Učitel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Učitel ve třídě

Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu. Učitelem označujeme osobu, která napomáhá procesu vzdělávání. Kvalitní učitel by měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty. Učitel by neměl zapomenout ani na sebevzdělávání, neboť stejně jako jde vpřed doba, mění se i pohled na svět a přibývají nové znalosti.

Postava učitele, ať už v jakékoli podobě, je a byla ve všech kulturách ztělesněním vzdělávání a kultivace. Za učitele jsou označováni většinou ti, kteří nějak napomáhali vývoji a vzdělávání jejích členů.

V moderním školství ve většině zemí je role učitele samostatnou profesí, která má stejnou váhu jako jakékoli jiné zaměstnání. Postava učitele je většinou spojována se školou, učitel, který vyučuje žáka doma se nazývá tutor. Učitel by měl postupovat podle tematického plánu, případně podle kurikula. Předmětem učitelovy činnosti mohou být lidé všemožných věkových skupin i rozličných úrovní schopnosti se učit.

Pedagog plánuje, organizuje, realizuje a vyhodnocuje výchovně-vzdělávací proces. Jeho profesní profil se skládá z odborných kompetencí (komunikačních, motivačních, prezentačních, diagnostických a organizačních) a osobnostních předpokladů (např. morálního profilu, pedagogického taktu, lásky k vychovávaným apod.).[1]

Učitel v České republice[editovat | editovat zdroj]

Podle průzkumů CVVM z ledna 2008 se povolání učitele v ČR řadí na příčku třetí (učitel na vysoké škole) a čtvrtou (učitel na základní a střední škole) v žebříčku prestiže vybraných profesí.[2]

Učitelovy profesní povinnosti většinou přesahují hranice vzdělávání a výchovy. Učitel má většinou za povinnost, podle druhu školy a stupně vzdělávání, doprovázet žáky na školních výletech, dohlížet na chodbách a jiných prostorách školního zařízení, pomáhat s organizací školy, komunikovat s rodiči o problémech jejich dětí a snažit se je řešit.

Ve většině evropských zemí se může stát učitelem pouze osoba s pedagogickým vzděláním. Od učitele se očekává přísné dodržování pravidel slušného chování, neboť je většinou vzorem a příkladem pro dospívající generaci.

Učitel ve světě[editovat | editovat zdroj]

Mezi učiteli po celém světě můžeme najít spoustu podobností i rozdílností. Skoro ve všech zemích jsou učitelé vzděláváni na univerzitách a k výkonu jejich profese musí předložit diplom o absolvování pedagogického vzdělání.

Anglie a Wales[editovat | editovat zdroj]

Učitelé/učitelky v jeslích a základních školách dostávají průměrný plat v rozmezí 20133 až 41000 liber ročně (výše platu k září 2007), při delší praxi se ale výška platu může učitelův plat ještě zvýšit, úměrně době odpracované ve školství. Učitelé v mateřských školách si vydělají v průměru 20980 liber ročně. (údaj platný v lednu 2008). Učitel na státní škole musí mít nejméně bakalářský titul a musí mít platnou licenci pro vzdělávání.

Mnoho škol nabízí studium doplňujícího učitelského minima k získání licence, ve snaze doplnit učitele do těžko obsaditelných funkcí.

Francie[editovat | editovat zdroj]

Ve Francii jsou učitelé vybíráni, nehledě na jejich specializaci, formou konkurzu.

Spojené státy[editovat | editovat zdroj]

Kvalifikace se u učitelů požaduje pouze v některých státech. Podle amerického statistické úřadu Bureau of Labor Statistics je na základních školách 1.4 million učitelů a na středních školách 600 000 učitelů. Platy amerických učitelů závisí na délce jejich učitelské praxe a na jejich vzdělání. Platy se také mění v závislosti na dané zemi. Všeobecný průměr platu učitele v USA je 46 000 dolarů ročně (údaj z roku 2004)[zdroj?]. Ve stejném roce byl plat učitelů v mateřských školách vyčíslen na 21 000 dolarů za rok[zdroj?].

Rozvojové země[editovat | editovat zdroj]

Podle údajů UNESCO z října 2008[3] chybí na světě 18 milionů učitelů. Tolik je jich potřeba k tomu, aby mohlo být dosaženo kvalitního základního vzdělání pro všechny do roku 2015, což je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Mnohem více by jich bylo potřeba, pokud mají být více lidem přístupné i další stupně vzdělání. Učitelé v rozvojových zemí se také musí vyrovnat s nedostatkem pomůcek a často jim samotným chybí kvalitní vzdělání. Proto v rámci rozvojové spolupráce probíhají různé kurzy pro budoucí i stávající učitele[4].

Svátky učitelů[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Teacher na anglické Wikipedii.

  1. MALACH, Josef. Školní pedagogika. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. S. 43–44.  
  2. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, leden 2008)
  3. http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=57898&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
  4. Příklad českého projektu" http://www.rozvojovka.cz/na-svete-chybi-dva-miliony-ucitelu_221_469.htm

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • V. Spilková a kol., Kvalita učitele a profesní standard. Praha: PedF UK 2010

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]