Rada vlády pro lidská práva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úřad vlády, sídlo Rady vlády pro lidská práva

Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády ČR, který se zabývá otázkami ochrany lidských práv a základních svobod, zejména v souvislosti s dodržováním Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších zákonů i mezinárodních smluv týkajících se lidských práv.

V radě zasedají zástupci ministerstev a státních úřadů i zástupci občanské a odborné veřejnosti. Zřízena byla koncem roku 1998 a provozně spadá pod Úřad vlády. Rada každoročně zpracovává Zprávu o stavu lidských práv ČR a předseda rady ji předkládá Vládě. Kromě koncepčních dokumentů předkládá i konkrétní návrhy opatření pro zlepšení dodržování lidských práv.

Předsedové[editovat | editovat zdroj]

Předsedou Rady vlády pro lidská práva byl od vzniku rady do května 2014 vládní zmocněnec pro lidská práva, od května 2014 je předsedou rady člen vlády, v jehož působnosti jsou lidská práva a rovné příležitosti. Není-li žádný člen vlády se zmíněným pověřením, přechází funkce předsedy rady na předsedu vlády. Vládní zmocněnec pro lidská práva je od května 2014 výkonným místopředsedou rady.[1]

Předseda rady a vládní zmocněnec pro lidská práva:

Předseda rady:

Výkonný místopředseda rady a vládní zmocněnec pro lidská práva:

Výbory[editovat | editovat zdroj]

Rada zřizuje dočasné nebo trvalé odborné výbory a pracovní skupiny.

  • Výbor pro občanská a politická práva
  • Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva
  • Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání
  • Výbor pro práva dítěte
  • Výbor pro práva cizinců
  • Výbor pro lidská práva a biomedicínu
  • Výbor pro sexuální menšiny
  • Výbor proti diskriminaci

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]