Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity
Vedení fakulty
Proděkan prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Proděkan Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
Tajemník Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Základní informace
Kontaktní údaje
Souřadnice
[1]

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze byla ustavena 1. července 2007, kdy se původní Fakulta lesnická a environmentální rozdělila na dva subjekty. Fakulta dle Boloňské deklarace realizuje třístupňový systém studia. Poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru oborů ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Svým zaměřením reaguje na moderní vzdělávací trendy a na poptávku praxe. Nabízené obory studia v různém poměru propojují ekologické a inženýrské (krajinářské) aspekty ochrany životního prostředí. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Praze 6-Suchdole. Výuka navíc probíhá ve třech distančních střediscích – v Litvínově, v Karlových Varech a v Březnici na Příbramsku. Dle odborné specializace se fakulta člení na šest kateder: katedru prostorových věd, katedru plánování krajiny a sídel, katedru ekologie, katedru aplikované ekologie, katedru geoenvironmentálních věd a katedru vodního hospodářství a environmentálního modelování.

Prvním děkanem byl zvolen v roce 2007 prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., funkci zastával až do roku 2015, kdy se stal proděkanem pro vědu a výzkum. Současným děkanem je od roku 2015 prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Fakulta nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia.

Bakalářský stupeň[editovat | editovat zdroj]

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Data Science (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Environmental Engineering (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v životním prostředí (vyučovaný také v anglickém jazyce)
 • Krajinářství
 • Územní technická a správní služba
 • Vodní hospodářství
 • Územní plánování

Magisterský stupeň[editovat | editovat zdroj]

 • Aplikovaná ekologie
 • Ochrana přírody
 • Environmentální modelování
 • Krajinné inženýrství
 • Krajinné a pozemkové úpravy
 • Prostorové plánování
 • Regionální environmentální správa
 • Voda v krajině
 • Environmental Geosciences (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Landscape Planning (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Nature Conservation (vyučovaný v anglickém jazyce)
 • Land and Water Management (vyučovaný v anglickém jazyce)

Doktorský stupeň[editovat | editovat zdroj]

 • Ekologie
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Úpravy vodního režimu krajiny
 • Environmentální modelování (Environmental Modelling)
 • Environmentální vědy o Zemi

Významní učitelé[editovat | editovat zdroj]

 • prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
 • prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
 • prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D
 • prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
 • prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.
 • prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Vilém Pavlů
 • prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
 • prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
 • prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.
 • prof. Dr. Ing. Václav Matoušek

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]