Přeskočit na obsah

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fakulta biomedicínského inženýrství
České vysoké učení technické v Praze
Faculty of Biomedical Engineering
Budova fakulty, přezdívána „kokos“
Vedení fakulty
Děkanprof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA
Proděkandoc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Proděkandoc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.
Proděkanprof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
TajemníkIng. Jaroslav Pluhař, CSc.
Základní informace
Datum založení2005
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaFBMI ČVUT Kladno
nám. Sítná 3105
Kročehlavy
272 01 Kladno 2
Telefon(+420) 224 357 992 (ústředna)
(+420) 224 358 419
E-mailinfo@fbmi.cvut.cz
Souřadnice
fbmi.cvut.cz
Vstup do fakulty z druhé strany budovy.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI ČVUT) je fakulta Českého vysokého učení technického v Praze, založená v roce 2005 se sídlem v Kladně.

Historie fakulty[editovat | editovat zdroj]

V roce 1996 bylo pod ČVUT založeno Centrum biomedicínského inženýrství (označované CBMI), v jehož čele stál MUDr. Ing. Lubomír Poušek, MBA. Centrum si dalo za cíl vytvořit hodnotné výzkumné i výukové pracoviště v oboru biomedicínského inženýrství. Podstatná byla pro centrum spolupráce s ostatními pracovišti ČVUT, především s fakultou elektrotechnickou, strojní, dopravní, jadernou a fyzikálně inženýrskou, ale partnerství s klinickými pracovišti 1. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a některými pracovišti Akademie věd v Praze.

V roce 2002 se podařilo připravit podklady pro otevření tříletého bakalářského studijního programu Biomedicínská a klinická technika a CBMI se transformovalo na Ústav biomedicínského inženýrství ČVUT.

Od počátku roku 2003 byla v čele fakulty prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. V tomtéž roce se podařilo bakalářský program akreditovat a v akademickém roce 2003/2004 byla zahájena výuka.

Na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT a Akreditační komise MŠMT ČR mohla transformací ÚBMI vzniknout Fakulta biomedicínského inženýrství, zaregistrovaná na MŠMT dne 27. května 2005.

První děkankou byla oficiálně inaugurována Miroslava Vrbová v září 2005, čímž se stala první děkankou v celé historii ČVUT.

Druhým děkanem byl 18. září 2008 jmenován prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. V roce 2012 svou funkci obhájil, když ho akademický senát v tajném hlasování opět zvolil. Potřetí se do funkce vrátil roku 2020.

V letech 1997–2003 byl prorektor pro rozvoj ČVUT a v letech 2006–2014 rektor ČVUT Václav Havlíček, který za zásluhy o založení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a její působení v Kladně obdržel 17. září 2013 Čestné občanství.[1]

Sídlo[editovat | editovat zdroj]

Fakulta biomedicínského inženýrství sídlí v Kladně na náměstí Sítná v budově zvané „Kokos“, dřívějším sídle sekretariátu KSČ na náměstí V. I. Lenina, se sochou před budovou. Se zvyšujícím se počtem studentů a otevřením několika nových oborů byla část výuky přenesena do bývalých kladenských kasáren (Sportovců 2311, Kladno).

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Na fakultě jsou akreditovány bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

 • Bakalářské studijní programy
  • Biomedicínská technika
  • Optika a optometrie
  • Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, specializace:
   • Biomedicínská informatika
   • Informační a komunikační technologie
  • Fyzioterapie
  • Radiologická asistence
  • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  • Zdravotnické záchranářství
  • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
 • Navazující magisterské studijní programy
  • Biomedicínské inženýrství
  • Biomedicínské a klinické inženýrství
  • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
  • Biomedicínská a klinická informatika, specializace:
   • Softwarové technologie
   • Asistivní technologie
   • Nanotechnologie
  • Civilní nouzové plánování
 • Doktorské studijní programy
  • Biomedicínské inženýrství
  • Civilní nouzová připravenost
  • Asistivní technologie

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA – děkan
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – proděkan pro studium a pedagogickou činnost (statutární zástupce děkana)
 • doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
 • prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky a PR
 • Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. – tajemník

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]