Seznam rektorů Univerzity Karlovy

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search
Pečeť znázorňující českého krále Karla, jak klečí před sv. Václavem, symbol Univerzity Karlovy

Toto je seznam rektorů Univerzity Karlovy v Praze. Zahrnuje všechny představitele od doby jejího založení, včetně rektorů osamostatněné právnické univerzity, pozdější jezuitské akademie a také novověké německé univerzity po rozdělení školy.[1][2][3][4][5][6][7][8]

1348–1372 (nerozdělená univerzita)[edit | edit source]

 • 1366 Jindřich z Etwatu neboli z Prenzlau (Henricus de Etwat de Primislawia)
 • 1367 Jindřich z Nanexen neboli z Embecku (Henricus de Nanexen alias de Embeck)
 • 1372 Mikuláš z Jevíčka neboli z Kolobřehu (Nicolaus Gewiczka seu de Kolberg)

1372–1419[edit | edit source]

třífakultní univerzita[edit | edit source]

 • 1373 Tomáš z Busilie (Thomas de Busilia)
 • 1374 Jan Vestfálský (Johannes Westphalis), Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga)
 • 1375 Witold Vestfálský z Prahy (Vigtholdus Westphalis de Praga)
 • 1376–1377 Fridman z Prahy (Fridmanus de Praga)
 • 1378 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin), Heřman z Winterswicku (Hermannus de Wintersvick), Mikuláš z Rakovníka (Nicolaus Raconik)
 • 1382 Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga)
 • 1383 Blažej Vlk (Blasius Lupus)
 • 1383–1384 Jenek Václavův z Prahy (Jenco de Praga, Johannes Wenceslai de Praga), Heilman z Wormsu (Heylmannus de Wormacia), Jan Papendorf (Johannes Papendorp)
 • 1384–1385 Konrád ze Soltau (Conradus Soltow)
 • 1385 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin)
 • 1386 Mikuláš z Litomyšle (Nicolaus de Litomysl)
 • 1387 Mikuláš z Gubyna (Nicolaus de Gubin)
 • 1388–1389 Jan Winkler (Johannes Winkleri)
 • 1389 Bartoloměj Torghelow (Bartholomeus Torghelowe)
 • 1389–1390 Mikuláš Puchník (Nicolaus Bochnik)
 • 1391–1392 Jindřich z Brém (Henricus de Bremis)
 • 1392 Jindřich Reček z Rybenice (Henricus Reczekow de Rybenicze)
 • 1392–1393 Albert Engelschalk ze Straubingu (Albertus Engelschalk de Straubinga)
 • 1393 Jan Eliášův (Johannes Eliae)
 • 1393–1394 Eliáš z Týna (Elias de Thin)
 • 1394 Jindřich z Homburgu (Henricus de Homberg)
 • 1394 Jan z Moravy (Johannes de Moravia)
 • 1394–1395 Petr z Redina (Petrus de Redino)
 • 1395–1396 Jan z Mýta (Johannes de Mutha)
 • 1396–1397 Jindřich z Perchingu (Henricus de Perching)
 • 1397 Mikuláš Magni z Jawora (Nicolaus Magni de Jawor)
 • 1397–1398 Štěpán z Kolína neboli Kolínský (Stephanus de Colonia seu Colinensis)
 • 1398 Jan Otův ze Ziebice (Johannes Ottonis de Monsterberg)
 • 1398–1399 Helmold ze Soltwedelu (Helmoldus de Soltwedel)
 • 1400 Štěpán z Pálče (Stephanus de Palecz)
 • 1401 Mikuláš Stor ze Svídnice (Nicolaus Stor de Swydnicz)
 • 1402–1403 Mikuláš z Litomyšle (Nicolaus de Lutomyssl)
 • 1403 Walter Harraser (Walterus Harrasser)
 • 1404 Stanislav ze Znojma (Stanislaus de Znoyma)
 • 1404–1405 Jan z Pustiměře (Johannes de Pustimir)
 • 1405 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1405–1407 Kliment z Mnichovic (Clemens de Mnichovicz)
 • 1407 Ondřej z Brodu (Andreas de Broda)
 • 1407–1408 Bernard z Granovice (Bernhardus de Granovicz)
 • 1408 Kliment z Mnichovic (Clemens de Mnichov)
 • 1408 Zdeněk z Labouně (Zdenko de Labun), Marek z Hradce Králové (Marcus de Grecz)
 • 1408–1409 Henning z Baltenhagenu (Henningus de Baltenhagen)
 • 1409 Zdeněk z Labouně (Zdenko de Labun)
 • 1409–1410 Jan Hus (Johannes Hus), Jan Hofman ze Svídnice (Johannes Hoffmanus Swidnicensis)
 • 1410 Jan Ondřejův řečený Šindel (Johannes von Prag, Johannes Andreae)
 • 1410–1411 Jakub Matějův ze Soběslavi (Jacobus de Sobieslavia), Jiří z Prahy (Gregorius de Praga), Jan z Jesenice (Johannes de Jessenicz), Havel z Úterého (Gallus de Utery)
 • 1411 Šimon z Tišnova (Simon de Tisnov)
 • 1412 Marek z Hradce Králové (Marcus de Grecz)
 • 1412–1413 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1413 Michal z Malenic (Michael de Malenicz)
 • 1413–1414 Antonín z Loun (Antonius de Luna)
 • 1414 Havel z Úterého (Gallus de Utery), Brikcius z Budína (Briccius de Buda)
 • 1415 Brikcius z Budína (Briccius de Buda)
 • 1415–1416 Tomáš z Lysé (Thomas de Lissa), Šimon z Rokycan (Simon de Rokiczana)
 • 1416 Jakub ze Soběslavi (Jacobus de Sobieslavia)
 • 1416–1417 Jan Kardinál z Rejštejna (Johannes Cardinalis von Bergreichenstein)
 • 1418 Zdislav ze Zvířetic (Zdislaus de Zwirzeticz)

právnická univerzita[edit | edit source]

 • 1372–1373 Jan z Pernštejna (Johannes de Pernstein), vicerektor Gerhard Wisbeck z Osnabrücku (Gerhardus Visbeke de Osenbrughe)
 • 1373–1375 Berthold z Wehingenu (Pertholdus de Wehingen, Berthold von Wehingen)
 • 1375–1376 Jan z Hohenlohe (Johannes de Hohenloch), vicerektor Eglolf Hornbeck (Eglolfus Hornbech)
 • 1376–1377 Gerlach Horst ze Stargardu (Gorlacus Horst de Stargardia)
 • 1377–1378 Jan Slepekow (Johannes Slepekow)
 • 1378–1379 Jindřich ze Stvolenky (Henricus de Stwolenlca)
 • 1379–1380 Jindřich ze Stvolenky (Henricus de Stwolenka)
 • 1380–1381 Mikuláš z Kosczola (Nicolaus de Kossczol), vicerektoři Jan Saxo ze Zirbergu (Johannes Saxo de Zirberch) a Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1381–1382 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1382–1383 Karel Haguin (Carolus Haguini)
 • 1383–1384 Jiří z Hohenlohe (Georgius de Hohenloch)
 • 1384–1385 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1385–1386 Oldřich Medek ze Šelemberku (Ulricus Medek de Schellemberg)
 • 1386–1387 Matyáš Kule (Mathias Kule)
 • 1387–1388 Smil z Kunštátu (Jodocus Smylo de Kunstat, Smylo de Wyncow)
 • 1388–1389 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1389–1390 Jaroslav z Pořešína (Jaroslaus de Porzessin)
 • 1390–1391 Mikuláš Erghemes z Livonska (Nicolaus Erghemes de Livonia)
 • 1391–1392 Kryštof z Freiburgu (Cristanus Aroldishusen)
 • 1392–1393 Petr Kaplíř ze Sulevic (Petrus Cappleri de Sulewicz)
 • 1393–1394 Jošt Hecht z Rosic (Jodocus Hecht de Rossicz)
 • 1394 Jan z Brunnu (Johannes de Brun)
 • 1394–1395 Jan Zeghenried ze Stralsundu (Johannes Czeghenryd de Sundis)
 • 1395–1396 Čeněk z Labouně (Czenko de Labun)
 • 1396–1397 Lukáš Hezler z Lehnice (Lucas Hezler de Legnicz)
 • 1397–1398 Petr Slewynk (Petrus Slewynk)
 • 1398–1399 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1399–1400 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1400–1401 Štěpán z Manic (Stephanus de Manicz)
 • 1401 Mroczko z Kiszelewa řečený Nagorka (Mroczko de Kiszelewo dictus Nagorka), vicerektor Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1401–1402 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1402–1403 Hewko z Konyad (Heuke de Konyad)
 • 1403–1404 Mikuláš Geunher z Prahy (Nicolaus Geunheri de Praga)
 • 1404–1405 Jan Paulův (Johannes Pauli)
 • 1405–1406 Bernhard Bulow z Glynu (Bernhardus Bulowe de Glyn)
 • 1406–1407 Ondřej Gerechin (Andreas Gerechini)
 • 1407–1408 Matyáš z Glowaczowa (Ulricus de Glowaczow)
 • 1408–1409 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassicz)
 • 1409–1410 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassitz)
 • 1410–1411 Matyáš z Trutenowa (Mathias de Trutenow)
 • 1411–1412 Jindřich Rolle (Henricus Rolle)
 • 1412–1413 Konrád Wertheim (Conradus Wertheim)
 • 1413–1415 Matyáš Rost z Prahy (Mathias Rost de Praga)
 • 1415–1416 Arnošt z Metelska (Arnestus de Metelsko)
 • 1416–1418 Oldřich ze Strašic (Ulricus de Strassitz)
 • 1418–1419 Mikuláš Jindřichův z Prahy (Nicolaus Henrici de Praga)

1419–1622 (kališnická univerzita)[edit | edit source]

 • 1420 Martin Kunšův z Prahy (Martinus Cunssonis de Praga)
 • 1420–1421 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1425 Petr ze Sepekova (Petrus de Sepekov)
 • 1425–1426 Jan z Borotína (Johannes Borotin)
 • 1426 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1434 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1437 Křišťan z Prachatic (Christianus de Prachaticz)
 • 1438–1439 Petr z Mladoňovic (Petrus de Mladoniovicz)
 • 1439–1440 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1440–1441 Augustin z Klatov (Augustinus de Glatovia)
 • 1442–1443 Petr z Hradce Králové (Petrus de Grecz)
 • 1443–1444 Prokop z Plzně (Procopius de Plzna)
 • 1444 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1445 Jan ze Soběslavi (Johannes de Sobieslavia)
 • 1447–1448 Mařík z Benešova (Mauricius de Benessow)
 • 1449–1450 Petr z Hradce Králové (Petrus de Grecz)
 • 1450–1451 Jan z Čáslavi (Johannes de Czaslaw)
 • 1453–1454 Václav z Prachatic (Wenceslaus de Prachaticz)
 • 1455–1456 Martin z Lančic (Martinus de Lancicia)
 • 1456–1457 Stanislav z Velvar (Stanislaus de Welwar)
 • 1457–1458 Jan z Jemnice (Johannes de Jemnicz)
 • 1459–1460 Václav z Vrbna (Wenceslaus de Wrben)
 • 1460–1462 Jan z Prahy (Johannes de Praga)
 • 1462–1463 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1463–1464 Jan z Čáslavi (Johannes de Czaslaw)
 • 1464–1465 Pavel z Dobřína (Paulus de Dobrin)
 • 1466–1467 Václav z Vrbna (Wenceslaus de Wrben)
 • 1467–1469 Jan z Prahy (Johannes de Praga)
 • 1470–1471 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1471–1472 Jakub z Pacova (Jacobus de Patzau)
 • 1474–1475 Jan z Tábora (Johannes de Tabor)
 • 1476–1477 Řehoř z Prahy (Gregorius Pragensis)
 • 1477–1479 Vavřinec z Rokycan (Laurencius de Rokycan)
 • 1480–1481 Václav z Třebska (Wenceslaus de Trzepsko)
 • 1483–1484 Jakub z Pacova (Jacobus de Patzau)
 • 1484–1485 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1487–1488 Jan z Prahy (Johannes Pragensis)
 • 1492–1493 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1494–1496 Jakub ze Stříbra (Jacobus de Strziebro Strziebrensis)
 • 1496–1497 Pavel ze Žatce (Paulus de Zaacz)
 • 1498–1499 Martin z Vlašimi (Martinus de Wlassim)
 • 1499–1500 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1502–1503 Jiří z Kouřimi (Georgius Kaurzimensis)
 • 1504–1505 Jakub z Pacova (Jacobus Pacowiensis)
 • 1505 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1508–1509 Michal ze Stráže (Michael de Straz)
 • 1509–1510 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1511–1512 Václav Candidus (Wenceslaus Candidus)
 • 1512–1513 Václav z Pacova (Wenceslaus de Pacow)
 • 1513 Václav Koranda mladší z Plzně (Wenceslaus Coranda de Plzna)
 • 1514–1515 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1515–1516 Duchek z Brodu (Duchco Brodensius)
 • 1516–1517 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1517–1519 Vavřinec z Třeboně (Laurentius Trebonius)
 • 1519–1521 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius)
 • 1521–1522 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1522–1523 Václav z Litomyšle (Wenceslaus Letomyslius), prorektor Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1524–1525 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1525–1526 Tomáš z Vlašimi (Thomas Wlassymensis)
 • 1526–1527 Matyáš Koramba (Mathias Chorambius)
 • 1527–1528 Tomáš Rakovnický z Javořice (Thomas Rakonus)
 • 1528–1530 Jan z Přeštic (Johannes Presticenus)
 • 1530–1531 Vavřinec z Třeboně (Laurentius Trebonius)
 • 1531–1532 Jan Přeštický z Javořice (Johannes Presticenus de Jaworzicz)
 • 1532–1533 Jiří Písecký (Georgius Piesensis)
 • 1533–1535 Jan Choceňský (Johannes Chocenus)
 • 1535–1536 Jiří Písecký (Georgius Pisensis)
 • 1537–1538 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragensis)
 • 1538–1539 Martin Klatovský z Betléma (Martinus Glatovinus Bethlemiticus)
 • 1539–1540 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragensis)
 • 1540–1541 Jiří Písecký (Georgius Pisensis)
 • 1541–1542 Martin Klatovský z Betléma (Martinus Glatovinus Bethlemiticus)
 • 1542–1545 Jindřich Dvorský z Helfenberka (Henricus Curius de Helfenberg)
 • 1545–1546 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Prahenus)
 • 1546–1548 Řehoř Orinus z Chocemic (Gregorius Orinus de Chocemicz)
 • 1548–1551 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Prahenus)
 • 1551–1553 Šebestián Aerichalcus z Přeštic (Sebastianus Aerichalcus Praesticenus)
 • 1553–1557 Jan Zahrádka z Prahy (Johannes Hortensius Pragenus)
 • 1557–1559 Jan Kolínský (Johannes Colonius)
 • 1559–1561 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1561–1562 Jiří Polenta ze Sudetu (Georgius Polenta a Sudetis)
 • 1562–1572 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1572–1573 Petr Kodicill z Tulechova (Petrus Codicillus de Tulechow)
 • 1573–1582 Matěj Dvorský z Hájku (Mathias Curius ab Hajek)
 • 1582–1589 Petr Kodicill z Tulechova (Petrus Codicillus de Tulechow)
 • 1589–1591 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydzovinus a Florentino)
 • 1591–1593 Trojan Nigellus z Oskořína (Trojanus Nigellus de Osskorzina)
 • 1593–1594 Adam Zalužanský ze Zalužan (Adamus Zaluzanius de Zaluzan)
 • 1594–1597 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydžovinus a Florentino)
 • 1597–1599 Trojan Nigellus z Oskořína (Trojanus Nigellus de Osskorzina)
 • 1599–1600 Martin Bacháček z Nouměřic (Martinus Bachaczii de Naumierzicz)
 • 1600–1602 Jan Adam z Bystřice (Johannes Adam Bystrziczenus)
 • 1602–1603 Marek Bydžovský z Florentina (Marcus Bydžovinus a Florentino)
 • 1603–1612 Martin Bacháček z Nouměřic (Martinus Bachacius de Naumierzicz)
 • 1612 Jan Campanus Vodňanský (Johannes Campanus Wodnianus)
 • 1612–1613 Adam Huber z Riesenpachu (Adamus Huber de Risenpach)
 • 1613–1614 Julius Šlik (Julius Schlick)
 • 1614–1615 Jan Albrecht Křinecký z Ronova (Johannes Albrechtus Krzinetius de Ronow)
 • 1615–1616 Jan Abraham z Gersdorfu (Johannes Abraham a Gerstorf)
 • 1616–1617 Jan Kryštof z Pětikostelí (Johannes Christophorus a Fiinfkirchen)
 • 1617 Štěpán Střela z Rokyc (Stephanus Strelius de Rencer)
 • 1617–1620 Jan Jessenius (Johannes Jessenius)
 • 1620–1621 Karel Hilprandt z Walterskirchenu (Carolus Hilprand de Walterskirchen), prorektor Jan Campanus Vodňanský
 • 1621 Jan Campanus Vodňanský (Johannes Campanus Wodnianus)
 • 1621–1622 Mikuláš Troilus Hagiochoranus (Nicolaus Troilus Hagiochoranus)

1556–1654 (jezuitská akademie)[edit | edit source]

 • 1556–1558 Ursmar de Goisson (Ursmarus Goisonius)
 • 1558–1561 Pavel Hoffae (Paulus Hoffaeus)
 • 1561–1574 Jindřich Blyssem (Henricus Blissemius)
 • 1574–1580 Jan Pavel Campani (Joannes Paulus Campanus)
 • 1582–1589 Alexander Voit (Alexander Voit, 1580 vicerektor a 1581 prorektor)
 • 1589–1590 Jan Reinel (Joannes Reinelius)
 • 1590–1591 Pavel Neukirche (Paulus Neukirchius)
 • 1591–1592 Alexander Voit (Alexander Voit)
 • 1593–1595 Václav Šturm (Wenceslaus Sturmius)
 • 1595–1601 Melchior Trevino (Melchiorus Trevinnius)
 • 1601–1606 Jakub Geranus (Jacobus Geranus)
 • 1606–1610 Theofyl Krystecki (Krysztek, Theophilus Christecus)
 • 1610–1616 Jakub Geranus (Jacobus Geranus)
 • 1622–1623 Valentin Koruna (Valentinus Coronius)
 • 1623–1626 Pedro Jiménez
 • 1626–1629 Martin Santinus
 • 1629–1634 Martin Středa (Martinus Stredonius, Marcin Strzoda z Glivic)
 • 1634–1638 Martin Středa
 • 1638 Jiří Meridies (Jerzy Połednie), SJ (kolem roku 1579 Gliwice – 30. 8. 1639 Praha)
 • 1638–1654 rektorský úřad neexistoval

1638–1881 (Ferdinandova univerzita u sv. Klimenta)[edit | edit source]

1882–1920 (česká Karlo-Ferdinandova univerzita)[edit | edit source]

1882–1920 (německá Karlo-Ferdinandova univerzita)[edit | edit source]

1920–1945 (Německá univerzita v Praze)[edit | edit source]

Od 1920 (Univerzita Karlova)[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. kol. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48–1662. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7066-968-3. S. 290–295. 
 2. kol. Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1996. ISBN 80-7184-050-5. S. 251–265. 
 3. kol. Dějiny Univerzity Karlovy III. 1802–1918. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. ISBN 80-7184-320-2. S. 331–347. 
 4. kol. Dějiny Univerzity Karlovy IV. 1918–1990. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1998. ISBN 80-7184-539-6. S. 553–593. 
 5. Rektoři Univerzity Karlovy od roku 1347 [online]. Česká politika [cit. 2016-04-01]. Dostupné online. 
 6. Seznam rektorů Německé univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze 1882–1918 [online]. Univerzita Karlova v Praze, rev. 2014-11-12 [cit. 2016-04-01]. Dostupné online. 
 7. Seznam rektorů Německé univerzity v Praze 1918–1945 [online]. Univerzita Karlova v Praze, rev. 2014-11-12 [cit. 2016-04-02]. Dostupné online. 
 8. Stočes Jiří: Rektorská řada předhusitské pražské třífakultní univerzity (do vydání Dekretu kutnohorského). Nové poznatky a otazníky. In Český časopis historický č. 107 (2009), str. 533–558.