Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Agronomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Facultas Agronomica Universitas Mendeliana Brunensis
Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno
Budova C Agronomické fakulty
Vedení fakulty
Děkan (seznam)doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Proděkanprof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
ProděkanIng. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Hana Středová, Ph.D.
Proděkanprof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Předseda ASprof. Dr. Ing. Jan Mareš
TajemníkIng. Šárka Kvizdová
Statistické údaje k roku 2015[1]
Studenti2204
Studijní program
Bakalářský1270
Magisterský732
Doktorský202
Základní informace
Datum založení1919
Statusveřejná[2]
Kontaktní údaje
AdresaZemědělská 1665/1
613 00 Brno
Souřadnice
http://af.mendelu.cz/

Agronomická fakulta (AF) Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) je fakulta zaměřená na fytotechniku, zootechniku, zemědělství, odpadové hospodářství a ekologii. Založena byla v roce 1919 a sídlí v budovách A, C, F, J, N, M, R a X. Děkanem je doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Každý rok se pod záštitou fakulty koná konference MendelNet nebo konference o jakosti potravin a potravinových surovin, Ingrovy dny.[3]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Agronomická fakulta patří spolu s Lesnickou a dřevařskou fakultou k nejstarším součástem Mendelovy univerzity v Brně. Je přímou pokračovatelkou hospodářského odboru ustanoveného při vzniku této vysoké školy. Na Agronomické fakultě postupně vznikají studijní obory a specializace. Obory fytotechnický a zootechnický přetrvávají do současnosti, obory zahradnický a sadovnicko-krajinářský byly vyčleněny a staly se součástí samostatné Zahradnické fakulty, obor meliorační zanikl. Na Agronomické fakultě byly zavedeny specializace plemenářská a krmivářská. Dlouholetou tradici má specializace rybářská, která jako jediná z původních specializací doposud existuje.

Profilace fakulty a zaměření studia[editovat | editovat zdroj]

V souvislosti se změnami ve společnosti i v zemědělství a potravinářství rozšířila Agronomická fakulta nabídku svých studijních oborů, které připraví absolventy pro jejich dobré uplatnění v praxi.

V rámci přiblížení se standardům zahraničních univerzit probíhá studium na Agronomické fakultě Evropského kreditního systému. Nový kreditní systém umožňuje rozsáhlejší výběr volitelných předmětů hlavně ve vyšších ročnících a tedy zvýšený podíl studentů na utváření vlastního osobního odborného profilu, včetně širokých možností na mezinárodní mobilitu studentů.

Možnosti studia[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studijní obory: Agroekologie, Odpadové hospodářství, Technologie potravin, Fytotechnika, Biotechnologie rostlin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika, Rostlinolékařství, Pozemkové úpravy, Provoz techniky, Agrobyznys.

Navazující magisterské studijní obory: Technologie a management odpadů, Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Ekotrofologie, Fytotechnika, Genetika a šlechtění rostlin, Biotechnologie rostlin, Zemědělské inženýrství, Zootechnika, Chov koní a agroturistika, Krmivářství, Rybářství a hydrobiologie, Živočišné biotechnologie, Agroekologie, Rozvoj venkova, Automobilová doprava, Management techniky, Agrobyznys.

Doktorské studijní programy: Zemědělská chemie, Agricultural Chemistry, Anatomie a fyziologie rostlin, Aplikovaná a krajinná ekologie, Molekulární biologie a genetika živočichů, Obecná produkce rostlinná, Obecná zootechnika, Rostlinolékařství, Speciální produkce rostlinná, Speciální zootechnika, Technika a mechanizace zemědělství, Technologie odpadů, Chemie a technologie potravin

Organizační struktura[editovat | editovat zdroj]

Budovy[editovat | editovat zdroj]

Areál Mendelovy univerzity, Černá Pole, Brno-sever.

 • A, Zemědělská 1665/1, sídlo fakulty
 • C, Zemědělská 1752/1a
 • F (?)
 • J, Zemědělská 1665/1 – severovýchodní křídlo
 • N
 • M
 • R
 • X

Významné odborné akce[editovat | editovat zdroj]

Tradiční listopadová Konference MendelNet je určena především pro studenty doktorského studia. Hlavním cílem konference je umožnit studentům vystoupit s příspěvkem, který studenti samostatně zpracovali a na jehož výzkumné realizaci se aktivně podíleli. Velkým přínosem pro budoucí práci jsou diskuze mezi účastníky konference a prezentujícími studenty. Příspěvky zpracované na konferenci MendelNet Agro jsou dobrým základem pro budoucí publikaci ve vědeckém časopise. Uvedená akce si během několika málo let získala významné místo, s aktivní účastí 80 – 100 studentů, především doktorandů.[4]

Činnost fakulty[editovat | editovat zdroj]

Mezi činnosti fakulty se řadí:[4]

 • prohloubení základního výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie
 • tvorba excelentních pracovišť, jako např. Centrum kompetence pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
 • partnerství fakulty na projektu excelentní vědy CEITEC
 • prohloubení výzkumných aktivit v oblasti vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy -  realizovaná smlouva fakulty s centrem excelence CzechGlobe
 • modernizace a rozšíření výzkumného zázemí fakulty realizací výstavby Mendelova biotechnologického pavilonu

Děkani[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně 2015 [online]. Mendelu.cz, 2016-06 [cit. 2016-09-23]. Dostupné online. 
 2. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-08-09]. Dostupné online.
 3. MendelNet 2006. old.af.mendelu.cz [online]. [cit. 2007-12-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-12-02. 
 4. a b BRNĚ, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v. af.mendelu.cz [online]. af.mendelu.cz [cit. 2016-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]