Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Faculty of Economics
Budova A Ekonomické fakulty
Vedení fakulty
Děkandoc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Proděkandoc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Proděkandoc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA.
ProděkanRNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
TajemníkMgr. Eva Fichtnerová
Základní informace
MottoSpolečně a EFektivně
Barva
     
Datum založení1. ledna 2007
Kontaktní údaje
AdresaEkonomická fakulta
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Telefon+420 387 772 800
DIČCZ60076658
E-mailinfo@ef.jcu.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.ef.jcu.cz

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity vznikla 1. ledna 2007, kdy se odloučily ekonomické obory ze zemědělské fakulty.

Profil Ekonomické fakulty[editovat | editovat zdroj]

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí, založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).

Na fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních programů.

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Zahraniční spolupráce je na Ekonomické fakultě vnímána jako jedna z klíčových aktivit, která umožňuje další rozvoj kompetencí studentů, prohloubení pedagogických a odborných zkušeností akademických pracovníků a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných struktur.

Nejaktivnější spolupráce probíhá s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische Hochschule Zwickau, University of Missouri, slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou v Nitře, velmi úzké vztahy udržujeme s univerzitami v Pasově a Linci v blízkém příhraničním prostoru Rakouska a Německa.

Věda a výzkum[editovat | editovat zdroj]

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Ekonomické fakulty se orientuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabývá se aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řeší ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů.

Nově se rozvíjí problematika environmentální ekonomiky, resp. zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ekonomická fakulta je poměrně mladou fakultou. Vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet už v 60. letech 20. století.

Od doby svého vzniku zaznamenala Ekonomická fakulta již řadu úspěchů, v oblasti vědy a výzkumu se řadí v porovnání s ostatními regionálními vysokými školami ekonomického zaměření na přední pozice, vysoké je dlouhodobě také uplatnění absolventů fakulty na trhu práce.

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Ekonomická fakulta úspěšně rozvíjí aktivity směřující k prohloubení kompetencí studentů organizováním přednášek významných odborníků z praxe, pro aktivní studenty nabízí možnost stínování manažerů nebo stáží ve významných podnicích. Rozvíjí intenzivní spolupráci s firmami a institucemi zejména v regionu jižních Čech. S vybranými subjekty uzavírá dlouhodobé smlouvy o partnerství, které zahrnují široké spektrum aktivit.

Ekonomická fakulta vydává také svůj časopis EFektiv, který představuje prostor pro prezentaci aktivit realizovaných na fakultě. Autory velké části příspěvků jsou studenti fakulty.

Ekonomická fakulta také propůjčuje titul fakultní střední škola. První fakultní školou Ekonomické fakulty je Obchodní akademie v Písku.

Společenská odpovědnost[editovat | editovat zdroj]

Ekonomická fakulta je první vysokou školou v České republice, která získala status Fairtradová fakulta. Studenti a pedagogičtí pracovníci Ekonomické fakulty považují za důležité šířit myšlenky férového obchodu a společenské odpovědnosti nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také na poli široké veřejnosti. Právě fair trade představuje jednu z cest, jak vychovávat budoucí generace k šetrnému spotřebnímu chování.

Fakulta si uvědomuje také environmentální dopady svého jednání a je odpovědná vůči společnosti a svému okolí. Modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy uspoří každoročně značné množství CO2, které je jinak vypouštěno do ovzduší.

Studijní programy/obory[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

 • Ekonomická informatika
 • Analýza v ekonomické a finanční praxi
 • Ekonomika a management
 • Finance a účetnictví
 • Management regionálního rozvoje
 • Cestovní ruch
 • Economic Informatics

Navazující magisterské studium (Ing.)[editovat | editovat zdroj]

 • Finance a účetnictví
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Regional and European Project management

Doktorské studium (Ph.D.)[editovat | editovat zdroj]

 • Řízení a ekonomika podniku

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – děkanka
 • doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. – proděkanka pro pedagogiku
 • RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. – proděkanka pro vědu a výzkum
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA. – proděkan pro zahraniční vztahy
 • Mgr. Eva Fichtnerová - tajemnice

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]