Doktor medicíny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lékařka

Doktor medicíny (medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný po šestiletém studiu oboru „všeobecné lékařství“ na lékařské fakultě a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. V mnoha státech je získání obdobného titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání lékařského povolání.

Podle českého zákona o vysokých školách je slovním vyjádřením titulu MUDr. doktor medicíny. V anglosaských zemích lékaři dostávají titul M.D. (angl. Medical Doctor, lat. medicinæ doctor). Tento titul se píše za jménem. V Německu lékaři používají titul Dr. med., který se píše před jménem. K jeho přiznání je nutné obhájit disertační práci.[1]

Vývoj označení v českých zemích[editovat | editovat zdroj]

Prof. MUDr.Karel Rokytanský , německy: Carl Freiherr von Rokitansky (baron), (19. února 1804, Hradec Králové – 23. července 1878, Vídeň, Rakousko) byl rakouský lékař, patolog, filosof a liberální politik českého původu. Zavedl užívání titulu MUDr. v Rakousko - Uhersku. Až do roku 1953 byl titul MUDr. označován jako „doktor veškerého lékařství“.[2] Mezi lety 1954–1966 lékaři získávali pouze profesní označení „promovaný lékař“, poté jim byl ale zpětně přiznán titul „doktor medicíny“.[3] Ten byl pak udělován až do roku 1990,[4] kdy se označení změnilo na „doktora všeobecné medicíny“,[5] ale roku 1998 se opět vrátilo k „doktoru medicíny“.[6]

MUC.[editovat | editovat zdroj]

Studenti lékařských fakult dříve používali akademické označení MUC. (medicinae universae candidatus - kandidát všeobecného lékařství), dnes se užívá například pro odlišení v nemocničních dokumentacích, pokud se do nich v rámci přípravy na budoucí povolání zapisují studenti lékařství. Nejde o oficiální, českým právem upravený akademický titul a proto je jeho případné užívání zcela bez významu.[zdroj?] Pro současnost některé zdroje uvádějí, že tento titul má student právo používat již po proběhlé imatrikulaci, po splnění určitých zkoušek, po šesti semestrech[7] či až po složení první části státní závěrečné zkoušky.[8] Vychází to z tradice z období první československé republiky, protože dřívější studium na lékařské fakultě probíhalo formou postupných státních zkoušek a volitelných zkoušek rigorózních (přísných zkoušek doktorských), pokud chtěl student později získat titul MUDr. Ty byly celkem 3 za celou dobu studia[9] a neoficiální titul MUC. bylo možno začít používat po úspěšném složení první z nich.[10]

Lékařské tituly ve světě[editovat | editovat zdroj]

USA[editovat | editovat zdroj]

V USA se používá titul M.D. (profesní doktorát) psaný za jménem, který je přiznán po vystudování lékařské fakulty. Z hlediska legislativy USA ekvivalentním titulem je titul DO, doktor osteopatické medicíny, který vychází z pseudovědecké osteopatie.

Velká Británie, Irsko a některé další země[editovat | editovat zdroj]

Z historických důvodů se používá škála titulů vycházejících z označení bakalář medicíny a/nebo bakalář chirurgie, hlavní rozdíl je spíše v udílející univerzitě. Používané zkratky jsou: MBBS', MB, MB BCh BAO, BMBS, MBBChir a MBChB. Titul M.D. je zde, ovšem ne univerzálně, ekvivalentem doktorského titulu ve smyslu ekvivalentu k PhD.

Německo[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny nezískává žádný akademický titul. Titul Dr.med. lze získat až po obhájení práce založené na vlastním výzkumu.

Polsko[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny získá titul lek.med., doktorským titulem ekvivalentním k PhD je dr.n.med..

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/promotion/akademischegrade.html
 2. Čl. II § 1 nařízení č. 57/1872 ř. z., rigorosní řád fakulty lékařské. § 1 nařízení č. 271/1899 ř. z. a § 1 nařízení č. 102/1903 ř. z.
 3. § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 27/1966 Sb.
 4. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, a § 42 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách
 5. § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 6. § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Titul MUDr. dříve získávali i zubní lékaři - stomatologové. V současné době se přešlo k praxi běžné v zahraničí, kdy absolvent oboru zubní lékařství (tento obor je nově pětiletý) získává titul MDDr.
 7. http://www.zkratky.cz/MUC.
 8. http://wiki.medik.cz/wiki/Medik
 9. Ottův slovník naučný, heslo Doktor
 10. PhDr. P. Urbášek, O vědeckých a vědeckopedagogických titulech na univerzitách v minulosti, in Žurnál UP č. 21/2004, str. 8

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo MUDr. ve Wikislovníku