Doktor teologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Doktor teologie (z lat. theologiae doctor) je akademický titul, který obvykle udělují teologické fakulty. Zkracuje se ThDr. (před jménem) nebo Th.D. (za jménem, oddělen čárkou), nicméně mezi oběma zkratkami je podstatný rozdíl.

Rozdíl mezi ThDr. a Th.D.[editovat | editovat zdroj]

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, je titul ThDr. udělován absolventům s titulem magistr (Mgr.) po absolvování dodatečné rigorózní zkoušky (obdobně jako ThLic. především v oblasti katolické teologie).

Oproti tomu titul Th.D. byl dříve udělován po absolvování doktorského studia a obhajobě disertační práce (zpravidla další tři roky studia). Teologický titul Th.D. je tedy ekvivalentní titulu Ph.D. Mírný zmatek může způsobit skutečnost, že zákonodárce oba akademické tituly pojmenoval stejně a odlišil je pouze zkratkou.[1] Další zmatek působí skutečnost, že před rokem 1990 byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami v Česku na základě absolvování doktorského studia a obhajoby disertační práce, takže týž titul z období před rokem 1990 a po roce 1998 označuje různou kvalifikaci. Na internetových stránkách Ústavu pro jazyk český byla navíc dříve kritizována pravopisná podoba zkratky, podle názoru jazykové poradny ÚJČ by české tradici odpovídala spíše zkratka ThD.[2]

Zákon o vysokých školách byl ale nakonec novelizován tak, že postgraduální titul Th.D. byl od září 2016 zrušen, všichni absolventi doktorského studijního programu získávají již pouze titul Ph.D. a doktorát teologie tedy zůstal jen v rigorózní formě ThDr. Dosavadní velké doktoráty teologie nicméně zůstaly zachovány, ačkoli každý jeho nositel může požádat o jeho nahrazení obecným titulem doktor (Ph.D.).[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Doktorát teologie (ThDr. nebo také Dr. theol.) bylo dříve za Rakouska i za první československé republiky možné získat po absolvování čtyř rigorózních zkoušek během studia a po sepsání a obhájení disertační práce. První rigorózum bylo zaměřeno na biblické studium Starého a Nového zákona, druhé na církevní dějiny a církevní právo, třetí na dogmatickou a fundamentální teologii a čtvrté na teologii morální a pastorální.[4][5] Později byla rigorózní zkouška již jen jedna.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 46 odst. 5 písm. e) a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Dostupné online.
  2. Zkratky akademicko-vědeckých titulů [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2011-10-17]. Dostupné online.  
  3. Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dostupné online.
  4. BOROVÝ, Klement. Doktor. In Ottův slovník naučný. Praha : J. Otto, 1893. Dostupné online. S. 774.
  5. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu. Dostupné online.
  6. § 53–64 vládního nařízení ze dne 28. června 1937, č. 152/1937 Sb., kterým se provádějí základní ustanovení o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých. Dostupné online.