Nakladatelství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nakladatelství je obchodní společnost (fyzická nebo právnická osoba), která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu.

Rozlišení termínů nakladatelství a vydavatelství[editovat | editovat zdroj]

Ivo Telec však píše: „Někdy se též pod historickým, původně německým, jazykově právním vlivem odlišuje nakladatel (Verleger) a vydavatel (Herausgeber) podle toho, má-li jít o vydávání děl v knižní podobě (nakladatel), anebo jinak (např. časopisecky, sborníkově aj., kde má svůj význam i uspořádání), což se někdy diferencuje i podle druhů děl (slovesných, hudebních apod.). Podle autorského zákona nemá takovéto rozlišování význam, leč historická tradice stále působí. (Soudoběji se také v praxi někdy odlišuje vydavatel tam, kde má jít o šíření snímků zvukového záznamu díla.)“[1]

Také podle Jana Halady je nakladatelství organizace, která vydává obzvláště neperiodické publikace.[2]

V českých zemích je ovšem za nakladatelství považována instituce, která vydává především knihy a neperiodické publikace. Vydavatelství je poté označení pro instituci, která vydává především časopiseckou produkci a deníky (noviny), tedy periodické tiskoviny. Vlivem zahraničí ovšem dochází ke slučování těchto pojmů. Angličtina zná např. pouze pojem vydavatelství.

Další náležitosti[editovat | editovat zdroj]

Každé nakladatelství by však mělo být (není to povinné) registrováno v České agentuře ISBN, která nakladatelství přiděluje kód, jež je částí ISBN; bez tohoto kódu nelze dost dobře hovořit o nakladatelství. Součástí nakladatelství nemusí nutně být tiskárna (podnik) (a ve skutečnosti většinou ani není), minimálně však nakladatelství tvoří: nakladatel (ředitel, popř. majitel podniku), redaktor a grafik. Některá česká nakladatelství kumulují uvedené funkce do ještě menšího počtu osob.[3]

Rozdělení rolí[editovat | editovat zdroj]

Pro fungování nakladatelství jsou třeba alespoň tyto tři osoby:

Nakladatel se stará o obchodní řízení podniku a o vydavatelskou politiku nakladatelství, sleduje trh a stará se o komerční úspěch nakladatelství.

Odpovědný redaktor zodpovídá za jazykovou a obsahovou náplň jednotlivých knih nebo edic


Grafik (dříve výtvarný redaktor) se stará o grafickou stránku knihy a její přípravu pro tisk (dříve technický redaktor). Technický redaktor měl na starost zpracování podkladů určených k reprodukci, vytvářel základní layout (zrcadlo sazby) a zajišťoval komunikaci s tiskárnou. Pracoval v úzkém spojení s výtvarným redaktorem. Výtvarný redaktor měl na starost grafické zpracování, či pouze zadával práci grafikovi. Výtvarný redaktor zajišťoval též obrazové materiály a ilustrace a staral se o zajištění autorských práv k nim. Dnes už se tyto dvě funkce slučují do jedné, a to je samotný grafik s polygrafickými znalostmi a vzděláním.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Ivo Telec: Komentář k autorskému zákonu – § 24 zákona č. 35/1965 Sb.
  2. Jan Halada: Člověk a kniha. Úvod do nakladatelské specializace. Praha 1993, Karolinum
  3. http://www.owp.cz/ - One Woman Press

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Ročenka Almanach Labyrint - vždy obsahuje aktuální seznam veškerých českých nakladatelů, distributorů a knihkupectví. Rady pro začínající autory i nakladatele.
  • Ivo Telec: Komentář k autorskému zákonu – § 24 zákona č. 35/1965 Sb.
  • Vladimír Pistorius: Jak se dělá kniha. Litomyšl 2005, Paseka, ISBN 80-7185-516-2.
  • Jan Halada: Člověk a kniha. Úvod do nakladatelské specializace. Praha 1993, Karolinum.
  • HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]