Přeskočit na obsah

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
SídloU lužického semináře 90/13, Praha, 118 00, Česko
Souřadnice
Oficiální webwww.nauvs.cz
E-mailposta@nauvs.cz
Map
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (případně jen Národní akreditační úřad,[1] zkratka NAÚ,[2] zkráceně též pouze Akreditační úřad[3]) je instituce, která má na starosti akreditace pro působnost vysokých školČesku. Tento samostatný správní úřad je náhradou původní Akreditační komise, oproti ní ale rozhodnutí Akreditačního úřadu platí samostatně, bez nutného schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT), rovněž má úřad také podstatně větší pravomoci.[4]

Tento úřad zavedla v rámci reformy vysokého školství v Česku určitá novela (zákon č. 137/2016 Sb.) vysokoškolského zákona, tedy zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla platnosti i omezené účinnosti v květnu 2016, plná účinnost této novely pak byla stanovena od 1. září 2016.

Členové orgánů tohoto úřadu jsou dle zákona ve svém rozhodování nezávislí, přičemž materiálně, administrativně a finančně činnost úřadu zajišťuje MŠMT.[5]

Orgány Akreditačního úřadu[editovat | editovat zdroj]

Orgány Akreditačního úřadu jsou ze zákona:

 • Rada Akreditačního úřadu
 • Přezkumná komise Akreditačního úřadu
 • Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů
 • Kancelář Akreditačního úřadu

Rada Akreditačního úřadu[editovat | editovat zdroj]

Výkonným (exekutivním) orgánem úřadu je patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu, kterou tvoří její předseda, 2 místopředsedové a další řadoví členové Rady. Předseda svolává a řídí jednání Rady, je zároveň předsedou úřadu, tedy stojí v jeho čele, rovněž i 2 místopředsedové Rady jsou zároveň místopředsedy úřadu. Členství v Radě je ze zákona veřejnou funkcí. Členům Rady a členům příslušných Hodnotících komisí ministerstvo poskytuje odměnu. Předseda a místopředsedové jsou oprávněni dávat státním zaměstnancům zařazeným v ministerstvu, působícím v Kanceláři Akreditačního úřadu, příslušné příkazy a pokyny.[5]

Předsedu, 2 místopředsedy a 11 dalších členů Rady jmenuje vláda na období 6 let z osob, které jsou všeobecně uznávanou odbornou autoritou. Jednoho člena jmenuje vláda na období 2 let z řad studentů. 5 členů Rady včetně předsedy jmenuje na návrh ministra vláda z osob navržených ministerstvem, jinými ústředními orgány státní správy, profesními komorami, organizacemi zaměstnavatelů (svazů) nebo dalšími osobami nebo orgány vykonávajícími, podporujícími nebo využívajícími vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol nebo její výsledky. 9 členů Rady jmenuje na návrh ministra vláda z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol (typicky Rada vysokých škol, Česká konference rektorů). Rada zpravidla rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti Akreditačního úřadu. Táž osoba může být jmenována členem Rady Akreditačního úřadu nejvýše na 2 funkční období.[5]

Předsedové[editovat | editovat zdroj]

Současní členové[editovat | editovat zdroj]

Současné vedení a řadoví členové Rady[10] jmenovaní vládou:

Přezkumná komise Akreditačního úřadu[editovat | editovat zdroj]

Přezkumná komise Akreditačního úřadu má 5 členů (právníků), jmenovaných a odvolávaných vládou. Členové Přezkumné komisi Akreditačního úřadu rozhodují o odvolání v případech stanovených zákonem. Akreditační úřad je dvoustupňovým orgánem, přičemž Přezkumná komise je tedy druhým stupněm, který rozhoduje v případě nesouhlasu (fakulty) s vydaným rozhodnutím Rady. Tato komise dle zákona přezkoumává pouze soulad napadeného rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního úřadu. Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit.[5]

Současní členové[editovat | editovat zdroj]

Členové této komise byli oznámeni jako následující:[11][12][13]

Poznámka: ve funkci zemřel v srpnu 2020 JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (Masarykova univerzita).

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů[editovat | editovat zdroj]

Hodnotící komise jsou poradními orgány Rady Akreditačního úřadu. Členové hodnotících komisí jsou jmenováni z osob evidovaných v Seznamu hodnotitelů. Akreditační úřad rovněž spravuje Seznam hodnotitelů, který slouží k evidenci osob, které mohou být jmenovány do hodnotících komisí, seznam se člení dle oblastí vzdělávání. Do Seznamu může být zapsána pouze osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem a kterou k zařazení do Seznamu hodnotitelů navrhlo ministerstvo nebo jiná instituce dle zákona. Předseda Akreditačního úřadu, který vykonává i další působnost podle zákona též jmenuje a odvolává členy hodnotících komisí; členy navrhuje vysoká škola.[5]

Kancelář Akreditačního úřadu[editovat | editovat zdroj]

Kancelář Akreditačního úřadu je organizační součástí ministerstva a plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením zázemím úřadu, včetně vedení databází spojených s činností úřadu a provádění úkonů úřadu ve správním řízení.[5] (Např. Správcem registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol je však ministerstvo, to také vede i registr uměleckých výstupů, veřejně přístupný registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů či registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.)

Činnost Akreditačního úřadu[editovat | editovat zdroj]

Dle uvedeného zákona (§ 83) Akreditační úřad zejména rozhoduje o:

Dále Akreditační úřad:

 • provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysokých škol,
 • přijímá opatření dle zákona,
 • vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a poskytuje ministerstvu na vyžádání součinnost při posuzování splnění podmínek dle zákona,
 • posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává k nim stanovisko,
 • zpracovává roční zprávy o své činnosti a další činnosti.[5]

Nově též, mimo výše uvedené, český vysokoškolský zákon udává jisté povinnosti pro poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání v Česku, tedy pro zahraniční vysoké školy v Česku (rozděluje se zde: evropská zahraniční vysoká škola, mimoevropská zahraniční vysoká škola, pobočka evropské zahraniční vysoké školy, pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy).

Institucionální akreditace[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Rada pro vnitřní hodnocení.

Akreditaci studijního programu uděluje tento úřad standardně na dobu 10 let, v některých případech však může být akreditace udělena i na dobu kratší. Akreditační úřad může nově udělit i tzv. institucionální akreditaci, což znamená, že pokud vysoká škola úřadu prokáže, že má dostatečně dobře nastaveny mechanismy vnitřního hodnocení, bude moci v určených oblastech vzdělávání sama upravovat směřování, resp. udílení akreditací, vlastních studijních programů bez zásahů zvenčí (do té doby existuje členění studijních programů na studijní obory), což by mělo umožnit rychleji a pružněji reagovat na aktuální potřeby trhu práce, inovace a průběžné změny. Pokud toto povolení škola nezíská, bude muset stejně jako doposud žádat o akreditaci na každý program (resp. dříve obor) zvlášť.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Česká televize. Vzniká Národní akreditační úřad. www.ceskatelevize.cz [online]. Studio 6, 2016-06-09 [cit. 2016-06-09]. Dostupné online. 
 2. Rada Národního akreditačního úřadu [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2016-06-02 [cit. 2016-06-09]. Dostupné online. 
 3. Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dostupné online.
 4. Nad vysokoškolskými akreditacemi bude bdít Stanislav Labík. Česká televize [online]. 2016-06-27 [cit. 2016-06-27]. Dostupné online. 
 5. a b c d e f g Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.Dostupné online.
 6. Akreditacím pro vysoké školy má šéfovat Labík z VŠCHT, nikoliv poslanec Zlatuška. Hospodářské noviny [online]. 2016-06-02 [cit. 2016-06-09]. Dostupné online. 
 7. Vláda schválila Radu Akreditačního úřadu [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2016-06-27 [cit. 2016-06-27]. Dostupné online. 
 8. Rada NAÚ – Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství [online]. Národní akreditační úřad pro vysoké školství [cit. 2016-09-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-05. 
 9. Předseda Národního akreditačního úřadu Labík skončí ve funkci. Jako důvod uvedl rodinu a děti. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2019-04-23 [cit. 2019-05-01]. Dostupné online. 
 10. Rada Národního akreditačního úřadu [online]. Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, 2019-05-01 [cit. 2019-05-01]. Dostupné online. 
 11. V čele Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy bude Labík. Blesk [online]. 2016-06-27 [cit. 2016-06-27]. Dostupné online. 
 12. Návrh usnesení Vlády České republiky k Návrhu na jmenování členů Rady a Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny členům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2016-06-27 [cit. 2016-06-27]. Dostupné online. 
 13. Přezkumná komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství [online]. Národní akreditační úřad pro vysoké školství, 2019-05-01 [cit. 2019-05-01]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]