Disertační práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Disertační práce neboli disertace (hovorově také disertačka nebo doktorská práce) je obsáhlá odborná kvalifikační práce studentů třetího (terciárního, tj. nejvyššího) stupně vysokoškolského studia, tedy doktorského studijního programu a je součástí státní doktorské zkoušky. Očekávají se od ní nové – originální a dosud nepublikované – poznatky. Disertační práce tak musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Úspěšný obhájce, či úspěšná obhájkyně disertační práce získává právo užívat akademický titul doktor (Ph.D.), do roku 2016 v oblasti teologie též doktor teologie (Th.D.), přičemž zkratky těchto titulů se uvádí za jménem.

Student v doktorském studijním programu, pokud se jedná o nositele titulu magistr (Mgr.), může požádat o to, aby mu byla stejná předložená disertační práce rovněž uznána i jako rigorózní práce, podrobnosti většinou upravuje statut (zpravidla stanovy, pokyn rektora, pokyn děkana atp.) dané univerzity.

Disertační práci lze rovněž chápat jako práci diplomovou, protože i za ni je udělován vysokoškolský diplom (akademický titul), nicméně současný vysokoškolský zákona označuje za diplomovou práci práci magisterskou. Ten, který vypracovává diplomovou (disertační) práci se obecně, většinou však v magisterském studiu, nazývá diplomant (resp. doktorand). Diplomanti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Disertace byla vedle složení ústní rigorózní zkoušky až do roku 1953 vědeckým pojednáním nutným k získání titulu doktora teologie,[1] filozofie,[2] zvěrolékařství,[3] zemědělství,[4] přírodních,[5] technických[6] či obchodních[7] věd. Naopak pro dosažení titulů doktora práv[8] a medicíny[9] její sepsání potřeba nebylo. Disertační práce se pak vrátila roku 1990, kdy bylo její obhájení, opět vedle složení ústní rigorózní zkoušky, nutné k získání titulu doktora (Dr.). Student měl jejím prostřednictvím prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat.[10]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 8071981737.  
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z.
 2. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 16. března 1899, č. 36/1899 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 3. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z.
 4. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř. z. (výslovně § 2 odst. 1)
 5. Vládní nařízení ze dne 9. června 1921, č. 214/1921 Sb. z. a n.
 6. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 7. Vládní nařízení ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb. z. a n.
 8. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z.
 9. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z.
 10. § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]