Rigorózní práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rigorózní práce (angl. rigorous thesis) je obsáhlejší odborná práce, jejíž obhajoba je součástí rigorózní zkoušky – obhajují ji absolventi magisterského studijního programu s titulem magistr (Mgr.), pokud tito uchazeči usilují o získání titulu doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor přírodních věd (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.).[1]

Rigorózní práce (nebo její obdoba) se může v některých případech týkat také vysokoškolských studentů lékařských magisterských studijních programů (MVDr./MDDr./MUDr.), pro ty však není tato práce – její obhajoba, povinná ze zákona,[2][3] v některých těchto oborech se pak práce zhotovuje, v jiných nikoli, vždy dle akreditované skladby příslušného studijního oboru.[4][5][6]

Obecně lze uvést, že rigorózní práce je tedy spjata s fakultativním rigorózním řízením, resp. se získáním tzv. malého doktorátu, ten je však ze zákona stále titulem magisterské úrovně, master's degree – blíže ISCED, k případnému získání tzv. velkého doktorátu (Ph.D. – doktor) se obhajuje disertační práce.

Na rozdíl od diplomové (magisterské) práce je rigorózní práce většinou obsáhlejší a také má být vědecky hodnotnější. Konkrétní podmínky vypracování rigorózní práce si každá vysoká škola stanoví sama. Obecně lze uvést, že rigorózní práce má mít rozsah minimálně 100 normostran (neboli 180 000 znaků) a má prokázat schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti.[7]

Rigorózní práce je také prací diplomovou, protože i za rigorózum (resp. rigorózní práci) je udělován příslušný diplom (akademický titul), nicméně současný vysokoškolský zákon označuje za diplomovou práci práci magisterskou. Ten, který vypracovává diplomovou (rigorózní) práci se někdy nazývá diplomant. Diplomanti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

V některých případech může být jako rigorózní práce komisí uznána třeba též i diplomová (magisterská) práce nebo disertační práce, a to pokud vyhoví vnitřním předpisům, zpravidla tzv. rigoróznímu řádu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

V minulosti, až do roku 1953, se pro získání doktorského titulu psala disertace, ačkoli ústní zkouškou bylo rigorózum (výjimkou byly tituly doktora práv a medicíny, k jejichž získání se skládaly pouze ústní zkoušky). Rigorózní práce se poprvé objevila mezi lety 1966 a 1980. Poté se rigorózní zkoušky konaly již jen ústně.[8] Znovu se rigorózní práce zavedla roku 1998.[9]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 5 , [cit. 2016-05-19]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 46, odst. 3 , [cit. 2016-05-19]. Dostupné online.
 3. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § ČÁST ČTVRTÁ , [cit. 2016-05-19]. Dostupné online.
 4. Témata rigorózních prací. VFU [online]. Dostupné online. 
 5. Kvalifikační práce. VFU [online]. Dostupné online. 
 6. Popis studia a uplatnění. VFU [online]. Dostupné online. 
 7. RNDr., PhDr., MVDr... Česko v zajetí titulů. Není doktor jako doktor. Lidovky.cz [online]. 2014-06-12 [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 8. Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne 27. dubna 1966, č. 26/1966 Sb., a nařízení vlády ze dne 26. června 1980, č. 90/1980 Sb.
 9. § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]