Přeskočit na obsah

Grant (účelový dar)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Grant (z angl.) je účelový příspěvek (dotace) na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži s anonymním posouzením na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant (cena) širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů, poskytovaná institucemi.

Terminologie

[editovat | editovat zdroj]

(Grantovou) přihlášku, resp. (grantovou) žádost podává uchazeč (fyzická nebo právnická osoba) poskytovateli (grantu, dotace) na předepsaném formuláři a ve stanovené lhůtě. S přihláškou, resp. žádostí se obvykle předkládá projektová přihláška, resp. návrh projektu, na kterém je rovněž uchazečem uveden navrhovatel, což je fyzická osoba odpovědná za odbornou úroveň řešení projektu v případě vydání kladného rozhodnutí o přidělení dotace na předkládaný projekt. Pokud je uchazečem právnická osoba, musí být navrhovatel v pracovněprávním vztahu s uchazečem, pokud je uchazečem fyzická osoba, pak je zároveň i navrhovatelem. Je-li vydáno kladné rozhodnutí o přidělení dotace na předkládaný projekt, navrhovatel se stává řešitelem (grantového) projektu a uchazeč, je-li fyzickou osobou, se stává příjemcem (grantu) a je-li právnickou osobou, stává se nositelem (grantu).

Grantová soutěž má určitá pravidla, nositel odpovídá za účetní správnost a řešitel za to, že projekt úspěšně uskuteční. O průběhu a výsledku projektu se podávají pravidelné zprávy, které poskytovatel grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhrazuje také právo průběh projektu sledovat a kontrolovat.

Kontroverze

[editovat | editovat zdroj]

Přidělování grantů často vykazuje předpojatost. Například úspěch přidělení vědeckých grantů v USA je stále více ve prospěch starších žadatelů.[1]

Texty přihlášek čím dál tím více používají propagační jazyk.[2]

  1. YIRKA, Bob. NIH initiatives to overcome age bias in grant offerings appear to be working. phys.org [online]. 2017-06-06 [cit. 2022-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Increasing levels of 'hype' language in grant applications and publications. medicalxpress.com [online]. [cit. 2023-12-27]. Dostupné online. 

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • I. Hurytová, Grantování: proces přidělování nadačních příspěvků. Brno: Doplněk, 2001 - 44 s. ISBN 80-7239-092-9

Související články

[editovat | editovat zdroj]