Bakalář umění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Bakalář umění (z lat. baccalaureus artis) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu v oblasti umění. Zkratka tohoto titulu je BcA., pro ostatní studijní programy existuje varianta, resp. akademický titul, bakalář (z lat. baccalaureus) ve zkratce Bc., přičemž obě zkratky titulů se případně umísťují před jméno. Dosažený stupeň vzdělání dle ISCED je 6 (bachelor's degree).

Udělování titulu „bakalář umění“ (resp. i titulu „bakalář“) se v České republice řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž bakalář umění je udělován na českých uměleckých vysokých školách od roku 1998 (resp. na fakultách, ústavech a institutech, které mají akreditovaný některý z uměleckých studijních programů), a to na základě § 45 tohoto zákona. Jedná se o standardní studium v bakalářském studijním programu, které většinou trvá 3-4 roky. Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati i uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nicméně absolventům takto přijatým ke studiu se uděluje akademický titul až po dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři. Dle tohoto zákona je studium vedoucí k udělení tohoto gradu zaměřeno především na přípravu k výkonu povolání (tzv. profesní bakalář) a případně i k dalšímu studiu (tzv. akademický bakalář), v současnosti se však zpravidla mezi tímto nerozlišuje. Úspěšný absolvent, bakalář umění, se tedy případně může též přihlásit k dalšímu studiu v (navazujícím) magisterském studijním programu (7 v ISCED), ten následně zpravidla trvá 1-3 roky.

Jako bakalant se někdy označuje student bakalářského studijního programu, příp. student pracující na své bakalářské práci. Bakalářské studium se řádné ukončuje státní závěrečnou zkouškou (státnice), jejíž součástí většinou bývá i obhajoba bakalářské (diplomové) práce,[1] pro umělecké vysoké školy je pak typický určitý umělecký výstup.

Bakalář umění, resp. tyto tituly nižší úrovně, se většinou ve světě v praxi běžně neužívají; v některých zemích (Česko, Slovensko) však může být jejich formální užívání v praxi častější, nicméně ani v těchto zemích se formální oslovování v podobě pane bakaláři / paní bakalářko zpravidla běžně neužívá.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Baccalaureatus (vavřínem ověnčený) označoval původně na středověké univerzitě akademický gradus, jehož student dosáhl po absolvování trivia, které tvořila gramatika, dialektika a rétorika. Poté absolvent vypomáhal s učením a následně se věnoval kvadriviu. Později se tento titul získával po absolvování artistické fakulty a umožňoval vstup na ostatní fakulty univerzity. Bakalář následně po dalším studiu a obhajobě samostatné odborné práce (these) mohl získat gradus mistra (lat. magister) na artistické fakultě (fakultě svobodných umění, odtud jeho celý název „magistr svobodných umění“).

V 90. letech 20. století, přesněji mezi lety 1990-1998, se dle tehdejšího vysokoškolského zákona (tedy zákona č. 172/1990 Sb.), původně v Česku studium, které vedlo k získání bakalářského gradu, označovalo jako „(obsahově) ucelená část vysokoškolského studia“, nicméně tento zákon ještě variantu BcA. pro umělce neodlišoval (udílen byl do té doby pouze „bakalář“ – Bc.). Po roce 1998 a zavedení BcA. (resp. po Boloňském procesu), se z něj stal bakalářský studijní program (obdobně magisterský studijní program se dříve nazýval „vysokoškolské studium“ a doktorský studijní program se dříve označoval jako „postgraduální studium“).

Podle vysokoškolského zákona, konkrétně dle § 99 odst. 3 téhož zákona se tímto titulem nahrazuje i titul bakalář (Bc.), který získali podle § 21 staršího vysokoškolského zákona, tedy zákona č. 172/1990 Sb., absolventi obsahově ucelené části vysokoškolského studia (bakalářského studia) uměleckých vysokých škol. Osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola.

Na Slovensku se bakalářský titul zvlášť pro oblast umění (BcA.) neuděluje – bakalářský studijní program zde používá v různých oblastech pouze jeden titul (Bc.).[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 45 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné online.
  2. https://www.muni.cz/study/addressing?lang=cs
  3. Zákon č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Dostupné online.

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]