Doktor medicíny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Lékařka

Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný po šestiletém studiu oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě a po složení závěrečných státních rigorózních zkoušek. V mnoha státech je získání obdobného titulu nezbytnou podmínkou k umožnění vykonávání lékařského povolání.

Podle českého zákona o vysokých školách je slovním vyjádřením titulu MUDr. doktor medicíny (lat. medicinae doctor), dříve se užívalo označení doktor veškerého lékařství, resp. doktor všeobecné medicíny. V anglosaských zemích lékaři získávají titul M.D. (angl. Medical Doctor, lat. medicinæ doctor). Tento titul se píše za jménem. V Německu lékaři používají titul Dr. med., který se píše před jménem. K jeho přiznání je nutné obhájit disertační práci.[1]

Zpravidla se jedná o celistvé šestileté prezenční studium v magisterském studijním programu (tedy nikoliv rozdělené na bakalářský studijní program a na navazující magisterský studijní program) všeobecného lékařství a řádně se ukončuje státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí ale není ze zákona povinné zpracování a obhajoba rigorózní práce.

Absolventi se mohou následně přihlásit i do doktorského studijního programu (zpravidla další 3–4 roky studia) a získat Ph.D., tedy vědecké (postgraduální) vzdělání, resp. získávat příslušné atestace.

Vývoj označení v českých zemích[editovat | editovat zdroj]

Prof. MUDr. Karel Rokytanský, německy Carl Freiherr von Rokitansky (baron), (1804–1878) byl rakouský lékař, patolog, filosof a liberální politik českého původu. Zavedl užívání titulu MUDr. v Rakousko-Uhersku.[zdroj?]

Titul „doktor veškerého lékařství“ (MUDr.) byl udělován od roku 1872 až do roku 1953.[2] Mezi lety 1954–1966 lékaři získávali pouze profesní označení „promovaný lékař“, poté jim byl ale zpětně přiznán titul „doktor medicíny“.[3] Ten byl pak udělován až do roku 1990,[4] kdy se označení změnilo na „doktora všeobecné medicíny“,[5] ale roku 1998 se opět vrátilo k „doktoru medicíny“.[6]

Titul MUDr. dříve získávali i zubní lékaři – stomatologové. V současné době se přešlo k praxi běžné v zahraničí, kdy absolvent oboru zubní lékařství (tento obor je nově pětiletý) získává titul MDDr.

MUC.[editovat | editovat zdroj]

Úmrtní oznámení MUC. Jana Opletala

Studenti lékařských fakult dříve používali akademické označení MUC. (medicinae universae candidatus – kandidát všeobecného lékařství), dnes se užívá například pro odlišení v nemocničních dokumentacích, pokud se do nich v rámci přípravy na budoucí povolání zapisují studenti lékařství. Pro současnost některé zdroje uvádějí, že tento titul má student právo používat již po proběhlé imatrikulaci, po splnění určitých zkoušek, po šesti semestrech[7] či až po složení první části státní závěrečné zkoušky.[8] Vychází to z tradice z období první československé republiky, protože dřívější studium na lékařské fakultě probíhalo formou postupných státních zkoušek a volitelných zkoušek rigorózních (přísných zkoušek doktorských), pokud chtěl student později získat titul MUDr. Ty byly celkem tři za celou dobu studia[9] a neoficiální titul MUC. bylo možno začít používat po úspěšném složení první z nich.[10]

Lékařské tituly ve světě[editovat | editovat zdroj]

USA[editovat | editovat zdroj]

V USA se používá titul M.D. (profesní doktorát) psaný za jménem, který je přiznán po vystudování lékařské fakulty. Z hlediska legislativy USA ekvivalentním titulem je titul DO, doktor osteopatické medicíny, který vychází z pseudovědecké osteopatie.

Velká Británie, Irsko a některé další země[editovat | editovat zdroj]

Z historických důvodů se používá škála titulů vycházejících z označení bakalář medicíny a/nebo bakalář chirurgie, hlavní rozdíl je spíše v udílející univerzitě. Používané zkratky jsou: MBBS, MB, MB BCh BAO, BMBS, MBBChir a MBChB. Titul M.D. je zde, ovšem ne univerzálně, ekvivalentem doktorského titulu ve smyslu ekvivalentu k PhD.

Německo[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny nezískává žádný akademický titul. Titul Dr. med. lze získat až po obhájení disertační práce založené na vlastním výzkumu.

Polsko[editovat | editovat zdroj]

Absolvent medicíny získá titul lek., doktorským titulem ekvivalentním k PhD. je dr. n. med.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. BORRMANN, Natalie. Via medici – Titel in der Medizin [online]. Georg Thieme Verlagsgruppe, 2011-08-01, [cit. 2015-03-26]. Dostupné online. (německy) 
 2. Čl. II nařízení č. 57/1872 ř. z., rigorosní řád fakulty lékařské (dostupné online), ve znění nařízení č. 271/1899 ř. z. (dostupné online) a nařízení č. 102/1903 ř. z. (dostupné online).
 3. § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
 4. § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dostupné online), a § 42 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (dostupné online).
 5. § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
 6. § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
 7. Detail zkratky MUC. [online]. Zkratky.cz, rev. 2013-06-23, [cit. 2015-03-26]. Dostupné online.  
 8. TURNOVEC, Marek. Medik [online]. wiki.medik.cz, 2006-09-03, [cit. 2015-03-26]. Dostupné online.  
 9. Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. Heslo „Doktor“, s. 774.
 10. URBÁŠEK, Pavel. O vědeckých a vědeckopedagogických titulech na univerzitách v minulosti. Žurnál UP. 26. březen 2004, čís. 21, s. 8. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo MUDr. ve Wikislovníku