Stanislav Kadečka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Narození1. října 1975
Úmrtí17. srpna 2020 (ve věku 44 let)
Povoláníprávník, advokát a vysokoškolský učitel
OceněníPrávník roku (2016)
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Stanislav Kadečka (1. října 197517. srpna 2020[1]) byl český právník a odborník v oboru samosprávy a tvorby práva, jakož i v oboru správních procesů a soudní kontroly veřejné správy. Byl členem Legislativní rady vlády a jedním z autorů stavebního zákona. Působil také jako advokát a partner advokátní kanceláře KVB advokátní kanceláře s.r.o.[2] a učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Za svou dlouhodobou činnost a vysokou odbornost v oboru správního práva obdržel v roce 2016 titul Právník roku. Obdržel také pamětní čestnou medaili předsedkyně Legislativní rady vlády ČR za přínos při tvorbě českého právního řádu.

Biografie[editovat | editovat zdroj]

Studium[editovat | editovat zdroj]

Stanislav Kadečka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1999 zde získal magisterský titul a v roce 2000 obdržel titul doktora práv (JUDr.) v oboru správní právo. Doktorský titul Ph.D. získal na téže fakultě roku 2003, opět v oboru správní právo, obhajobou disertační práce na téma Právotvorba územní samosprávy.[3]

Odborná činnost[editovat | editovat zdroj]

Působil jako advokát a partner advokátní kanceláře KVB. Byl odborníkem na problematiku správního práva a veřejné správy (zejména práva územních samosprávných celků), jíž se věnoval od r. 1999.

Byl členem několika rozkladových komisí – Ministerstva spravedlnosti a České národní banky, též Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Taktéž byl členem Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, v níž působil již od jejího počátku.

Jeho odborné působení přesahovalo i hranice České republiky. Vystupoval často na zahraničních konferencích, byl spoluautorem řady mezinárodních publikací, byl členem několika mezinárodních odborných skupin – „Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government“ Rady Evropy a „European Group for Public Administration“ Mezinárodního institutu správních věd.

Pedagogická činnost[editovat | editovat zdroj]

Působil jako odborný asistent na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2010 až 2014 pak vykonával i funkci vedoucího této katedry.

Legislativní činnost[editovat | editovat zdroj]

Byl členem Legislativní rady vlády od roku 2014, předtím působil mnoho let jako člen Pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo. Zároveň byl členem legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Podílel se na přípravě věcného záměru nového stavebního zákona a též paragrafovaného znění nového stavebního zákona. Od roku 2020 působil jako poradce ministryně pro místní rozvoj pro oblast rekodifikace veřejného stavebního práva.

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Je autorem monografie Právo obcí a krajů v České republice, komentáře k zákonu o místních poplatcích, vedoucím autorského kolektivu výkladové publikace Správní řád, spoluautorem řady vysokoškolských učebnic správního práva (např. Správní právo procesní) i několika příruček či rukovětí pro orgány územní samosprávy. Je také hlavním editorem řady recenzovaných sborníků, a dále autorem či spoluautorem více než pěti desítek odborných statí publikovaných v ČR i v zahraničí.

Vydané publikace[editovat | editovat zdroj]

Publikací za svoji kariéru vydal značné množství. Podrobný seznam je dostupný na stránkách Masarykovy univerzity.[4] Zde je zmíněno jen několik nejvýznamnějších:

 • BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 700 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-052-6.
 • POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
 • KADEČKA, Stanislav. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. 437 s. Beckovy Texty zákonů s komentářem, TZK50. ISBN 80-7179-918-1.
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4.
 • KADEČKA, Stanislav, Jan BROŽ a Lukáš ROTHANZL. The Laws of Transparency in Action: Freedom of Information in the Czech Republic. In Dragos, Dacian C., Kovač, Polonca, Marseille, Bert. The Laws of Transparency in Action. A European Perspective. London: Palgrave Macmillan, 2018. s. 471 – 500, 30 s. Governance and Public Management. ISBN 978-3-319-76459-7. doi:10.1007/978-3-319-76460-3_12.
 • KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Ochrana subjektivních práv proti normativním správním aktům. In Skulová, S., Potěšil, L.. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 290 – 301, 12 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 • KADEČKA, Stanislav. Ochrana subjektivních práv v samosprávě. In Skulová, S., Potěšil, L.. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 326 – 339, 14 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 • KADEČKA, Stanislav. Local Government in the Czech Republic. In Ángel-Manuel Moreno (editor): Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective. 1st ed. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2012. s. 111 – 133, 23 s. Administración Local y Autonómica. ISBN 978-84-7351-417-0.
 • PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 66 – 76, 11 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zemřel člen Legislativní rady vlády Stanislav Kadečka. Novinky.cz [online]. 2020-08-19 [cit. 2020-08-20]. Dostupné online. 
 2. KVB advokátní kancelář [online]. [cit. 2020-08-20]. Dostupné online. (česky) 
 3. Česká společnost pro evropské a srovnávací právo [online]. 2015-06-10 [cit. 2020-08-20]. Dostupné online. (česky) 
 4. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. – Publikace [online]. Masarykova univerzita [cit. 2020-08-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-08-21. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]