Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Facultas Paedagogica
Vstup do budovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Fráni Šrámka
Vedení fakulty
Děkandoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Proděkankadoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Proděkankadoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
ProděkanMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
ProděkanMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
TajemniceIng. Lenka Adamcová, MBA
Základní informace
Barva
     
Datum založení1991
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaFráni Šrámka 1121/3
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Telefon+420 553 462 500
DIČCZ61988987
E-mailinfo.pdf@osu.cz
Souřadnice
Oficiální web
www.pdf.osu.cz

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity (zkratka PdF OU) je jednou z šesti fakult Ostravské univerzity. Je široce rozvinutou, všestrannou a pevně regionálně zakotvenou fakultou moderního typu. Je to největší fakulta Ostravské univerzity, jejímž posláním je především vzdělávání budoucích učitelů a pedagogických pracovníků. Fakulta poskytuje bohatou nabídku oborů v celé řadě bakalářských, magisterských a také čtyřech doktorských studijních programech. Výuka probíhá v moderních a pohodlně vybavených prostorách včetně specializovaných učeben, dílen, ateliérů a sportovišť, které jsou organizační součástí příslušných kateder.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V roce 1953 vznikla v Opavě Vyšší pedagogická škola se zaměřením na přípravu učitelů pro výuku na druhém stupni osmiletých a jedenáctiletých škol.[3] V roce 1959 byla nově zřízena v Ostravě pod názvem Pedagogický institut v Ostravě. Od roku 1964 fungovala jako samostatná Pedagogická fakulta v Ostravě a v roce 1991 byla zakládající fakultou Ostravské univerzity.

Vývoj Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dělíme na čtyři období:

·       1953–1959: vznik a trvání Vyšší pedagogické školy v Opavě (zkratka VPŠ)

·       1959–1964: vznik a trvání Pedagogického institutu v Ostravě (zkratka PI)

·       1964–1991: období samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě (zkratka PFO)

·       1991–dosud: období Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (zkratka PdF OU)

Vyšší pedagogická škola v Opavě[editovat | editovat zdroj]

Počátky VPŠ v Opavě byly poznamenány velkými obtížemi: bylo zapotřebí získat učitele, budovy, materiální vybavení, knihovnu, laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů a ubytování pro studenty a učitele ze vzdálenějších míst bydliště. Opava bylo město těžce poškozené při osvobozovacích bojích, proto bylo těžké získat dostatek budov a prostor pro působení vysoké školy. Vedení VPŠ muselo vynaložit mnoho úsilí, aby získalo podmínky pro práci vysoké školy se zaměřením na vzdělávání a výchovu učitelů.

Pedagogický institut v Ostravě[editovat | editovat zdroj]

Druhé období vývoje vysokoškolského vzdělávání učitelů v našem kraji bylo spojeno s působením Pedagogického institutu v Ostravě. Vzhledem k tomu, že PI navazoval na působení VPŠ, bylo nutno personál a provozní podmínky zajistit v Ostravě. Znamenalo to stěhování učitelů i provozních potřeb z Opavy do Ostravy, krajského města, které nebylo připraveno na umístění druhé vysoké školy. Jen díky úsilí vedení mohl následovnický PI fungovat.

Pedagogická fakulta v Ostravě[editovat | editovat zdroj]

Pedagogická fakulta v Ostravě se stala novým společenskovědním i přírodovědním, celkově humanitně orientovaným pracovištěm pro přípravu učitel základních škol, později i středních škol všech typů. Příčinou byly zlepšené podmínky nejen pro vzdělávací práci, publikační a kvalifikační aktivity, ale také podmínky pro zájmové a mimoškolní činnosti, např. tělovýchovné a sportovní, kulturní, turistické a jiné studentské akce.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity[editovat | editovat zdroj]

Čtvrté období vývoje je období po vzniku Ostravské univerzity. Jsou to nejnovější dějiny, které dýchají svobodně, i když opět složitě.[4]

Katedry a centra[editovat | editovat zdroj]

V současné době má pedagogická fakulta celkem čtrnáct kateder a pět výzkumných center:

 • Katedra anglického jazyka s didaktikou (zkratka KAD)
 • Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (zkratka KCD)
 • Katedra hudební výchovy (zkratka KHV)
 • Katedra informačních a komunikačních technologií (zkratka KIK)
 • Katedra matematiky s didaktikou (zkratka KMD)
 • Katedra pedagogiky a andragogiky (zkratka KPD)
 • Katedra pedagogické a školní psychologie (zkratka KPE)
 • Katedra preprimární a primární pedagogiky (zkratka KPA)
 • Katedra sociální pedagogiky (zkratka PES)
 • Katedra speciální pedagogiky (zkratka KPG)
 • Katedra studií lidského pohybu (zkratka KSLP)
 • Katedra technické a pracovní výchovy (zkratka KPV)
 • Katedra výchovy k občanství (zkratka KOV)
 • Katedra výtvarné výchovy (zkratka KVV)
 • Centrum dalšího vzdělávání (zkratka CDV)
 • Centrum diagnostiky lidského pohybu (zkratka CDLP)
 • Centrum pedagogického výzkumu (zkratka CPV)
 • Centrum vizuálních studií (zkratka CVS)
 • Centrum výzkumu kultury a identity regionu (zkratka CVKIR)

Budovy[editovat | editovat zdroj]

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity sídlí ve dvou budovách:

 • Budova SA, SB, SC, SD, SE, Fráni Šrámka 1121/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
 • Budova V, Varenská 3098/40A, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 
 2. UNIVERZITA, Ostravská. O fakultě / Pedagogická fakulta OU. Ostravská univerzita [online]. [cit. 2022-07-25]. Dostupné online. 
 3. SEĎA, Radomír. Od vzniku Vyšší odborné školy v Opavě k současné podobě Ostravské univerzity (1953–2021). Ostrava 35. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: 2021, s. 11–52. 
 4. UNIVERZITA, Ostravská. Historie fakulty / Pedagogická fakulta OU. Ostravská univerzita [online]. [cit. 2022-07-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]