Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ekonomicko-správní fakulta MU
Masarykova univerzita
Facultas rerum oeconomicarum
Faculty of Economics and Administration
Vedení fakulty
Děkan (seznam)prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
ProděkankaIng. Marie Hladká, Ph.D.
ProděkankaIng. Monika Jandová, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
ProděkanIng. Petr Valouch, Ph.D.
ProděkankaIng. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
Předsedkyně ASIng. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
TajemníkIng. Artur Zatloukal
Statistické údaje k 20. 1. 2023
Katedry7
Zaměstnanci213
Akademičtí pracovníci123
Studenti> 2500
Studijní program
Bakalářský> 1500
Navaz. magisterský> 1000
Doktorský> 50
Základní informace
Barva
     růžová
Datum založení1990
Statusveřejnoprávní
Kontaktní údaje
AdresaEkonomicko-správní fakulta MU

Lipová 41a

602 00 Brno-Pisárky
Telefon(+420) 549 49 1710
E-mailinfo@econ.muni.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.econ.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ECON MUNI) je fakulta zaměřena na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu,[1] a je součástí Masarykovy univerzity.

Založení fakulty schválil akademický senát Masarykovy univerzity na podzim roku 1990, samotná fakulta pak byla zřízena k 1. lednu 1991 jako v pořadí sedmá fakulta MU a první polistopadová. Výuka byla zahájena v září 1991. Je tvořena sedmi katedrami, které poskytují bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v prezenční i kombinované formě pro více než dva tisíce studentů. Fakulta nabízí také program celoživotního vzdělávání. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia v zahraničí a získat tam i druhý diplom.[2]

Po několika stěhováních dnes sídlí ve vlastní budově z roku 1998 v brněnských Pisárkách na Lipové ulici.[2]

Budova[editovat | editovat zdroj]

Původní sídlo měla fakulta na Zelném trhu v centru Brna v budově bývalé Cyrilometodějské záložny, postavené v roce 1882. V budově sídlila do té doby Právnická fakulta, která se v roce 1990 přestěhovala do své původní budovy na ulici Veveří. Protože kapacita budovy nedostačovala, fakulta přesídlila na dva roky do pronajaté budovy Vysokého učení technického v Brně na Antonínské ulici také v centru města.[3]

V současnosti využívá fakulta budovu na rohu ulic Lipová a Vinařská za brněnským výstavištěm, v blízkosti rozsáhlých kolejí a menzy Vinařská, kde sídlí také Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity.

Základní kámen nové budovy byl položen 14. října 1996 za přítomnosti tehdejšího ministra školství Ivana Pilipa a rektora Eduarda Schmidta.[4] Slavnostně byla fakulta otevřena 18. června 1998.[5] Před budovou stojí Plastika pro bazén podle návrhu Vincence Makovského.

Součástí budovy je také Středisko vědeckých informací s rozsáhlým knižním fondem a přístupem do řady mezinárodních databází.

Děkanát[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V čele fakulty stojí děkan, který jejím jménem jedná a rozhoduje. Děkana na návrh fakultního akademického senátu jmenuje a odvolává rektor univerzity. Funkční období děkana je čtyřleté a stejná osoba může být děkanem nejvýše dvakrát v řadě. Děkan jmenuje a odvolává proděkany a rozhoduje o jejich činnosti a počtu.[6]

Děkanát fakulty je tvořen následujícími odděleními:[7]

 • Ekonomické oddělení
 • Oddělení vnějších vztahů
 • Oddělení výzkumu a projektů
 • Personální oddělení
 • Sekretariát
 • Studijní oddělení
 • Zahraniční oddělení

Symboly fakulty[editovat | editovat zdroj]

Logo a barva[editovat | editovat zdroj]

Znak fakulty obsahuje symboly hospodářství, obchodu a správy. Ve středu znaku je Merkurova hůl, nazývaná Caduceus. Okolo ní se obtáčejí dva hadi. Merkur, římský bůh, byl patronem obchodu, obchodníků a cest. Hůl s hady kříží maršálská hůl, která symbolizuje řízení a správu světských věcí. Dominantou loga je průčelí antického chrámu. Jeho význam může být různý – jako znak vzdělanosti podle symbolu chrámu Athény, nebo jako symbol instituce, nebo jako symbol ekonomické vědy obecně. V roce 2008 došlo k výraznému zjednodušení loga se zachováním všech jeho symbolických prvků.

Původní barvou fakulty byla zlatá, později hnědá (Pantone 1815 C).[8][9] Od roku 2018 fakulta namísto loga upřednostňuje grafickou značku ECON MUNI dle jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity vytvořeným studiem Najbrt. Barvou fakulty se tak stala růžová (Pantone 226 C/U).

Insignie[editovat | editovat zdroj]

Ekonomicko-správní fakulta používá při významných událostech, jako jsou slavnostní promoce, insignie. Na své medaili má portrét prvního rektora Masarykovy univerzity Karla Engliše. Na své druhé straně je motto „Výkonnost, Hospodárnost, Solidárnost“. Hlavici žezla tvoří motiv okřídlené přilby. Návrh řetězu i žezla vytvořil sochař Michal Vitanovský. Žezlo podle návrhu Vitanovského zhotovil sochař Pavel Filip. Své insignie užívá fakulta od listopadu 1995.

Katedry[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra aplikované matematiky a informatiky
 • Katedra ekonomie
 • Katedra financí
 • Katedra podnikového hospodářství
 • Katedra práva
 • Katedra regionální ekonomie a správy
 • Katedra veřejné ekonomie

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Ekonomicko-správní fakulta MU nabízí osm bakalářských studijních programů:[10]

Studijní program Ekonomie je vhodný pro všechny, které baví matematika a logické myšlení. Během studia se studenti naučí základy matematicko-statistických metod a zjistí, jak účelně analyzovat, využívat a interpretovat data všeho druhu. Studium je možné zkombinovat například s aplikovanou matematikou, filozofií, cizími jazyky, politologií či sociologií. Absolventi studijního programu mohou pracovat na analytických odděleních komerčních bank, v poradenských firmách nebo státních a mezinárodních organizacích.

Studijní program Finance umožní studentům odhalit zákonitosti a principy světa financí, pochopit logiku metod hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování. Široký záběr programu umožní absolventům uplatnění na pracovní trhu v bankách, pojišťovnách, investičních, auditorských či poradenských společnostech nebo u obchodníků s cennými papíry.

Studijní program Finance a právo probíhá souběžně na Ekonomicko-správní fakultě MU a na Právnické fakultě MU a umožní studentům získat právní a ekonomický pohled na fungování finančního trhu, bank, pojišťoven a veřejných institucí. Absolventi programu mohou pracovat v českých i mezinárodních soukromých společnostech, ve veřejných institucích nebo neziskových organizacích.

Studium programu Hospodářská politika seznámí studenty s principy fungování trhu, s faktory ovlivňujícími ceny zboží a s důvody tržních selhání. Absolvent programu získá přehled o hospodářsko-politických událostech a naučí se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj v kontextu aktuálních problémů české, evropské a světové ekonomiky a uplatní se jako ekonomický analytik, úvěrový analytik, či finanční manažer nebo auditor v soukromém sektoru nebo ve státní správě.

Studijní program Podniková ekonomika a management umožní studentům pochopit, jak funguje podnik, trhy a jaké dopady mají na firmu různá rozhodnutí vlády nebo centrální banky. Studenti se učí sestavit marketingový plán, zdokonalují se v komunikaci s lidmi v týmu, v jejich motivaci a vedení. Absolvent se uplatní na pozici člena či vedoucího projektového týmu, jako business konzultant nebo HR manažer.

V programu Podniková informatika se studenti učí ekonomickému myšlení, díky kterému pochopí data z finančních výkazů nebo zanalyzují ekonomické dopady rozhodnutí. Navíc získají přehled o informačních technologiích, které se ve firmách využívají. Znalosti informatiky studenti získají na Fakultě informatiky MU. Absolventi ovládají práci s databázemi, různé programovací jazyky a umí nastavit fungující a bezpečnou podnikovou síť. Práci získají jako konzultanti, analytici nebo správci a vývojáři podnikových informačních systémů.

Studijní program Regionální rozvoj a cestovní ruch naučí studenty porozumět podmínkám v konkrétních lokalitách. Studenti se navíc seznámí s institucemi Evropské unie a principy udělování dotací, naučí se připravovat rozvojové projekty a rozumět environmentálním tématům. Praktické studium zaměřené na management a marketing cestovní ruchu připraví absolventy na pozice projektových manažerů, specialistů na marketing měst či turistických destinací, nebo manažery agentur cestovního ruchu.

V programu Veřejná ekonomika a správa se studenti prakticky zapojuji do ekonomických experimentů ve specializovaných laboratořích, pochopí, co motivuje lidi k placení daní nebo jak se našeho života dotýkají veřejné finance. Zároveň se studenti naučí zadávat veřejné zakázky nebo nastavovat daňové mechanismy. Absolventi studijního programu se uplatní v českých i mezinárodních veřejných institucích, ale i v neziskovkách nebo startupech. Díky variabilitě studia je absolvent připraven i na pozici manažera v businessu nebo auditora.

A navíc další dva bakalářské studijní programy v angličtině: Business Management and Finance, Economics and Public Policy.

Pro navazující magisterské studium nabízí deset studijních programů, které umožní i další specializace:[11]

 • Ekonomie
 • Finance (specializace Finanční trhy, instituce a technologie, specializace Finanční řízení, účetnictví a daně)
 • Finance a právo
 • Hospodářská politika
 • Hospodářská politika a mezinárodní vztahy
 • Matematické a statistické metody v ekonomii
 • Podniková ekonomika a management (specializace Podniková ekonomika a management, specializace Podniková informatika)
 • Regionální rozvoj (specializace Projektový management, specializace Cestovní ruch)
 • Veřejná správa (Administration publique)
 • Veřejná ekonomika a správa

A navíc dalších šest navazujících magisterských studijních programů v angličtině: Business Management, Economics, Finance, Public Finance and Economics, Public Administration (Administration publique), Regional Development and Tourism.

Výzkum[editovat | editovat zdroj]

Výzkumná centra[editovat | editovat zdroj]

Na fakultě působí několik vědeckých institutů – Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku, Institute of Financial Complex Systems, Institut pro udržitelnost podnikání, Institut pro udržitelnost a cirkularitu, Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity, Výzkumný institut pro inovace, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Institut cestovního ruchu.

Konference[editovat | editovat zdroj]

Fakulta rozvíjí své vědecké působení prostřednictvím organizování konferencí a výzkumných seminářů:

 • Young Economists' Meeting[12]
 • Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách[13]
 • Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu[14]
 • Evropské finanční systémy[15]
 • Current Trends in Public Sector Research[16]
 • Dopravní ekonomie, geografie a politika[17]

Výzkumné semináře[editovat | editovat zdroj]

 • Masaryk University Economic Seminars (MUES)[18]
 • The Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG)[19]

Publikace[editovat | editovat zdroj]

Fakulta zaštiťuje vydávání tří odborných periodik:[20]

 • Národohospodářský obzor je recenzovaný odborný časopis schválený Radou pro výzkum a vývoj, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1895. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.[21]
 • Czech Journal of Tourism je vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.[22]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Kdo jsme [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 
 2. a b UNIVERZITA, Masarykova. Něco málo z historie naší fakulty. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. 
 3. ŠKARABELOVÁ, Simona; NEKUDA, Jaroslav. ESF v září oslaví 15 let od svého vzniku [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2006-06-14 [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. 
 4. Encyklopedie dějin města Brna. encyklopedie.brna.cz [online]. 2004 [cit. 2022-05-26]. Dostupné online. 
 5. Encyklopedie dějin města Brna. encyklopedie.brna.cz [online]. 2004 [cit. 2022-05-26]. Dostupné online. 
 6. SLANÝ, Antonín. Statut fakulty [online]. [Brno]: Masarykova univerzita, 2013-06-03 [cit. 2016-08-03]. Dostupné online. 
 7. UNIVERZITA, Masarykova. Organizační struktura. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. 
 8. JÍLEK, Pavel. manuál01: designmanuál jednotného vizuálního stylu [online]. EXACTDESIGN [cit. 2015-11-05]. Kapitola 2.03 Barvy fakult, s. 18. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 9. Vizuální styl Masarykovy univerzity [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-05-03. 
 10. UNIVERZITA, Masarykova. Bakalář jako základní vklad. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-21]. Dostupné online. 
 11. UNIVERZITA, Masarykova. Inženýr jako přidaná hodnota. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-21]. Dostupné online. 
 12. UNIVERSITY, Masaryk. Young Economists' Meeting 2023. YEM [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. UNIVERZITA, Masarykova. XXV. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. 
 14. UNIVERZITA, Masarykova. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Ekonomicko-správní fakulta MU [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. 
 15. UNIVERSITY, Masaryk. 17th International Scentific Conference. International scientific conference European financials systems [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Webové stránky semináře. ctpsr.econ.muni.cz [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 17. Webové stránky projektu výzkumu železniční dopravy. railway.econ.muni.cz [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-05. 
 18. UNIVERSITY, Masaryk. MUES. MUES [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. UNIVERSITY, Masaryk. The Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG) | MUNI ECON. The Brno Epistemology and Social Ontology Group (BESOG) | MUNI ECON [online]. [cit. 2023-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Odborné časopisy vydávané ESF MU. www.econ.muni.cz [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 21. O časopise | Review of Economic Perspectives. nho.econ.muni.cz [online]. [cit. 2022-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-06-15. 
 22. Journal | czech journal of tourism. www.czechjournaloftourism.cz [online]. [cit. 2022-05-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]