Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Veřejný rejstřík právnických a/nebo fyzických osob, jak je v českém právu definovaný zákonem č. 304/2013 Sb.,[1], je informačním systémem veřejné správy. Veřejný rejstřík obsahuje údaje o právnických osobách, příp. také o podnikajících fyzických osobách, jako je jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod.

Tyto rejstříky vedou rejstříkové soudy. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu sídlí daná právnická osoba nebo pod který spadá daná podnikající fyzická osoba, pokud by další zákon neurčil příslušnost jiného soudu.[2]

Jednotlivé rejstříky[editovat | editovat zdroj]

Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob jsou:

Mezi takto definované rejstříky tedy nepatří například živnostenský rejstřík nebo rejstřík církví.

Zápisy do rejstříků[editovat | editovat zdroj]

Právnická osoba dnem zápisu do veřejného rejstříku také vzniká, ledaže byla zřízena zákonem nebo stanoví-li zákon jinak, jako například u odborových organizací.[4]

Ohledně zápisu do veřejného rejstříku platí principy formální a materiální publicity. Formální publicita spočívá v tom, že do něj může každý nahlížet, a to dálkovým způsobem, a pořizovat si z něj elektronické opisy. Princip materiální publicity znamená, že stav zapsaný v obchodním rejstříku bude vůči tomu, kdo jedná v důvěře v jeho zápis, považován za skutečný platný právní stav.

Evidence skutečných majitelů[editovat | editovat zdroj]

Zákon o veřejných rejstřících[1] obsahoval také neveřejnou Evidenci skutečných majitelů.[5] Právnické osoby byly povinny uvést do rejstříku aktuální údaje o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Rejstřík byl vynucen Evropskou unií, slovenská Evidence veřejného sektoru je veřejným rejstříkem.

Transparency International uvedla, že neveřejnost českého rejstříku bylo účelové matení pojmů. Mělo mimo jiné zakrýt fakt, že premiér Andrej Babiš nadále ovládá holding Agrofert.[6]

Zákon o veřejných rejstřících i AML zákon byly novelizovány, Evidence skutečných majitelů je popsána samostatným zákonem 37/2021 Sb.[7] a jeho prováděcí vyhláškou 180/2021 Sb.[8]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dostupné online.
  2. § 75 zákona č. 304/2013 Sb.
  3. Vyhledávání Spolkový rejstřík (Ministerstvo spravedlnosti)
  4. § 3025 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  5. § 118b–118j zákona č. 304/2013 Sb.
  6. ČÁPOVÁ, Hana. Transparency International: Babiš dál vládne Agrofertu. Respekt [online]. 2018-06-21 [cit. 2018-07-01]. Dostupné online. 
  7. Zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů
  8. Vyhláška 180/2021 Sb., o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]