Přeskočit na obsah

Doktor obchodních věd

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Doktor obchodních věd též doktor ekonomických věd (z lat. rerum commercialium doctor, zkratka RCDr. psaná před jménem) je akademický titul, který udělovala Vysoká škola obchodní při ČVUT (dnes VŠE) v letech 19341953 v tehdejším Československu.[1]

Dřívější uchazeč o tento gradus musel podle nařízení vlády z roku 1934 nejdříve absolvovat obě státní zkoušky na Vysoké škole obchodní v Praze (případně si nechat nostrifikovat obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem v cizině) a poté úspěšně absolvovat rigorózní řízení, jehož účelem bylo ověřit způsobilost kandidáta k samostatné vědecké práci. Toto rigorózní řízení se skládalo z obhajoby původní vědecké práce ve formě písemné dizertace a veřejné přísné (rigorózní) ústní zkoušky ze dvou zvolených předmětů ze soukromo-ekonomického, národohospodářského nebo hospodářsko-právního oboru, jednoho hlavního a jednoho vedlejšího, přičemž hlavní předmět byl zároveň oborem dizertace. Ústní zkouška se skládala před komisí složenou z děkana vysoké školy, dvou profesorů, kteří hodnotili dizertaci a dalšího profesora, který zkoušel předmět vedlejší. Hodnocení mohlo být obstál s vyznamenáním, obstál, nebo neobstál, přičemž neúspěšný kandidát mohl řízení opakovat maximálně dvakrát. Úspěšný byl promován a mohl poté užívat titul doktora věd obchodních.[2]

  1. § 36 zákona ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládní nařízení ze dne 23. června 1953, č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol
  2. Nařízení vlády ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb., kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních