Rektor Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rektor Univerzity Karlovy

Úřadující
prof. Milena Králíčková

od 1. února 2022

SídloKarolinum
NominujeAkademický senát UK
JmenujePrezident České republiky
Funkční obdobíčtyřleté, max. dvě za sebou
První ve funkciJindřich z Etwatu neboli z Prenzlau, od 1366
VytvořeníListina Karla IV.
7. dubna 1348
Webová stránkaRektor UK
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rektor Univerzity Karlovy je volený akademický orgán. Představuje hlavu celé univerzity a je ztělesněn osobou z její akademické obce. Současnou 509. rektorkou je od února 2022 profesorka Milena Králíčková jako první žena v této funkci od založení univerzity.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Seznam rektorů Univerzity Karlovy.

Rektor býval od středověku vrcholným reprezentantem volené univerzitní samosprávy. Z nejstaršího období existence pražské univerzity se nedochovaly rektorské úřední knihy. Z tohoto důvodu nejsou známa jména všech rektorů v předhusitském období.[1] Funkce rektora existovala snad již od založení univerzity a rektoři bývali po své volbě do úřadu uváděni ve svatovítské katedrále. Nesporně lze funkci rektora v Praze sledovat od roku 1358. První v pramenech jménem doložený rektor pražského vysokého učení byl roku 1366 Jindřich z Etwatu. Nejstarší doložená volba rektora se konala v roce 1368, kdy byl rektorem zvolen mistr Jindřich z Nanexen.[2]

Rektor byl původně volen na jeden rok. Od poloviny osmdesátých let 14. století byl volen jen na jeden semestr a volba probíhala vždy o svátcích sv. Jiří a sv. Havla, od roku 1403 první všední den po těchto svátcích. V době husitských válek se rektorský mandát opět prodloužil na rok a docházelo i k různým nepravidelnostem.[1]

Pravomoce[editovat | editovat zdroj]

Rektor jedná za univerzitu navenek, činí rozhodnutí, kterými disponuje na základě vysokoškolského zákona České republiky. Je členem České konference rektorů.

Rektor jmenuje a odvolává děkany sedmnácti fakult univerzity, kvestora, prorektory, členy vědecké rady a disciplinární komise univerzity, předkládá rozpočet, výroční zprávu o hospodaření a hodnocení a vydává opatření.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Rektora jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu Univerzity Karlovy prezident České republiky. Návrh na jmenování je předkládán prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který také navrhuje mzdu. Funkční období je čtyřleté a stejná osoba může funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Úřad výkonu funkce se nazývá rektorát a sídlí v Karolinu.

Kolegium rektorky[editovat | editovat zdroj]

Kolegium rektorky představuje stálý poradní orgán rektora.[3]

 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – rektorka
 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. – prorektor pro informační technologie
 • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. – prorektor pro vnější vztahy
 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti
 • prof. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. – prorektorka pro zahraniční záležitosti
 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA – prorektor pro koncepci a kvalitu studia
 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – prorektor pro akademické kvalifikace
 • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost
 • PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. – prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj
 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka kolegia pro 4EU+
 • PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. – členka kolegia pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj
 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – člen kolegia pro strategie, analýzy a transfer
 • Mgr. et Mgr. David Hurný – člen kolegia pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků
 • Mgr. Jan Jindra – člen kolegia pro eGovernment a bezpečnost
 • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. – člen kolegia pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti
 • Mgr. Martin Čihák – zástupce studentů
 • Mgr. Petra Štanclová – kancléřka Univerzity Karlovy
 • Mgr. Martin Maňásek – kvestor

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b NODL, Martin. Volba rektora pražského vysokého učení. In: NODL, Martin; SOMMER, Petr. Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. S. 168.
 2. Dějiny Univerzity Karlovy I 1347/1348–1622. Praha: Karolinum, 1995. S. 61. 
 3. Kolegium rektora. Univerzita Karlova. Dostupné online [cit. 2020-10-27]. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]