Ústav práva a právní vědy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. je vědecká a vzdělávací instituce. Kromě vědecké, vzdělávací, publikační a vydavatelské činnosti poskytuje též manažerské profesní vzdělávání v rámci vzdělávacích programů MBA, BBA, LLM., DBA, MPA a MSc. V těchto programech je na výběr z více než 28 specializací a tím se řadí mezi největší školy nabízející postgraduální studium v České republice. Na trhu působí již od roku 2005 a má zde tedy jednu z nejdelších tradic.

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

 • Pedagogická, zejména přednášková a seminární činnost pro právnické osoby, fyzické osoby a organizační složky státu, územní a zájmovou samosprávu z oblasti veřejného i soukromého práva, ale i jiných oblastí veřejného života.[1]
 • Vědecká činnost, realizovaná zejména formou zpracování stanovisek, studií, posudků, rozborů, analýz a expertiz.
 • Organizace tematických seminářů či konferencí
 • Vydávání odborného časopisu PRÁVO - časopis pro právní teorii a praxi.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ústav práva a právní vědy vznikl v roce 2003 jako občanské sdružení registrované podle zákona č. 83/1990 Sb., a to jako sdružení právníků především z řad advokacie, komerčních právníků, právníků z oblasti veřejného sektoru, zabývajících se právně teoretickou činností a aspirující i na revizi legislativně právní činnosti, v podobě stanovisek, expertíz a studií zpracovávaných pro jednotlivé poslanecké kluby Parlamentu ČR, týkajících se návrhů zákonů a ústavních zákonů. Nejznámější z té doby byly Studie Ústavu práva a právní vědy o souladu Smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii s ústavním pořádkem ČR z roku 2003, nebo Studie k zákonu o trestání právnických osob z roku 2004, která byla citována i na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

V roce 2005 se Ústav práva a právní vědy transformoval v obecně prospěšnou společnost a začal svoji činnost více zaměřovat na vzdělávací aktivity, pořádání konferencí, seminářů a přednášek pro širokou laickou i odbornou veřejnost.[2]

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Společnost má svoje vlastní nakladatelství a vydavatelství, s názvem „Edice Právo a management“, v němž vychází prestižní knižní tituly a skripta jejich lektorů.

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Výuka probíhá převážně interaktivně na tematických seminářích s lektory. Studium je koncipováno do 3 semestrů. V průběhu studia absolvuje student z pravidla 10 modulů, které jsou považovány za ukončené odevzdáním a řádnou klasifikací seminárních prací. Studium je rozloženo na dva semestry po pěti modulech. V každém semestru bývá z pravidla pátý modul povinně volitelný a student si daný modul může vybrat ze široké nabídky povinně volitelných modulů. 

MBA Public Relations[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Public Relations vychází z úcty k teorii, avšak pracuje zejména s praxí a každodenní reálnou zkušeností. Cílem je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici, strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování svých týmů.

MBA Řízení lidských zdrojů a personální management[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Řízení lidských zdrojů a personální management je určen těm, kdo se pohybují v oblasti personalistiky a všem vedoucím pracovníkům a manažerům na nejrůznějších řídících úrovních. Lektorský tým programu je složen z předních osobností praxe i teorie personalistiky.

MBA Commercial Law[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Commercial Law je zaměřen především na právní disciplíny, které podnikatelé, manažeři, právníci, pracovníci státní správy a ostatní uchazeči o profesní vzdělávání MBA nejvíce poptávají.

MBA Public Law[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Public Law je tradiční a profesně uznávaný model studia MBA, který je zaměřen na veřejné právo. Program je připraven především pro zaměstnance státní správy a samosprávy, resp. pro všechny zájemce studium této specializace MBA, kteří hodlají porozumět základním disciplínám veřejného práva.

MBA Leadership[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Executive Master of Business Administration ve specializaci Leadership je primárně zacílen na střední a vyšší management společností a na ty, kteří o tyto pozice usilují. Pracuje s jejich zkušeností a zároveň je obohacuje o nové. Program navazuje na tradici prvních MBA ve smyslu používání případových studií a praktického využití.[3]

MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Mezinárodní vztahy a evropská studia je sestaven tak, aby uvedl studenty do problematiky mezinárodních vztahů včetně politicko-ekonomických vazeb, moderních dějin diplomacie, ekonomických teorií a práva Evropské unie se zaměřením na aplikační praxi. Výuka je zajištěna odborníky z oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií.

MBA Pojišťovnictví[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Master of Business Administration ve specializaci Pojišťovnictví je určen všem, kteří se profesně zabývají pojištěním, zejména pracovníkům pojišťoven, pojišťovacím zprostředkovatelům, pracovníkům odborného dozoru nad pojišťovnictvím a v neposlední řadě i manažerům firem, do jejichž kompetence oblast pojištění patří. Lektorský sbor tvoří osobnosti z řad odborníků na danou problematiku, kteří jsou zárukou vysoké kvality programu.

BBA[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA) je zaměřený zejména na úvod do právních disciplín, které jsou následně rozváděny v programech MBA. Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA) je jednak samostatný nižší stupeň profesního vzdělávání, pokud jde o profesní programy MBA. Zejména však umožňuje dále studovat některý z našich MBA programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi v řídící (manažerské) pozici.

Rozhodce[editovat | editovat zdroj]

 • dva semestry, v českém jazyce nebo slovenském jazyce, distanční studium (nepovinná tematická setkání)
 • Profesní vzdělávací program Rozhodce (LL.A. Law Litigation Arbiter) je určen pro uchazeče, kteří poskytují či zamýšlejí poskytovat své služby jako rozhodci, případně usilují o získání hlubších znalostí o rozhodčím řízení.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. WWW.CIWIRE.COM, CIWire s.r.o. |. Studium MBA | CEPS - Central European Postgraduate Studies. cels.cz [online]. [cit. 2017-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-28. (česky) 
 2. http://rejstrik.penize.cz/27200248-ustav-prava-a-pravni-vedy-o-p-s
 3. Archivovaná kopie. www.ustavprava.cz [online]. [cit. 2011-11-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-12-09. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]