Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Faculty of Economics and Management
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Vedení fakulty
Děkan Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
Proděkan PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
Proděkan prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
Proděkan doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
Proděkan Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
Předseda AS Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Tajemník JUDr. Marie Divišová
Statistické údaje k 31. 12. 2014[1]
Studenti 10 172
Studijní program
Bakalářský 5 535
Navaz. magisterský 4 490
Doktorský 147
Základní informace
Barva
     červená
Datum založení 1952
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Provozně ekonomická fakulta
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 959
165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon +420 224 381 111
DIČ CZ60460709
Souřadnice
Oficiální web
www.pef.czu.cz
Budova Provozně ekonomické fakulty (zadní pohled)
Budova Provozně ekonomické fakulty, přední strana
Přednáškový sál PEF
Přednášková místnost Provozně ekonomické fakulty
Výuková místnost Provozně ekonomické fakulty
Atrium Provozně ekonomické fakulty

Provozně ekonomická fakulta (PEF) je jednou z šesti fakult České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Byla založena v roce 1952.

Nejdříve připravovala ve svých oborech odborníky pro ekonomiku a provoz v zemědělství, nyní nabízí řadu oborů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni. Obory jsou zaměřeny na ekonomiku (nejenom v zemědělství), informatiku a kulturní studia. Fakulta sídlí v areálu kampusu ČZU v Praze na Suchdole, kde se nachází fakulty, posluchárny, počítačové cvičebny, koleje, menza, sportoviště, několik klubů a restaurace.

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • Děkan: Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
 • Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. a PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
 • Proděkan pro vnější vztahy: Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
 • Proděkan pro mezinárodní vztahy: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
 • Proděkan pro vědecko výzkumnou činnost: doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
 • Tajemnice fakulty: JUDr. Marie Divišová

Vyučované obory[editovat | editovat zdroj]

Na Provozně ekonomické fakultě ČZU lze studovat obory bakalářského i magisterského stupně studia. Některé obory jsou vyučovány také v angličtině. Studium je možno absolvovat prezenční nebo kombinovanou formou.

Bakalářské[editovat | editovat zdroj]

 • Podnikání a administrativa – prezenční
 • Veřejná správa a regionální rozvoj – prezenční
 • Hospodářská a kulturní studia – prezenční
 • Systémové inženýrství – prezenční
 • Provoz a ekonomika – prezenční/kombinované
 • Informatika – prezenční/kombinované
 • Economics and Management – prezenční v angličtině
 • Informatics – prezenční v angličtině
 • Business Administration – prezenční v angličtině, pouze samoplátci

Magisterské[editovat | editovat zdroj]

 • Podnikání a administrativa – prezenční/kombinované
 • Veřejná správa a regionální rozvoj – prezenční
 • Hospodářská a kulturní studia – prezenční
 • Systémové inženýrství – prezenční
 • Provoz a ekonomika – prezenční/kombinované
 • Informatika – prezenční/kombinované
 • Projektové řízení – prezenční
 • European Agrarian Diplomacy – prezenční v angličtině
 • Economics and Management – prezenční v angličtině
 • Informatics – prezenční v angličtině
 • Business Administration - prezenční v angličtině, pouze samoplátci

Doktorské[editovat | editovat zdroj]

 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Sector Economics and Economics of Enterprise (v angličtině)
 • Management
 • Management (v angličtině)
 • Regionální a socionální rozvoj
 • Regional and Social Development (v angličtině)
 • Informační management
 • Information Management (v angličtině)
 • Systémové inženýrství
 • System Engineering (v angličtině)

Fakulta se člení na děkanát, studijní oddělení, oddělení zahraničních styků, specializované útvary (Oddělení pro vědu a výzkum, IPC - Informační a poradenské centrum PEF, SIS - Středisko informačních služeb, Reprografické studio) a 12 odborných kateder.

Katedry PEF[editovat | editovat zdroj]

Katedra ekonomických teorií (KET)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: doc. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.

Katedra ekonomiky (KE)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Katedra humanitních věd (KHV)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Katedra informačního inženýrství (KII)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: Ing. Martin Pelikán, PhD.

Katedra informačních technologií (KIT)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Katedra jazyků (KJ)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Katedra obchodu a financí (KOF)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

Katedra systémového inženýrství (KSI)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Katedra systémového inženýrství se podílí na výuce předmětů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Mezi profilové předměty patří Teorie systémů a aplikovaná systémová věda, Operační výzkum, Ekonomicko matematické metody, Rozhodovací modely, Metody projektového řízení, Logistické systémy, Evropské projekty, Stochastické a simulační modely aj. Mnohé z těchto předmětů jsou vyučovány i v distančních střediscích ČZU v Praze a rovněž v anglickém jazyce v anglických programech. KSI je garantem habilitačního a profesorského řízení oboru Systémové inženýrství, garantem doktorského studijního programu Systémové inženýrství a odborným garantem magisterských studijních programů Systémové inženýrství a Projektové řízení. Od roku 2003 KSI organizuje mezinárodní konferenci Efficiency and Responsibility in Education. Na ni navazuje vydávání vědeckého časopisu ERIES Journal (ISSN 1803-1617, ISSN 2336-2375).

Katedra práva (KPr)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: JUDr. Jana Borská, Ph.D.

Katedra psychologie (KPs)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Katedra řízení (KŘ)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Katedra statistiky (KS)[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí: prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]