Stanovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stanovy jsou základní ustavující dokument některých typů právnických osob, zejména občanského sdružení, akciové společnosti, družstva nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při registraci.

Stanovy občanského sdružení - do 1. 1. 2014[editovat | editovat zdroj]

Formu stanov občanského sdružení určuje v českém právu zejména zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Podle tohoto zákona schvaluje stanovy přípravný výbor občanského sdružení, a tyto stanovy musí obsahovat následující údaje:

 1. Název sdružení (nesmí být totožný s názvem jiné právnické osoby registrované v Česku)
 2. Sídlo sdružení
 3. Cíl činnosti sdružení
 4. Orgány sdružení a způsob jejich ustavování
 5. Určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení
 6. Ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny
 7. Zásady hospodaření
 8. Práva a povinnosti člena sdružení

Stanovy splňující tyto podmínky musí být přiloženy k návrhu na registraci občanského sdružení.

Od 1. 1. 2014 formu stanov určuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména § 218 tohoto předpisu.

Stanovy politické strany[editovat | editovat zdroj]

Formu stanov politické strany určuje v českém právu zejména zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Postup schvalování se nijak výrazně neliší od postupu při schvalování stanov občanského sdružení. Stanovy politické strany musí obsahovat:

 1. Název a zkratku strany nebo hnutí, lišící se od názvu nebo zkratky jiné právnické osoby v Česku zaregistrované
 2. Sídlo strany nebo hnutí
 3. Programové cíle strany nebo hnutí
 4. Orgány strany nebo hnutí a způsob jejich ustavování včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních
 5. Určení orgánů oprávněných jednat jménem strany nebo hnutí
 6. Ustanovení o organizačních jednotkách,pokud budou zřízeny
 7. Způsob, jakým statutární orgány, strany nebo hnutí, případně orgány jejich organizačních jednotek, jednají a podepisují
 8. Zásady hospodaření strany nebo hnutí
 9. Způsob, jakým bude naloženo s majetkem strany v případě jejího zániku.
 10. Práva a povinnosti členů strany nebo hnutí.

Stanovy splňující tyto podmínky musí být přiloženy k návrhu na registraci strany.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]