Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Budova UK v Jinonicích, sídlo fakulty
Současné vedení
Děkan doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Proděkan Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Proděkan prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.
Proděkan Mgr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D
Proděkan MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Proděkan doc. PhDr. Zdeněk Pinc
Proděkan Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D
Tajemník Mgr. Karel Strnad
Statistické údaje k 31.12.2009

Studenti

Studenti 2445
Pregraduální 1643
Postgraduální 667
Doktorandi 135
Další informace
Původní název IZV UK
Rok založení 2000
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa FHS UK
U Kříže 8
150 00 Praha 5
Telefon 420 251 080 212
SWIFT KOMBCZPPXXX
IBAN CZ86 0100 0000 2718 4260 0277
Web http://fhs.cuni.cz/

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity a sídlí v Praze. Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity a v roce 2014 měla přes 2700 studentů. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů, některé z nich i v cizích jazycích. Páteří vědecké a výzkumné činnosti je oblast sociální a kulturní antropologie.

Studium[editovat | editovat zdroj]

Všechny studijní obory FHS odpovídají dělenému studiu podle boloňského modelu. Na podporu studia fakulta bohatě využívá možností internetu: studijní evidence, přihlašování, podávání i opravování písemných prací, elektronická knihovna textů i nahrávky velkých přednášek jsou studentům přístupné kdykoli a odkudkoli.

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

Fakulta nabízí studijní program Studium humanitní vzdělanosti, v prezenční i kombinované formě studia a v českém i anglickém jazyce. Tento program odpovídá představě „liberálního studia“ (liberal education) s individuální volbou studijních předmětů pod vedením tutora. Student musí v každém semestru dosáhnout 30 (resp. 25) kreditů, jinak si přednášky, semináře atd. volí svobodně z nabídky FHS i jiných fakult UK. V průběhu studia musí kromě toho každý student absolvovat souborné zkoušky z filosofie, historie, sociologie, psychologie, ekonomie a antropologie, přeložit odborný text ze zvoleného cizího jazyka a obhájit bakalářskou práci.

Přijímací řízení[editovat | editovat zdroj]

Přijímací řízení je jednokolové a písemné a ověřuje pasivní znalost zvoleného cizího jazyka (en, de, fr), a to překladem krátkého úryvku odborného textu do češtiny a odpovědí na tři otázky na obsah tohoto textu.

Studentský život[editovat | editovat zdroj]

Na FHS působí studentský filmový klub, smíšený pěvecký sbor a vychází studentský časopis Humr - Humanitní revue studentů FHS UK. Od roku 2008 pořádají studenti pravidelné fakultní plesy. Taneční kurzy pro své spolužáky pořádá Klub přátel tance. Na podzim roku 2009 studenti založili občanské sdružení Studenti FHS UK, o.s., jehož existence má podpořit rozvoj stávajících studentských projektů a také má napomoci vzniku a rozvoji dalších aktivit ze strany studentů a studentek.

Fakulta pořádá každoročně studentské poznávací zájezdy do Řecka, Itálie a dalších kulturně a historicky zajímavých oblastí Evropy a studentské terénní praxe v etnologii, v archeologii, v ekologii aj.

Magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

FHS nabízí navazující magisterské studium v těchto oborech:

 • Evropské kulturní a duchovní dějiny (prezenční)
 • Genderová studia (prezenční i kombinované)
 • Historická sociologie (prezenční i kombinované) - též v anglickém jazyce
 • Německá a francouzská filosofie (prezenční) - též v německém a francouzském jazyce
 • Obecná antropologie (prezenční)
 • Orální historie - Soudobé dějiny (prezenční i kombinované) - též v anglickém jazyce
 • Sémiotika a elektronická média (prezenční)
 • Sociální a kulturní ekologie (prezenční)
 • Studium občanského sektoru (prezenční i kombinované)
 • Supervize a řízení ve zdravotnických a sociálních zařízeních (prezenční i kombinované)

Od roku 2007 se FHS podílí na mezinárodním magisterském studijním programu moderní filosofie ve francouzštině a němčině v rámci Erasmus mundus.

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

Postgraduální doktorské studium v prezenční i kombinované formě:

 • Aplikovaná etika
 • Environmentální studia
 • Integrální studium člověka - obecná antropologie
 • Studia občanského sektoru
 • Historická sociologie
 • Německá a francouzská filozofie

Habilitační oprávnění[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2007 má fakulta oprávnění pro habilitační a profesorská řízení v oboru sociální antropologie.

Celoživotní vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

FHS provozuje program celoživotního vzdělávání v oboru Základy humanitní vzdělanosti, který připravuje pro bakalářské studium, program Univerzity třetího věku a ve spolupráci nabízí i další formy vzdělávání.

Vědecká činnost[editovat | editovat zdroj]

Vědecká a výzkumná činnost pracovníků fakulty se soustřeďuje do různých oblastí kulturní, sociální, filosofické a historické antropologie, etologie, genderu a životního prostředí. V roce 2009 publikovali pracovníci FHS 31 knih, 43 vědeckých článků a řešili 21 grantů v celkovém objemu přes 10 mil. Kč. Od roku 2005 byla FHS řešitelem výzkumného záměru „Antropologie komunikace a adaptace“ (společně s katedrou antropologie Přírodovědecké fakulty UK). Pracovníci fakulty kromě toho řešili několik desítek domácích i zahraničních grantů, tři programy EU a od roku 2008 se účastní Sedmého rámcového programu EU.

V letech 20002004 byla FHS nositelem programu výchovy mladých vědeckých pracovníků v oboru historické antropologie (Wissenschaftskolleg, společně s Univerzitou Saarbrücken, SRN). V letech 19992004 byla fakulta sídlem antropologické a etnologické části Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity (společně s Fakultou sociálních studií MU Brno).

Kromě toho se pracovníci FHS podílejí na různých vzdělávacích a obecně prospěšných činnostech mimo rámec vysokoškolského studia. Tak byl v letech 20022007 součástí FHS Instítut pro rehabilitaci zrakově postižených (IRZP), který vzdělával instruktory prostorové orientace pro nevidomé. V letech 20032007 realizovali pracovníci fakulty v mezinárodní spolupráci projekt Czechkid pro podporu výchovy v multikulturním prostředí.

Mezinárodní styky[editovat | editovat zdroj]

FHS UK má přes třicet dohod s různými evropskými univerzitami v rámci programu Erasmus, v roce 2009 vyslala 48 a přijala 55 studentů. Pravidelně se podílí na semestrálním programu středoevropských studií UPCES (spolu s CERGE-EI) pro americké studenty.

Vývoj fakulty[editovat | editovat zdroj]

Počty studentů[1]
Typ studia 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bc. 943 1080 1268 1339 1434 1528 1509 1605 1643
Mgr. 102 219 295 296 347 397 478 608 667
Ph.D. 0 18 39 45 53 80 99 113 135
Celkem 1045 1317 1602 1680 1834 2005 2086 2326 2445

Předchůdcem FHS byl Institut základů vzdělanosti, založený roku 1990 jako součást UK. Pod vedením svého ředitele doc. Z. Pince otevřel v roce 1993 bakalářský a tři navazující magisterské programy celkem se třemi stovkami studentů. Když byl v roce 2000 převeden do nově založené FHS, měl něco přes 900 studentů.

Prvním děkanem fakulty se stal prof. Jan Sokol. Od roku 2002 měla fakulta další magisterské i první doktorský program, k němuž pak přibyly další dva a v roce 2007 habilitační a profesorské oprávnění. Roku 2007 byl novým děkanem zvolen doc. Ladislav Benyovszky.

IZV sídlil v budově AV ČR v Legerově ulici, současně se založením fakulty se přestěhoval do nové budovy UK v Praze-Jinonicích, kde sídlí děkanát a probíhá bakalářské studium. Vzhledem k růstu počtu studentů a k tísnivým prostorovým podmínkám se magisterská studia přestěhovala do najaté budovy Hůrka (Husníkova Ul.), katedra Řízení a supervize sídlí v najatých prostorách v Máchově ulici na Vinohradech.

Významní učitelé[editovat | editovat zdroj]

Na FHS UK pravidelně působí (nebo po delší dobu působili):

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva FHS za rok 2009.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zájmové organizace na škole[editovat | editovat zdroj]

Další zdroje[editovat | editovat zdroj]