Rozvojové cíle tisíciletí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech. Podpisem Deklarace tisíciletí v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech 189 členů Organizace spojených národů a také Švýcarsko a Vatikán.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

Všechny členské státy se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů, jichž hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve:

 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den.
  • Odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.
 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
  • Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.
 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
  • Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.
 4. Snížit dětskou úmrtnost.
  • Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let.
 5. Zlepšit zdraví matek.
 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií, COVID-19 a dalšími nemocemi.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění.
 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
  • Integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů
  • Zbrzdit ztrátu biodiverzity – do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru.
  • Snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení.
  • Zlepšít životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst.
 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.
  • Obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států.
  • Dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém.
  • Komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]