias de Trutenow)
 • 1411–1412 Jindřich Rolle (Henricus Rolle)
 • 1412–1413 Konrád Wertheim (Conradus Wertheim)
 • 1413–1415 Matyáš Rost z Prahy (Mathias Rost de Praga)
 • 1415–1416 Arnošt z Metelska (Arnestus de Metelsko)
 • 1416–1418 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassitz)
 • 1418–1419 Mikuláš Jindřichův z Prahy (Nicolaus Henrici de Praga)

1419–1622 (kališnická univerzita)[editovat | editovat zdroj]

 • 1420 Martin Kunšův z Prahy (Martinus Cunssonis de Praga)
 • 1420–1421 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1425 Petr ze Sepekova (Petrus de Sepekov)
 • 1425–1426 Jan z Borotína (Johannes Borotin)
 • 1426 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1434 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1437 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1438–1439 Petr z Mladoňovic (Petrus de Mladoniovicz)
 • 1439–1440 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1440–1441 Augustin z Klatov (Augustinus de Glatovia)
 • 1442–1443 Petr z Hradce Králové (Petrus de Grecz)
 • 1443–1444 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1444 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1445 Jan ze Soběslavi (Johannes de Sobieslavia)
 • 1447–1448 Mařík z Benešova (Mauricius de Benessow)
 • 1449–1450 Petr z Hradce Králové (Petrus de Grecz)
 • 1450–1451 Jan z Čáslavi (Johannes de Czaslaw)
 • 1453–1454 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1455–1456 Martin z Lančic (Martinus de Lancicia)
 • 1456–1457 Stanislav z Velvar (Stanislaus de Welwar)
 • 1457–1458 Jan z Jemnice (Johannes de Jemnicz)
 • 1459–1460 Václav z Vrbna (Wenceslaus de Wrben)
 • 1460–1462 Jan z Prahy (Johannes de Praga)
 • 1462–1463 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1463–1464 Jan z Čáslavi (Johannes de Czaslaw)
 • 1464–1465 Pavel z Dobřína (Paulus de Dobrin)
 • 1466–1467 Václav z Vrbna (Wenceslaus de Wrben)
 • 1467–1469 Jan z Prahy (Johannes de Praga)
 • 1470–1471 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1471–1472 Jakub z Pacova (Jacobus de Patzau)
 • 1474–1475 Jan z Tábora (Johannes de Tabor)
 • 1476–1477 Řehoř Pražský (Gregorius Pragensis)
 • 1477–1479 Vavřinec z Rokycan (Laurencius de Rokycan)
 • 1480–1481 Václav z Třebska (Wenceslaus de Trzepsko)
 • 1483–1484 Jakub z Pacova (Jacobus de Patzau)
 • 1484–1485 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1487–1488 Jan z Prahy (Johannes Pragensis)
 • 1492–1493 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1494–1496 Jakub ze Stříbra (Jacobus de Strziebro Strziebrensis)
 • 1496–1497 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1498–1499 Martin z Vlašimi (Martinus de Wlassim)
 • 1499–1500 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1502–1503 Jiří z Kouřimi (Georgius Kaurzimensis)
 • 1504–1505 Jakub z Pacova (Jacobus Pacowiensis)
 • 1505 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1508–1509 Michal ze Stráže (Michael de Straz)
 • 1509–1510 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1511–1512 Václav Candidus (Wenceslaus Candidus)
 • 1512–1513 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1513 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1514–1515 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1515–1516 Duchek z Brodu (Duchco Brodensius)
 • 1516–1517 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1517–1519 Vavřinec z Třeboně (Laurentius Trebonius)
 • 1519–1521 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1521–1522 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1522–1523 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius), prorektor Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1524–1525 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1525–1526 Tomáš z Vlašimi (Thomas Wlassymensis)
 • 1526–1527 Matyáš Koramba (Mathias Chorambius)
 • 1527–1528 Tomáš Rakovnický z Javořice (Thomas Rakonus)
 • 1528–1530 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1530–1531 Vavřinec z Třeboně (Laurentius Trebonius)
 • 1531–1532 Jan Přeštický z Javořice (Johannes Presticenus de Jaworzicz)
 • 1532–1533 Jiří Písecký (Georgius Piesensis)
 • 1533–1535 Jan Choceňský (Johannes Chocenus)
 • 1535–1536 Jiří Písecký (Georgius Pisensis)
 • 1537–1538 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragensis)
 • 1538–1539 Martin Klatovský z Betléma (Martinus Glatovinus Bethlemiticus)
 • 1539–1540 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragensis)
 • 1540–1541 Jiří Písecký (Georgius Pisensis)
 • 1541–1542 Martin Klatovský z Betléma (Martinus Glatovinus Bethlemiticus)
 • 1542–1545 Jindřich Dvorský z Helfenberka (Henricus Curius de Helfenberg)
 • 1545–1546 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Prahenus)
 • 1546–1548 Řehoř Orinus z Chocemic (Gregorius Orinus de Chocemicz)
 • 1548–1551 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Prahenus)
 • 1551–1553 Šebestián Aerichalcus z Přeštic (Sebastianus Aerichalcus Praesticenus)
 • 1553–1557 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragenus)
 • 1557–1559 Jan Kolínský (Johannes Colonius)
 • 1559–1561 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1561–1562 Jiří Polenta ze Sudetu (Georgius Polenta a Sudetis)
 • 1562–1572 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1572–1573 Petr Kodicill z Tulechova (Petrus Codicillus de Tulechow)
 • 1573–1582 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1582–1589 Petr Kodicill z Tulechova (Petrus Codicillus de Tulechow)
 • 1589–1591 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydzovinus a Florentino)
 • 1591–1593 Trojan Nigellus z Oskořína (Trojanus Nigellus de Osskorzina)
 • 1593–1594 Adam Zalužanský ze Zalužan (Adamus Zaluzanius de Zaluzan)
 • 1594–1597 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydžovinus a Florentino)
 • 1597–1599 Trojan Nigellus z Oskořína (Trojanus Nigellus de Osskorzina)
 • 1599–1600 Martin Bacháček z Nouměřic (Martinus Bachaczii de Naumierzicz)
 • 1600–1602 Jan Adam z Bystřice (Johannes Adam Bystrziczenus)
 • 1602–1603 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydžovinus a Florentino)
 • 1603–1612 Martin Bacháček z Nouměřic (Martinus Bachacius de Naumierzicz)
 • 1612 Jan Campanus Vodňanský (Johannes Campanus Wodnianus)
 • 1612–1613 Adam Huber z Riesenpachu (Adamus Huber de Risenpach)
 • 1613–1614 Julius Šlik (Julius Schlick)
 • 1614–1615 Jan Albrecht Křinecký z Ronova (Johannes Albrechtus Krzinetius de Ronow)
 • 1615–1616 Jan Abraham z Gersdorfu (Johannes Abraham a Gerstorf)
 • 1616–1617 Jan Kryštof z Pětikostelí (Johannes Christophorus a Fiinfkirchen)
 • 1617 Štěpán Střela z Rokyc (Stephanus Strelius de Rencer)
 • 1617–1620 Jan Jessenius (Johannes Jessenius)
 • 1620–1621 Karel Hilprandt z Walterskirchenu (Carolus Hilprand de Walterskirchen), prorektor Jan Campanus Vodňanský
 • 1621 Jan Campanus Vodňanský (Johannes Campanus Wodnianus)
 • 1621–1622 Mikuláš Troilus Hagiochoranus (Nicolaus Troilus Hagiochoranus)

1556–1654 (jezuitská akademie)[editovat | editovat zdroj]

 • 1556–1558 Ursmar de Goisson (Ursmarus Goisonius)
 • 1558–1561 Pavel Hoffae (Paulus Hoffaeus)
 • 1561–1574 Jindřich Blyssem (Henricus Blissemius)
 • 1574–1580 Jan Pavel Campani (Joannes Paulus Campanus)
 • 1582–1589 Alexander Voit (Alexander Voit, 1580 vicerektor a 1581 prorektor)
 • 1589–1590 Jan Reinel (Joannes Reinelius)
 • 1590–1591 Pavel Neukirche (Paulus Neukirchius)
 • 1591–1592 Alexander Voit (Alexander Voit)
 • 1593–1595 Václav Šturm (Wenceslaus Sturmius)
 • 1595–1601 Melchior Trevino (Melchiorus Trevinnius)
 • 1601–1606 Jakub Geranus (Jacobus Geranus)
 • 1606–1610 Theofyl Krystecki (Krysztek, Theophilus Christecus)
 • 1610–1616 Jakub Geranus (Jacobus Geranus)
 • 1622–1623 Valentin Koruna (Valentinus Coronius)
 • 1623–1626 Pedro Jiménez
 • 1626–1629 Martin Santinus
 • 1629–1634 Martin Středa (Martinus Stredonius, Marcin Strzoda z Glivic)
 • 1634–1638 Martin Středa
 • 1638 Jiří Meridies (Jerzy Połednie), SJ (kolem roku 1579 Gliwice – 30. 8. 1639 Praha)
 • 1638–1654 rektorský úřad neexistoval

1638–1881 (Karlo-Ferdinandova univerzita)[editovat | editovat zdroj]

1882–1920 (česká Karlo-Ferdinandova univerzita)[editovat | editovat zdroj]

1882–1920 (německá Karlo-Ferdinandova univerzita)[editovat | editovat zdroj]

1920–1945 (Německá univerzita v Praze)[editovat | editovat zdroj]

Od 1920 (Univerzita Karlova)[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. kol. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48–1662. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7066-968-3. S. 290–295. 
 2. kol. Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. ISBN 80-7184-050-5. S. 251–265. 
 3. kol. Dějiny Univerzity Karlovy III. 1802–1918. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. ISBN 80-7184-320-2. S. 331–347. 
 4. kol. Dějiny Univerzity Karlovy IV. 1918–1990. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1998. ISBN 80-7184-539-6. S. 553–593. 
 5. Rektoři Univerzity Karlovy od roku 1347 [online]. Česká politika [cit. 2016-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-03-01. 
 6. Seznam rektorů Německé univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze 1882–1918 [online]. Univerzita Karlova v Praze, rev. 2014-11-12 [cit. 2016-04-01]. Dostupné online. 
 7. Seznam rektorů Německé univerzity v Praze 1918–1945 [online]. Univerzita Karlova v Praze, rev. 2014-11-12 [cit. 2016-04-02]. Dostupné online. 
 8. Stočes Jiří: Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky. In Český časopis historický č. 107 (2009), str. 533–558.