Diskuse:Veřejný rejstřík

Page contents not supported in other languages.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sloučení[editovat zdroj]

@ŠJů, Riha:Návrh na sloučení kolegy PadyCZ spíše nepodporuji. Jde o to, že „veřejný rejstřík“ je v zásadě jakýkoli veřejně přístupný rejstřík, zatímco „veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob“ jen míněno jen několik veřejných rejstříků, které mají společnou právní úpravu (tzn. spravují je stejné subjekty podle stejných procesních pravidel). Čili je to užší pojem, neboli ne každý veřejný rejstřík je veřejným rejstříkem právnických a fyzických osob. Dosavadí rozdělení v tomto ohledu považuji za výborné a dostatečně srozumitelné všem čtenářům. --Valdemar (diskuse) 21. 11. 2019, 14:05 (CET)Odpovědět[odpovědět]

@Vlout, Riha, PadyCZ: Článek Veřejný rejstřík je velmi nejasně formulovaný a špatně zdrojovaný, nicméně z jeho obsahu a kontextu nevysvítá, že by spojení "veřejný rejstřík" bylo někde definováno jako samostatný exaktní právní termín, a naopak se z odkazovaných zdrojů zdá, že zde se původně vyskytlo pouze jako zkrácenina celého termínu "veřejné rejstříky právnických a fyzických osob". Pro onen hypotetický širší význam zde máme termín informační systém veřejné správy a právě tento termín se obvykle a oficiálně používá pro ty registry, které nejsou registry osob. Čili tento článek Veřejný rejstřík se jeví jako nedostatečně podložený, zmatečný a nadbytečný. Navíc ani nemá žádné interwiki ani ambici pokrýt téma z nějaké širšího hlediska přesahující rámec českého práva. V podobě, v jaké kolega Vlout 10. 3. 2018 článek vzkřísil, je pouze nekvalitním duplikátem původního článku, který byl 1. 4. 2014 přesunut na nový název, a navíc nejasně až chaoticky směšuje ty dva různé významy ("veřejné rejstříky právnických a fyzických osob" a "informační systémy veřejné správy", které zde mezitím byly odkazovány v rozcestníku.
Druhá věc je, že kolega Vlout zde nerespektuje zásady pro uvádění externích odkazů a 1. 5. 2018 použil externí odkazy přímo v textu místo interních wikiodkazů. --ŠJů (diskuse) 21. 11. 2019, 14:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Zatím pouze poznámka k zásadám pro uvádění externích odkazů: přečtěte si prosím nejdříve Wikipedie:Externí odkazy#Základní pravidla, předejde se tak těmto situacím. --Valdemar (diskuse) 21. 11. 2019, 14:50 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vlout, ŠJů: Opravdu to vypadá, že trochu horlivě naskakujeme na c&k termíny našich zákonodárců, takže pak to máme ve více článcích, složitě. Pokud někdo upřesní/zjednoduší definice, prosím udělejte to, bude to super, jednoduchost je těžká. Slovo veřejný znamená "určený, sloužící veřejnosti" (Slovník spisovné češtiny, Academia 1998), slovo rejstřík "seznam, soupis" (dtto). A pokud někdo vymyslí pro těch osm nezávislých rejstříků určených veřejnosti lepší souhrnný název, než veřejný rejstřík a článek přejmenuje, za mě je to ok. Nakonec by mi ani nevadilo, kdyby v nějakém jiném článku byla kapitolka Další rejstříky sloužící veřejnosti a tento článeček tak zanikl. Ale nechci se na slučování článků podílet, už ne. Děkuji za podnětnou diskusi a přeji mnoho zdaru.--Petr Říha, Hradec Králové 21. 11. 2019, 22:33 (CET)
České právo rozeznává veřejný rejstřík a veřejný seznam, podle toho, zda eviduje osoby nebo věci. Veřejnost je pak v tom, že se s jeho obsahem může veřejnost bez dalšího seznámit, jinak jde o rejstřík/seznam neveřejný. Co se týče tohoto článku, pojednává o všech rejstřících (osob) bez nějakého dalšího vymezení, zatímco Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob o několika specifických rejstřících s jednotnou právní úpravou, procesem a evidencí. Opravdu nevidím důvod, proč to měnit. (A poprosil bych kolegu ŠJů, než začne editovat článek Veřejný seznam, aby se s věcí nejdříve alespoň rámcově seznámil. Ušetříme si alepoň dojmy typu „se jeví…“ apod.) To jistě neznamená, že nemůže dojít ke sloučení, ale byla by myslím škoda, kdyby česká Wikipedie (mířící na české čtenáře, a proto také vždy nikoli obecná, ale primárně „českocentrická“) změnila dosavadní relativně přesný popis za nepřesné subjektivní dojmy neboli matoucí informace. Jistě, dojít k tomu může, ale proč to dělat? Opravdu nevím. Je to o vaší odpovědnosti. --Valdemar (diskuse) 22. 11. 2019, 01:34 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Vlout, ŠJů:Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob by měly být kapitolou v rámci stránky Veřejný rejstřík.

Společná stránka by si na úvod zasloužila vysvětlení rozdílu mezi pojmy Veřejný rejstřík a Veřejný seznam (podobně jako je nyní tento rozdíl vysvětlen na stránce Veřejný seznam). Dvě samostatné stránky týkající se veřejných rejstříků způsobují v tomto tématu nepřehlednost. Kromě toho je ve stránce Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob řada nepřesností. Rád bych ji komplexněji přepracoval, ale až jako společnou stránku.--PadyCZ (diskuse) 22. 11. 2019, 10:29 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Pokud je skutečně v jakési důvodové zprávě k zákonu takový blábol, který se snaží tvrdit, že rejstřík je něco jiného než seznam a že některé rejstříky (registry) nejsou rejstříky, tak bych ho zase nebral úplně za bernou minci. --ŠJů (diskuse) 22. 11. 2019, 11:39 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@ŠJů:Řekl bych, že autoři encyklopedie nejsou těmi, kdo by měli formulovat vlastní názory, ale měli by pouze sepisovat poznatky jiných.
Rozdělení seznam x rejstřík vyplývá z:
- důvodové zprávy
- odborné literatury: SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník : Komentář. III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013. 1280 s. ISBN 978-80-7400-499-5. S. 9.
- odborných článků: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
Najdete-li publikaci nebo článek nějaké právní autority, která toto členění zpochybní, je prostor pro to, aby toto zpochybnění bylo zmíněno i na wikipedii. V současnosti se ale jedná jen o váš soukromý názor, který nemá oporu a není tak ani opodstatnění pro jeho odraz na wikipedii. --PadyCZ (diskuse) 22. 11. 2019, 15:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
O to právě jde. Čím pochybnější a nesmyslnější tvrzení nějakého zdroje je, tím spíše by mělo být jen doslovně citováno a encyklopedie by z něj neměla vyvozovat nějaké závěry, natož jej považovat za holý fakt. A přesnou citací by se také vyjasnilo, jestli někdo ten zdroj špatně interpretoval, nebo jestli tvrzení zdroje je založeno na nějakém zkratovitém či svérázném úsudku jeho autora. Tvrzení, že některé veřejné rejstříky nejsou veřejnými rejstříky, do takové kategorie jistě spadá. --ŠJů (diskuse) 22. 11. 2019, 22:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pokud jde o § 120 a 121 občanského zákoníku, tam je, jak vyplývá už z nadpisu, řeč právě jen o veřejných rejstřících právnických osob. Z toho nikterak nevyplývá, že by ostatní veřejné rejstříky nebyly veřejnými rejstříky. --ŠJů (diskuse) 22. 11. 2019, 22:58 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Obávám se, že Vy skutečně nejste ten, kdo rozhoduje o tom, co v právu je či není „blábol“. A to i v případě, pokud byste právo vystudoval, o čemž tedy díky Vašim vyjádřením opravdu pochybuji. Jde stejně jako v jiných případech o legální termíny, které mají přesný obsah. Zkrátka je tomu tak, a to, že Vy si myslíte, že by to mělo být jinak, na věci nic změnit nemůže. --Valdemar (diskuse) 23. 11. 2019, 09:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@PadyCZ: Jestliže je podle vyjádření shora kolega Riha, který se tomu také věnoval, pro sloučení (do tohoto článku), tak tedy dobrá. Mám sice jiný názor, ale vracet to určitě nebudu. Možná, že to bude nakonec znamenat i určité pozitivní zjednodušení. --Valdemar (diskuse) 23. 11. 2019, 09:31 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Valdemar: Nehlasuji PRO ani PROTI, psal jsem že "by mi ani nevadilo" a "nechci se na slučování článků podílet". Podstatné ovšem nejsou názory, ale kdo co udělá. Tak navrhuji, pojďme ukončit debatu nejpozději ke třetímu výročí diskuse zde, tedy k 21. 11. 2022. Nebude-li vyřešeno, tak bych s Vaším dovolením pak obě cedule smazal. Děkuji --Petr Říha, Hradec Králové (diskuse) 3. 5. 2022, 21:29 (CEST)Odpovědět[odpovědět]