2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
2. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Secunda
Second Faculty of Medicine
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Proděkanprof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Proděkankadoc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Proděkanprof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Proděkankaprof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
ProděkanPhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Předseda ASMUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
TajemníkMgr. Jana Šmejcká
Studijní program
Bakalářský189 (sestra, fyzioterapie)
Navaz. magisterský56 (fyzioterapie)
Magisterský1 370 (všeob. lékařství)
Doktorský381
Základní informace
Původní názevFakulta dětského lékařství
Datum založení1953
Statusveřejná
Kontaktní údaje
Adresa2. LF UK
V Úvalu 84/1
Praha 5, Motol
150 06 Praha 5
Telefon+ 420 22443 1111
(ústředna FN Motol)
DIČCZ00216208
Souřadnice
Oficiální web
www.lf2.cuni.cz

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze tří pražských fakult, které se hlásí k tradici původní lékařské fakulty univerzity založené v roce 1348. Rozhodnutím Ministerstva vysokých škol ČSR došlo v roce 1953 k rozdělení lékařské fakulty na tři samostatně vystupující fakulty, včetně Fakulty dětského lékařství se sídlem v Motole. Transformace jejího charakteru následovala po sametové revoluci v roce 1990, kdy se uskutečnila změna názvu na 2. lékařskou fakultu UK.

Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve speciálních oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Propojení fakulty s Fakultní nemocnicí v Motole, největší fakultní nemocnicí České republiky, usnadňuje komplexní moderní výuku medicíny.

V akademickém roce 2019/2020 na fakultě studovalo ve všech ročnících dohromady 1 370 studentů Všeobecného lékařství. V bakalářských oborech 101 sester, 88 fyzioterapeutů a v navazujícím magisterském programu 56 fyzioterapeutů. V univerzitě třetího věku měla fakulta 165 posluchačů.[1]

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium
 • Fyzioterapie (3)
 • Všeobecné ošetřovatelství (3)
 • Pediatrické ošetřovatelství (3)
 • Radiologická asistence (3)
Navazující magisterské studium
 • Aplikovaná fyzioterapie (2)
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství (6)
Doktorské studium[2]
 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biomedicínská informatika
 • Experimentální chirurgie
 • Experimentální a klinická onkologie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Imunologie
 • Kardiovaskulární vědy
 • Kineziologie a rehabilitace
 • Lékařská biofyzika
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Preventivní medicína a epidemiologie
 • Zobrazovací metody v lékařství

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

Budova fakulty v Praze-Motole, Plzeňské ulici

Kolegium děkana od roku 2022.[3]

 • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – děkan, přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. – proděkan pro studium, přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. – proděkanka pro studium klinických předmětů a pro zahraniční záležitosti, docentka Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum, profesor Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
  • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – proděkan pro rozvoj, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  • prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – proděkan pro specializační vzdělávání, přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
  • prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. – proděkan pro přijímací řízení a pro studium v anglickém jazyce, přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK
  • prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. – proděkan pro personální záležitosti, přednosta Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. – proděkanka pro studium fyzioterapie, docentka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  • prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA – proděkan pro studium ošetřovatelství a pro akreditace, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol
   • Mgr. Jana Šmejcká – tajemnice
   • Mgr. Petra Fabingerová – koordinátorka pro studium v anglickém jazyce, asistentka Ústavu jazyků 2. LF UK
   • MUDr. Martin Holcát, MBA. – náměstek pro léčebně preventivní péči Fakultní nemocnice v Motole
   • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. – předseda Akademického senátu 2. LF UK, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
   • MUDr. Viktor Veselý – místopředseda Akademického senátu 2. LF UK, doktorand Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Významné osobnosti fakulty[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ANDREAS, Mgr Petr; PH.D. Počty studentů. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2017-11-08 [cit. 2020-02-12]. Dostupné online. 
 2. HRUŠKOVÁ, PhDr., Marta. Doktorské studijní programy. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2013-10-15 [cit. 2019-10-15]. Dostupné online. 
 3. Kolegium děkana | 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. www.lf2.cuni.cz [online]. [cit. 2022-05-04]. Dostupné online. 
 4. UHLÍKOVÁ, Marcela. Vladimír Komárek: Jsou to krásné ztráty, ničeho nelituji. www.ukforum.cz [online]. [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. 

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]