1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Prima
Děkanát 1. LF v ulici Ke Karlovu
Vedení fakulty
Děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., MBA
Proděkanka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Proděkan prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Proděkan doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Proděkanka prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Proděkan prof. PhDr. Michal Miovský, PhD.
Proděkan prof. MUDr. David Sedmera, DSc
Proděkan Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
Proděkan doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Tajemnice Ing. Eva Soubustová, MBA
Základní informace
Původní název Fakulta všeobecného lékařství
Datum založení 1348
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Kateřinská 1660/32
Praha 2, Nové Město
121 08 Praha 2
Telefon +420 224 961 111
DIČ CZ00216208
Souřadnice
www.lf1.cuni.cz

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je jednou z pěti lékařských fakult Univerzity Karlovy. Jde o přímou pokračovatelku původní lékařské fakulty, která byla součástí univerzity již od jejího založení králem Karlem IV. (spolu s fakultou artistickou - později filosofickou, právnickou a teologickou).[1] Ve znaku 1. LF je pelikán, symbol lékařství, který obětavě krmí svá mláďata.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ústav dějin a informací 1. lékařské fakulty v Praze.
Jedna z částí 1. LF sídlí také ve slavnémFaustově domě na Karlově náměstí.

Lékařská fakulta byla jedna ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy, která byla založena spolu s univerzitou roku 1348. Jejím základním účelem byla výuka lékařství a spolu s fakultou teologickou a právnickou patřila mezi tzv. vyšší fakulty, protože k jejímu studiu bylo zapotřebí nejdříve absolvovat artistickou fakultu.

Po svém založení se slibně rozvíjela, v pozdější Kaprově ulici čp. 43 vznikla i její kolej, ale husitské války znamenaly její konec. Pouze občas se konaly lékařské přednášky na jediné zbylé fakultě pražské univerzity, fakultě artistické.

K obnovení činnosti došlo až roku 1623, když správu celé univerzity převzali jezuité. Od poloviny 18. století se až do poloviny 19. století na správě fakulty kromě voleného děkana podílel i ředitel (direktor) jmenovaný panovníkem, který byl zároveň zemským protomedikem, nejvyšším reprezentantem českého zdravotnictví.[2]

Absolventům lékařské fakulty byly už od počátku udělovány akademické grády doktorů medicíny (Doctor in medicinis; původně mohli získat i bakalářský titul, ten byl ale nakonec pro svou nadbytečnost zrušen), které se však nevztahovaly na chirurgické obory. To bylo zpočátku jen řemeslo, kterému se věnovali lazebníci, kati, porodní báby apod. Samostatný titul „doktora chirurgie“ vznikl až po roce 1786, obdobně bylo možné získat titul např. „magistra porodnictví“ nebo „magistra zubního lékařství“. Ovšem po další reformě roku 1872 byl zaveden pro všechny absolventy jednotný titul „doktora veškerého lékařství“ (Medicinae universae doctor, ve zkratce MUDr.), který je udělován dodnes.[2]

Stejně jako zbytek Karlo-Ferdinandovy univerzity se i lékařská fakulta roku 1883 rozdělila na fakultu německou a fakultu českou. Česká byla 17. listopadu 1939 uzavřena nacisty, po válce se však situace obrátila a česká převzala všechny ústavy a kliniky nyní zrušené německé fakulty. Česká fakulta si udržela jistou činnost i během války, když na Oxfordské univerzitě mezi lety 1943 a 1944 promovalo na 30 jejích absolventů.[2] Roku 1945 vznikly dvě její pobočky, v Hradci Králové[3] a v Plzni,[4] které se později staly samostatnými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Pražská fakulta byla roku 1953 rozdělena na tři nové lékařské fakulty:[5]

 • Fakultu všeobecného lékařství (FVL, později 1. LF UK),
 • Fakultu dětského lékařství (FDL, později 2. LF UK) a
 • Lékařskou fakultu hygienickou (LFH, později 3. LF UK).

Ke změně v názvu u FVL na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy došlo až po sametové revoluci v roce 1990.

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium
 • Adiktologie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Ošetřovatelství (i kombinovaná forma)
 • Zdravotnická technika
Navazující magisterské studium
 • Intenzivní péče
 • Zdravotnická technika a informatika
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
Doktorské studium
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Biologie a patologie buňky
 • Vývojová biologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Imunologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Neurovědy
 • Farmakologie a toxikologie
 • Experimentální chirurgie
 • Preventivní medicína
 • Biomedicínská informatika
 • Gerontologie
 • Lékařská biofyzika
 • Parazitologie
 • Psychologie – lékařská psychologie a psychopatologie
 • Lékařská etika
 • Dějiny lékařství
Univerzita třetího věku

Absolventi lékařské fakulty[editovat | editovat zdroj]

Provozovaná zdravotnická zařízení[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-27]. Dostupné online. 
 2. a b c Historie 1. lékařské fakulty [online]. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, rev. 2014-08-27 [cit. 2014-12-28]. Dostupné online. 
 3. Dekret presidenta republiky č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové. Dostupné online.
 4. Dekret presidenta republiky č. 135/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni. Dostupné online.
 5. § 8 odst. 1 vládního nařízení č. 98/1953 Sb., o změnách v organisaci vysokých škol. Dostupné online.