Doktor teologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Doktor teologie (theologiae doctor) je akademický titul, který obvykle udělují teologické fakulty. Zkracuje se ThDr. (před jménem) nebo Th.D. (za jménem).

Rozdíl mezi ThDr. a Th.D.[editovat | editovat zdroj]

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je titul ThDr. udělován absolventům magisterského studia po absolvování dodatečné rigorózní zkoušky. Naproti tomu titul Th.D. je udělován po absolvování doktorského studia a obhajobě disertační práce (zpravidla další tři roky studia). Teologický titul Th.D. je tedy ekvivalentní titulu Ph.D. Mírný zmatek může způsobit skutečnost, že zákonodárce oba akademické tituly pojmenoval stejně a odlišil je pouze zkratkou.[1]

Další zmatek působí skutečnost, že před rokem 1990 byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami v Česku na základě absolvování doktorského studia a obhajoby disertační práce, takže týž titul z období před rokem 1990 a po roce 1998 označuje různou kvalifikaci.

Na internetových stránkách Ústavu pro jazyk český je navíc kritizována pravopisná podoba zkratky, podle názoru jazykové poradny ÚJČ by české tradici odpovídala spíše zkratka ThD.[2]

V souvislosti s připravovanou novelizací zákona o vysokých školách bylo ale v roce 2013 navrženo, aby byl postgraduální titul Th.D. zrušen, všichni absolventi doktorského studia by tak získávali titul Ph.D. a doktorát teologie by zůstal pouze v rigorózní formě ThDr.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Doktorát teologie (ThDr.) bylo dříve za Rakouska i za první československé republiky možné získat po absolvování čtyř rigorózních zkoušek během studia a po sepsání a obhájení disertační práce. První rigorózum bylo zaměřeno na biblické studium Starého a Nového zákona, druhé na církevní dějiny a církevní právo, třetí na dogmatickou a fundamentální teologii a čtvrté na teologii morální a pastorální.[4][5]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. § 46 odst. 5 písm. e) a § 47 odst. 5 zákona o vysokých školách
  2. Zkratky akademicko-vědeckých titulů [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [cit. 2011-10-17]. Dostupné online.  
  3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách [online]. Praha: Vláda České republiky, 2013-05-28, [cit. 2013-08-25]. Dostupné online.  
  4. Ottův slovník naučný, heslo Doktor
  5. Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř.z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu