Doktor věd

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Doktor věd (lat. doctor scientiarum) označuje některou z vědeckých hodností, jejichž postavení se může lišit podle zemí, v nichž se udělují.

Československo a Česko[editovat | editovat zdroj]

Doktor věd (ve zkratce DrSc. umisťované za jménem a odděleno od něj čárkou) je bývalá česká vědecká hodnost vyššího stupně, kterou udělovaly jak vysoké školy, tak akademie věd (akademici ji původně získávali automaticky). Nižším stupněm byla vědecká hodnost kandidát věd (CSc.). Zavedena byla v Československu roku 1953 podle sovětského vzoru vládním nařízením č. 60/1953 Sb.,[1] od roku 1964 byly parametry pro udělení podstatně zpřísněny.[2] Po roce 2001 bylo její udělování v ČR zastaveno.[3]

České právo (resp. vysokoškolský zákon) od té doby náhradu uvedené hodnosti bezprostředně neposkytuje. Neoficiální vědecký titul doktor věd se zkratkou DSc. však uděluje (pouze na základě čl. 62 svých stanov) od roku 2003 Akademie věd České republiky, podle které jde o nejvyšší současné odborné ocenění vědce.[4] Do poloviny roku 2011 již bylo uděleno 87 těchto titulů.[5]

Ve slovenském právu bylo udělování po vzniku SR novelizováno. Uplatňuje se v koordinaci Slovenské komise pro vědecké hodnosti při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu SR a Slovenské akademie věd ve formě nejvyšší vědecké hodnosti. Na základě smluv o rozdělení Československa tak i udělení slovenské hodnosti DrSc. vstupuje do veřejného práva ČR.

Finsko[editovat | editovat zdroj]

Absolventům doktorských studijních programů ve Finsku se uděluje titul podle oblasti, v níž studovali. Některé z těchto titulů se překládají do angličtiny jako Doctor of Science s upřesněním v závorce, např. tekniikan tohtori /TkT/ se překládá jako Doctor of Science (Technology) /D.Sc. (Tech.)/.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vládní nařízení č. 60/1953 Sb. na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  2. Zákon č. 53/1964 Sb. o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  3. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na ZákonyProLidi.cz, znění zákona na Portálu veřejné správy, stejnopis Sbírky zákonů v PDF na MVČR.cz, základní údaje na PSP.cz.
  4. Vědecký titul Doktor věd na stránkách AV ČR
  5. Oznámení o udělení vědeckého titulu Doktor věd AV ČR
  6. 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta na finlex.fi.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]