Diplomovaný specialista

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Diplomovaný specialista (ve zkratce DiS. uváděné za jménem a odděleno čárkou) je neakademický titul (resp. dle školského zákona přesněji označení), který svým absolventům udělují vyšší odborné školy (VOŠ) a konzervatoře.

Studium[editovat | editovat zdroj]

Studiu na VOŠ nejprve předchází ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou. Denní studium trvá 2–3,5 let, dálkové 3–4 roky. Výuka je rozdělena na dva semestry, z nichž každý končí zkouškovým obdobím. Studium se skládá z přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a exkurzí. Zakončeno je absolutoriem, jehož součástí je obhajoba absolventské práce a zkoušky z odborných předmětů a cizího jazyka. Absolvent získá vyšší odborné vzdělání a je mu uděleno označení diplomovaný specialista (ve zkratce DiS. uváděné za jménem a oddělené od něj čárkou).[1]

Na rozdíl od studia na veřejných vysokých školách, školné se platí nejen na soukromých, ale též na veřejných VOŠ. Veřejné VOŠ mají jeho výši stanovenou zákonem (2,5–5 tisíc Kč), soukromé školy si ji stanovují samy. Školy také mohou prominout placení části školného (veřejné až o polovinu, soukromé dle svého uvážení).[1]

Dle zákona o vysokých školách mohou VŠ stanovit absolventům VOŠ odlišné podmínky pro přijetí a dokonce uznat některé zkoušky z absolvovaných předmětů. Student si tak může zkrátit bakalářské studium až o polovinu.[1]

V porovnání s bakalářským studiem by studium na VOŠ mělo být zaměřeno především na praxi (typické je v současnosti kupř. pro zdravotníky). Studium je legislativně upraveno školským zákonem (tedy zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), nikoliv vysokoškolským zákonem (tedy zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů).

Označení[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1994 přiznalo MŠMT absolventům vyššího odborného studia právo používat za svým příjmením titul podle druhu završeného studia: diplomovaný specialista, diplomovaný umělec, diplomovaný technik, diplomovaný ekonom, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný ergoterapeut, diplomovaný správní specialista, diplomovaný informační specialista, diplomovaný sociální pedagog. V roce 1996 přibyl titul diplomovaný sociální pracovník. Tato označení se nikterak nezkracovala.[2]

V roce 1998 bylo označení sjednoceno. Za svým jménem mohou všichni absolventi vyšších odborných škol (a od roku 2005 i konzervatoří) používat označení (neakademický titul) diplomovaný specialista (ve zkratce DiS. uváděné za jménem a oddělené od něj čárkou). Na diplomu se uvádí celý titul „Diplomovaný specialista v“ + jméno vystudovaného oboru. Mezi jménem a označením se píše čárka, ve větě se píše (stejně jako u jiných titulů uváděných za jménem) čárka i za titulem, neboť se jedná o volný přívlastek (přístavek).[2] Kupř. Jana Nováková, DiS., je novou zdravotní sestrou na oddělení. Nekráceně tedy: Jana Nováková, diplomovaná specialistka, je novou zdravotní sestrou na oddělení.

Zkrácené bakalářské studium pro úspěšné absolventy VOŠ[editovat | editovat zdroj]

V rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně lze předpokládat, že jejich počet se bude postupně zvětšovat.

Tuto možnost umožňují zpravidla soukromé vysoké školy, kde průměrně zkrácené bakalářské studium vychází na 50 až 60 tisíc Kč.

 • VŠKE - Vysoká škola Karla Engliše (Brno, Liberec)
 • SVŠE - Soukromá vysoká škola ekonomická (Znojmo)
 • MIPP - Mezinárodní institut podnikatelství a práva (Praha)
 • VŠRR - Vysoká škola regionálního rozvoje (Praha)
 • UJAK - Univerzita J. A. Komenského (Praha)
 • BIVŠ - Bankovní institut vysoká škola (Praha)
 • MVŠO - Moravská vysoká škola (Olomouc) - délka studia 2 roky pro absolventy s ekonomickým zaměřením
 • ZMVŠ - Západomoravská vysoká škola (Třebíč)
 • EPI - Evropský polytechnický institut (Kunovice)
 • VŠMIEP - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (Praha)
 • VŠFS - Vysoká škola finanční a správní (Praha) - přestup do druhého ročníku bakalářského studia
 • SVI - Středočeský vysokoškolský institut (Kladno, Praha, Karlovy Vary)
 • VŠP - Vysoká škola podnikání (Ostrava) - zkrácené studium v délce 3 semestrů
 • VŠOH - Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno)
 • MUP - Metropolitní univerzita (Praha)
 • LA - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého - Literární akademie (Praha)
 • VŠO - Vysoká škola obchodní (Praha)
 • VSCI - Vysoká škola - CEVRO Institut (Praha)
 • VŠSS - Vysoká škola sociálně správní (Havířov) - zkrácené studium pro absolventy sociálních VOŠ
 • RAVYS - Rašínová vysoká škola (Brno - Židenice) - zkrácené studium pro absolventy sociálních VOŠ
 • VSZDRAV - Vysoká škola zdravotnických studií (Praha) - zkrácené studium pro absolventy zdravotnických VOŠ (Praha, Vsetín)
 • VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu (Praha) - zkrácené studium pro absolventy VOŠ se zaměřením na ekonomii nebo management
 • PALESTRA - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu (Praha) - zkrácené studium pro absolventy VOŠ se sportovním zaměřením

V optimálním případě je tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (DiS.) a bakalářský studijní program (Bc.) za čtyři roky (příklad pro ekonomického zaměření); obvyklá délka zkráceného studia je v délce 3 nebo 4 semestrů.

Existující spolupráce mezi veřejnými VOŠ a VŠ nebo univerzitami[editovat | editovat zdroj]

Některé veřejné vyšší odborné školy mají uzavřenou s vysokou školou rámcovou smlouvu o snadnějším přechodu svých absolventů ke studiu na dané vysoké škole, tyto informace naleznete na stránce

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Diplomovaní specialisté jsou na trhu žádáni
 2. a b Diplomovaný specialista

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo DiS. ve Wikislovníku