Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je odborným a poradním orgánem vlády České republiky (dle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který připravuje zejména národní politiku výzkumu a vývoje a inovací a zajišťuje kontrolu její realizace. Předsedu RVVI jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace s výjimkou jejího předsedy jmenuje vláda na návrh předsedy RVVI. Předchůdkyní RVVI byla Rada pro výzkum a vývoj.

RVVI provádí hodnocení vědy v ČR podle aktuálně platné metodiky. Pravidelné hodnocení je prováděno na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644. Nové zásady hodnocení výzkumných organizací výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválila vláda dne 8. února 2017. Metodika hodnocení 2017+[1] je koncipována v souladu s mezinárodními standardy, mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně: úroveň národní neboli centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení VO. Výzkumné organizace jsou při hodnocení děleny na tři segmenty: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu. Kvalita VO je posuzována pomocí pěti základních modulů: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Důležitým kritériem je dále hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací.[2]

Seznam členů rady[editovat | editovat zdroj]

Předsednictvo[editovat | editovat zdroj]

Členové[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=799327 - Nové hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI (Metodika 2017+)
  2. https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/karel-havlicek-nepochopeni-noveho-systemu-hodnoceni-vedy - Karel Havlíček: Nepochopení nového systému hodnocení vědy

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o činnosti Rady[editovat | editovat zdroj]