Magistr umění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Magistr umění (z lat. magister artis) je akademický titul udělovaný absolventům magisterského studijního programu v oblasti umění. Zkracuje se jako MgA., pro ostatní obory mimo umění existuje varianta magistr (magister) Mgr., přičemž obě varianty titulu se umísťují před jméno.

Udělování titulu magistr umění se v České republice řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Získá ho absolvent 1–3letého (v případě studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program) nebo 4–6letého studia (v případě souvislého magisterského studijního programu) na univerzitě, případně na jiné vysoké škole. Pro některé umělecké magisterské studijní obory je typický čtyřletý souvislý (celistvý) magisterské program, resp. obor. Po jeho získání je možné též případně studovat v doktorském (postgraduálním) studijním programu a získat doktorský titul Ph.D..

Magisterské studium se řádné ukončuje státní závěrečnou zkouškou (státnice), jejíž součástí bývá povinně i obhajoba magisterské (diplomové) práce - pro umělecké vysoké školy je pak typický určitý umělecký výstup.

Podle vysokoškolského zákona, konkrétně dle § 99 odst. 3 téhož zákona se tímto titulem nahrazuje i titul magistr (Mgr.), který získali podle § 21 staršího vysokoškolského zákona, tedy zákona č. 172/1990 Sb., absolventi uměleckých vysokých škol (vysokoškolského studia). Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola.

Magistr umění je od roku 1998 udělován na českých uměleckých vysokých školách (resp. na fakultách, ústavech a institutech, které mají akreditovaný některý z uměleckých oborů). Udělován je architektům, absolventům oboru architektura na dvou uměleckých vysokých školách v ČR: Akademii výtvarných umění a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dále je udělován absolventům: Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Akademie múzických umění, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Fakulty Umění Ostravské univerzity v Ostravě, absolventům Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a absolventům některých oborů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Udělován je také některým absolventům na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Je možné jej získat i soukromých vysokých školách (Literární akademii Josefa Škvoreckého).

Dějiny titulu[editovat | editovat zdroj]

Titul se odvozuje z lat. magistermistr, učitel, případně představený. Na středověké univerzitě byl magister („mistr“) původně prostě učitel, už ve středověku se však stal akademickým titulem. Uděloval se bakalářům po dalším studiu a obhajobě samostatné odborné práce (these) na artistické fakultě (fakultě svobodných umění, odtud jeho celý název „magistr svobodných umění“) a byl předpokladem pro získání učitelského oprávnění (tzv. licentia docendi). Oprávněným tj. zpravidla jmenovaným učitelům se někdy říkalo magister regens. Na odborných fakultách (ve středověku teologické, právnické a lékařské) se uděloval titul doktor, který v 18. století v Rakousku titul magistra nahradil. Magistr zůstal pouze titulem farmaceutů (PhMr.).[1]

Titul magistra byl v Česku znovu zaveden roku 1990, titul magistra umění pak roku 1998, aby tak české akademické tituly lépe odpovídaly titulům z anglosaského světa. Těm, kteří ještě před rokem 1990 absolvovali univerzitní studia bez získání akademického titulu, byl titul MgA. přiznán zákonem. Titul MgA. paušálně nahradil dříve používané tituly ak. mal., ak. soch., resp. akad. arch..

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Master na německé Wikipedii.

  1. Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. Heslo Doktor, s. 774.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]