Seznam kulturních památek ve Slaném

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Slaný v okrese Kladno vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Slaný[editovat | editovat zdroj]

ZSJ Slaný-historické jádro[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Městské opevnění (Q30127720)


Slany CZ Velvarska brana 0376.jpg
 
Kategorie City walls of Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17463/2-563
Pam. katalog
MIS
Slaný mj. Velvarská čp. 137
50°13′46,06″ s. š., 14°5′18,4″ v. d.
Městské opevnění probíhá po obvodu historického jádra. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou s hranolovými věžemi, parkánem, parkánovou hradbou s baštami různého typu, příkopem a valem. Město mělo čtyři brány – Pražskou na jihovýchodě, Velvarskou na severu, Lounskou na západě a Všehlušickou na jihovýchodě. S výjimkou příkopu a valu se v rozsahu fragmentů dochovaly všechny části systému, z bran se dochovala pouze Velvarská. Opevnění dnes tvoří hlavní hradba, parkán s parkánovou hradbou a Velvarská brána.
 • hlavní hradba: st. 4/1, 4/3, 4/4, 5, 6/1, 6/2, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 106/1, 106/2, 113, 116, 119/1, 119/2, 121, 122/2, 123, 124, 126, 127/1, 128, 175/2, 176, 444, 446, pp. 113/1, 123/4, 148, 2083,
 • věž, st. 6/2, 116, 119/1, 124,
 • bašta, st. 178, 437
 • Velvarská brána, Velvarská čp. 137, st. 381, 678
 • parkán s parkánovou hradbou, st. 14, 89, 93, 103/1, 136, 138, 140, 163, 164, 165, 168/2, 170/2, 171, 174, 178, 181, 437, 442, 443, 449, 671, 1251, pp. 67/2, 68/1, 68/1, 69, 86/1, 89, 94, 95, 99/2, 100, 104, 112/1, 124, 128/2, 128/5, 2285

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kašna (Q38095982)


Slany KL CZ kasna Masarykovo nam 203.jpg
 
Kategorie Lions fountain in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42273/2-585
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí, pp. 1842/1
50°13′51,31″ s. š., 14°5′12,4″ v. d.
Pískovcovou kašnu tvoří čtvercová nádrž s plným, zdobeným parapetem a ústřední fontána s motivem čtyř lvích hlav, na které dosedají tříetážové mísy. Kašna je replikou renesančního díla z roku 1529, zhotovenou v roce 1873.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Nedvědovský dům (Q30721361)


Slany KL CZ mestansky dum Nedvedovsky cp 9 Masarykovo nam 157.jpg
 
Kategorie Nedvědovský dům na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16012/2-569
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 9/1, Štechova
50°13′48,59″ s. š., 14°5′15,85″ v. d.
Jednopatrový dům hloubkové dispozice s polygonálním nárožním arkýřem. Fasádu zdůrazňují plastické okenními šambrány a bosovaný portál. Původně středověký dům byl renesančně přestavěn (fasáda s arkýřem, portál, klenby); další úpravy proběhly v 19. a 20. století. Jihovýchodní roh náměstí při ústí ul. Vinařického, dvůr domu je od Štechovy ulice oddělen utilitární novostavbou s průjezdem, postavenou ve 20. století.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Masarykovo náměstí čp. 8 (Q30721171)


Slany KL CZ mestansky dum cp 8 Masarykovo nam 148.jpg
 
Kategorie Masarykovo náměstí čp. 8 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32704/2-4066
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí čp. 8, Štechova čp. 8
50°13′48,75″ s. š., 14°5′15,18″ v. d.
Řadový patrový dům, krytý sedlovou střechou s dobře dochovanou středověkou dispozicí, pro niž patří k nejhodnotnějším domům ve městě. Středověká stavba ze 14. století s renesančními, barokními a klasicistními úpravami. Novodobé úpravy z let 1913 a 1971.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Dům Ungelt (Q30721410)


Slany KL CZ mestansky dum Ungelt cp 4 Masarykovo nam 143.jpg
 
Kategorie Ungelt (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19194/2-568
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí čp. 4
50°13′49,15″ s. š., 14°5′13,6″ v. d.
Měšťanský dům Ungelt. Komplex měšťanského domu (součástí také hospodářské zázemí a dvůr) je vymezen ohradní zdí s branou. Jeho jádrem je obytný řadový patrový objekt na obdélném půdoryse. V jádře gotický dům byl postupně renesančně, barokně a klasicistně upraven.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Radnice (Q18819087)


Radnice, Slaný.jpg
 
Kategorie Town hall in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35423/2-567
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 3/5
50°13′49,48″ s. š., 14°5′12,98″ v. d.
Dvoupatrová řadová stavba na podélném půdoryse s hranolovou věží v jihozápadním nároží a plasticky členěnou fasádou. Dům středověkého původu byl renesančně rozšířen. Další úpravy proběhly ve 2. polovině 18. století. Stavební zásahy z 19. století. negativně poznamenaly interiéry.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Masarykovo náměstí čp. 2 (Q30721241)


Slany KL CZ mestansky dum cp 2 Masarykovo nam 179.jpg
 
Kategorie Masarykovo náměstí čp. 2 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10079/2-4265
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 2/6
50°13′49,51″ s. š., 14°5′12,37″ v. d.
Patrový řadový dům s výrazně plasticky členěnou fasádou a bohatě zdobeným vikýřem ve střeše. Interiér je uspořádán jako hloubkový dvoutrakt s průjezdem. Původně středověká stavba byla výrazně renesančně a později klasicistně přestavěna.

Památkově chráněno od 24. dubna 1994.

Panský dům (Q30721295)


Slany KL CZ Pansky dum cp 1 Masarykovo nam 182.jpg
 
Kategorie Martinický dvůr (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29047/2-566
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 1/7, Masnokrámská
50°13′49,62″ s. š., 14°5′11,63″ v. d.
Jednopatrový nárožní dům završený mansardovou střechou. Raně barokní objekt (dochována dispozice) byl vystavěn na místě tří gotických domů (dochovány sklepy) a stavebně upraven v pozdním 18. století a klasicismu (fasáda). Městský palác využívala hrabata z Martinic v období 17. a 18. století, kdy jim bylo město dáno do poddanství.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Masokrámská čp. 86 (Q30721316)


Slany KL CZ mestansky dum cp 86 Masarykovo nam 144.jpg
 
Kategorie Masnokrámská čp. 86 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19347/2-577
Pam. katalog
MIS
Slaný Masnokrámská 86/2, Masarykovo náměstí
50°13′49,95″ s. š., 14°5′10,68″ v. d.
Měšťanský dům. Jednopatrový nárožní dům krytý zvalbenou střechou se symetricky členěnou fasádou. Původně gotická stavba byla renesančně rozšířena (dochována dispozice), barokně a klasicistně upravena. Objekt mírně poznamenaly i pozdější stavební zásahy.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Dům U Libuše (Q30721389)


Slany KL CZ mestansky dum U Libuse cp 134 Kynskeho ul 146.jpg
 
Kategorie Dům U Libuše (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36999/2-578
Pam. katalog
MIS
Slaný Kynského čp. 134
50°13′53,26″ s. š., 14°5′11,4″ v. d.
Městský dům U Libuše (U Vojnů). V ústí ulice při severozápadním rohu Masarykova náměstí. Dvoupatrový řadový dům s jednoduše členěnou fasádou, krytý mansardovou střechou. Středověká stavba (dochovány sklepy) byla výrazně renesančně přestavěna; síň s křížovou klenbou sklenutou na sloupek. Další stavební úpravy proběhly v 18., 19. a 20. století.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hotel Pošta (Q29398701)


Slany KL CZ byvaly hotel Posta cp 160 Masarykovo nam 131.jpg
 
Kategorie Hotel Pošta (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24764/2-580
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 160/19, Fričova
50°13′50,91″ s. š., 14°5′17,74″ v. d.
Hotel Pošta. Volně stojící patrová trojkřídlá budova s klasicistní fasádou, postavená na půdorysu písmene U a završená mansardovou a sedlovou střechou. Dům z roku 1687 byl přestavěn po požáru v roce 1795 a dále stavebně upraven roku 1894.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Piaristická kolej s kaplí Panny Marie (Q38095975)


Slany CZ Masarykovo nam piaristicka kolej 363.jpg
 
Kategorie Piaristická kolej (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31401/2-579
Pam. katalog
MIS
Slaný Masarykovo náměstí 159/20, Vinařického, Fričova
50°13′49,72″ s. š., 14°5′17,03″ v. d.
Kolej piaristická s kaplí Panny Marie: st. 16, 17, pp. 121. Jádrem areálu je mohutná volně stojící dvoupatrová budova koleje s kaplí Panny Marie, jejíž prostor vymezuje ohradní zeď. Komplex vznikl ve 2. polovině 17. století, byl neorenesančně přestavěn a dodnes tvoří výraznou dominantu náměstí. Kaple Panny Marie je umístěná v jihozápadním nárožní části budovy. Na východní straně na kolej navazuje zahrada ohrazená opěrnou zdí, která je oproti okolnímu terénu vyvýšená. V budově sídlí vlastivědné muzeum, městské kino a knihovna Václava Štecha.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Synagoga (Q18923277)


Slany KL CZ byvala synagoga cp 149 Fricova ul 179.jpg
 
Kategorie Synagogue in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20692/2-3036
Pam. katalog
MIS
Slaný Fričova 149/9
50°13′52,21″ s. š., 14°5′21,01″ v. d.
Synagoga a ohradní zeď s branou. Nápadně vysoká budova na obdélném půdorysu s historizující fasádou, krytá strmou sedlovou střechou. Stavba, podélně rozdělená na část světskou a profánní, byla postavena v roce 1865 a prodělala výrazné vnitřní adaptace ve 2. polovině 20. století. Do areálu, sestávajícího ze samotné stavby synagogy a ohradní zdi, se vstupuje pilířovou bránou z Fričovy ulice. Areál vznikl zčásti na gotické baště parkánového opevnění. Synagoga byla v 60. letech 20. století adaptována na byty a posléze na archiv. Dnes je zde služebna policie.

Památkově chráněno od roku 1978. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kostel svatého Gottharda (Q15057908)


Slaný Sv Gotth od J DSCN1522.JPG
 
Kategorie Church of Saint Gotthard (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41891/2-564
Pam. katalog
MIS
Slaný st. 180 a Vinařického 15/14
50°13′46,76″ s. š., 14°5′22,83″ v. d.
Kostel sv. Gottharda: rozlehlý, městu dominující sakrální areál s významným kostelem, založeným ve 12. století. Trojlodní bazilika s polygonálním závěrem byla postupně ve středověku rozšiřována a její gotickou podobu poznamenaly jen menší barokní a historizující úpravy. Areál se rozkládá na terase podepřené na východní a jižní straně opěrnou zdí. Součástí areálu je kostel, bývalý hřbitov situovaný na východní straně kolem presbytáře, dům čp. 15 přiléhající k Vinařického ulici, a opěrné zdi.
 • kostel, st. 180
 • obytný dům čp. 15 (Vinařického 15/14), st. 182
 • hřbitov, pp. 104
 • ohradní zeď. pp. 1852/3

Poznámka: V MonumNetu je uvedené též čp. 10 a čo. 2, ovšem dům Vinařického 10/2 (proti piaristické koleji) s areálem nesouvisí a v MonumNetu ani není uvedeno odpovídající parcelní číslo.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Děkanství (Q30721217)


Slany KL CZ dekanstvi cp 16 Vinarickeho ul 182.jpg
 
Kategorie Deanery in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27570/2-572
Pam. katalog
MIS
Slaný Vinařického 16/12
50°13′47,6″ s. š., 14°5′21,52″ v. d.
Děkanství, st. 179, pp. 99/1, 100. Jádrem komplexu (obytná budova a sýpka vymezené ohradní zdí s branou) je dvoupatrové děkanství na půdorysu písmene L, kryté valbovou střechou se štítovým nástavcem nad hlavním průčelím. Areál středověkého původu byl v renesanci, baroku a klasicismu upraven.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Modletický dům (Q30721272)


Slaný Modletický dům DSCN1505.JPG
 
Kategorie Modletický dům (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44943/2-571
Pam. katalog
MIS
Slaný Vinařického 14/10, Štechova
50°13′47,94″ s. š., 14°5′19,05″ v. d.
Městský dům Modletický. Hmotově rozložitý dvoukřídlý dům v pohledově exponované nárožní poloze mezi ulicemi Vinařického a Štechova je ze Štechovy ulice uzavřen krátkým úsekem ohradní zdi se segmentově sklenutou bránou. Volně stojící dům s dochovaným středověkým jádrem a výpravnou sochařskou dekorací, zejména v podobě kamenného renesančního edikulového portálu. Složitý stavební vývoj domu dodnes odráží jeho historii od konce 13. století až po současnost.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Vinařického čp. 12, Štechova čp. 56 (Q30721451)


Slany KL CZ mestansky dum cp 12 Vinarickeho ul 163.jpg
 
Kategorie Vinařického čp. 12 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22927/2-570
Pam. katalog
MIS
Slaný Vinařického 12/6, Štechova čp. 56
50°13′48,21″ s. š., 14°5′17,54″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům s jednoduchou hladkou fasádou, krytý sedlovou střechou. V jádře středověká stavba byla barokně (dochována dispozice) a klasicistně přestavěna. Další dílčí úpravy proběhly 19. a 20. století. Dům čp. 56 je zadní části domu čp. 12. Rodný dům malíře Josefa Navrátila; na průčelí pamětní deska (autor Václav Nejtek).

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Maňasovský dům (Q30721430)


Slany KL CZ mestansky dum Manasovsky cp 34 Stechova ul 199.jpg
 
Kategorie Maňasovský dům (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31813/2-573
Pam. katalog
MIS
Slaný Štechova 34/4
50°13′46,69″ s. š., 14°5′11,1″ v. d.
Měšťanský dům Maňasovský. Řadový patrový dům s jednoduše členěnou souměrnou fasádou, kterou doplňují plastiky (lidské a zvířecí postavy pocházejí snad z 16. století). Figury (lidské postavy) jsou umístěné v patře mezi krajními dvěma okny na každé straně, v poli pod středním oknem je osazená figura koně. Stavba středověkého původu, se zachovanou dispozicí a hlavními konstrukcemi, byla klasicistně přestavěna.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Soukenická čp. 71 (Q30721472)


Slany KL CZ mestansky dum cp 71 Soukenicka ul 196.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32122/2-576
Pam. katalog
MIS
Slaný Soukenická 71/8
50°13′49,04″ s. š., 14°5′6,61″ v. d.
Měšťanský dům. Řadový patrový dům krytý mansardovou střechou se zachovanou dispozici a hlavními nosnými i nenosnými konstrukcemi z 2. poloviny 18. století. Středověká stavba (dochovány sklepy) byla barokně přestavěna.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Soukenická čp. 53 a 187 (Q30721497)


Slany KL CZ mestansky dum cp 53 Soukenicka ul 198.jpg
 
Kategorie Soukenická čp. 53 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31206/2-574
Pam. katalog
MIS
Slaný Soukenická 53/17, čp. 187
50°13′49,26″ s. š., 14°5′4,81″ v. d.
Měšťanský dům. Areál jednopatrového barokního měšťanského domu s klasicistní fasádou a patrové sýpky. Pravděpodobně středověký dům byl na konci 18. století rozšířen a na počátku 19. století doplněn o hospodářské zázemí. V průčelí stojí patrový dům, ke kterému zprava přiléhá předzahrádka ohrazená od ulice pilířovým plotem. Obytný dům má do dvora připojené pavlačové křídlo a protilehle k němu stojí bývalá sýpka, dnes restaurace s vlastním čp. 187, protažená o novou přízemní část. V zadní, západní části dvora stojí ohradní zeď, za kterou se nachází zahrádka přiléhající k bývalé hradbě.

Poznámka: čp. 187 není uvedené v MonumNetu
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hospoda U věnce (Q29398713)


Slany KL CZ byvala hospoda U vence cp 58 Soukenicka ul 194.jpg
 
Kategorie Hospoda U Věnce (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19736/2-575
Pam. katalog
MIS
Slaný Soukenická 58/25
50°13′50,77″ s. š., 14°5′2,04″ v. d.
Hospoda U věnce. Řadový patrový dům na obdélném půdoryse, krytý sedlovou střechou. Fasáda je nápadná přízemními archivoltami a vysokými pilastry. V jádře renesanční dům byl klasicistně přestavěn. K jeho zadní části byla ještě nedávno připojena zahrada s památkově chráněnou ohradní zdí do Šultysovy ulice. Zeď však byla s výjimkou dvou pilířů brány zbořena a na pozemku zahrady vyrostla novostavba obchodního domu s parkovištěm. Středověké opevnění s baštou, které je součástí domu čp. 58, je jakožto součást městského opevnění zapsáno samostatně pod r. č. 17463/2-563.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Spořitelna (Q33239630)


Slany CZ sporitelna 388.jpg
 
Kategorie Městská spořitelna (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34471/2-4067
Pam. katalog
MIS
Slaný Dr. E. Beneše 99/1, Husova
50°13′52,62″ s. š., 14°5′1,43″ v. d.
Spořitelna. Nárožní, hmotově výrazná dvoupatrová funkcionalistická stavba, postavená podle projektu Jana Rejchla v roce 1930. Fasádu zdobí alegorické postavy od sochaře Václava Nejtka. Nároží budovy ukončuje figurální sousoší "Spořivost" v nadživotní velikosti.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Okresní dům (Q18923265)


Slany CZ Okresni dum 394.jpg
 
Kategorie Okresní dům (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45275/2-4070
Pam. katalog
MIS
Slaný Dr. E. Beneše 644/5, Šultysova
50°13′50,56″ s. š., 14°4′59,52″ v. d.
Společenský dům nazývyný Okresní dům. Dominantní nárožní dvoupatrová budova s bohatou fasádou ve stylu pozdního eklektického historismu, čerpajícího z forem severské renesance. Bývalý okresní dům byl postaven podle projektu architekta Jana Vejrycha v letech 1902–1903.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

ZSJ Žižkova[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Okresní hospodářská záložna (Q38095965)


Slany_KL_CZ_byva_Okresni_hospodarska_zalozna_cp_518_Sultysova_ul_118.jpg
 
Kategorie Okresní hospodářská záložna (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10092/2-4249
Pam. katalog
MIS
Slaný Šultysova 518/2, Wilsonova
50°13′49,51″ s. š., 14°4′58,28″ v. d.
Okresní hospodářská záložna. Mohutná nárožní dvoupatrová budova na půdoryse písmene L s novorenesanční bohatou sgrafitovou a malířskou výzdobou. Dům postavený v roce 1888 podle projektu architekta Rudolfa Štecha z roku 1883. V druhém patře rizalitu se ve slepém okně nacházejí malby Hospodárnosti a Spořivosti od A. Hofbauera podle návrhu M. Alše.

Památkově chráněno od 16. srpna 1993.

Wiehlův dům (Q21102730)


Slany KL CZ mestansky dum cp 560 Wilsonova ul 190.jpg
 
Kategorie Wiehlův dům (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21934/2-582
Pam. katalog
MIS
Slaný Wilsonova 560/5, Divadelní
50°13′48,15″ s. š., 14°4′54,78″ v. d.
Měšťanský dům. Západně od centra, naproti městskému divadlu; dům postavil roku 1880[zdroj?] (v letech 1878–1888) architekt Antonín Wiehl pro svého bratra, prof. Julia Wiehla (Josefa Wiehla[zdroj?]). Čerpal motivy z rané florentské renesance. Mohutný patrový nárožní dům s nápadnou novorenesanční fasádou (rustikální bosáž, sgrafitová ornamentální výzdoba), krytý valbovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Výklenková kaplička (Q38095961)


Slany KL CZ vyklenkova kaplicka Smecenska ul 081.jpg
 
Kategorie Chapel-shrine in Smečenská street, Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28157/2-588
Pam. katalog
MIS
Slaný Smečenská, u čp. 574. st- 700
50°13′28,44″ s. š., 14°4′57,64″ v. d.
Výklenková kaplička. Asi 40 m jihozápadně od křižovatky ulic Smečenská a Ouvalova. Drobná výklenková kaple je výjimečná svou čistě empírovou fasádou. Byla vystavěna roku 1822.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

ZSJ U plynárny[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda Třebízského čp. 163 (Q29398726)


Slany KL CZ byvala hospoda cp 163 Trebizskeho ul 126.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26264/2-581
Pam. katalog
MIS
Slaný Třebízského 163/5, Pastýřská
50°13′54,74″ s. š., 14°4′57,14″ v. d.
Hospoda. Historicky hodnotná, bohatě architektonizovaná stavba. Původní zájezdní hostinec byl postavený před rokem 1840, ale s největší pravděpodobností v sobě obsahuje i starší stavební části. Převážná část hlavních konstrukcí je ovšem klasicistního původu. Hostinec sestává z členité hlavní budovy rozdělené, z pohledu z ulice, do dvou částí. Na část s hlavním podélně orientovaným uličním - v patře devítiosým - křídlem, na nějž navazují dvě dvorní křídla a na mírně převýšenou, rovněž patrovou část, situovanou vlevo od trojkřídlé budovy, opatřenou bohatě zdobenou historizující fasádou. Tato část hostince má jedno dvorní úzké patrové křídlo. Dvůr, do kterého se vstupuje širokým vjezdem umístěným na střed devítiosého průčelí, je vymezen křídlem navazujícím na obytnou část hostince, sloužícím původně jako konírny doplněné o obytné patro s pavlačí. Křídlo je umístěné vpravo z pohledu od hlavní budovy hostince. Protilehle k hostinci je umístěné přízemní, původně též hospodářské křídlo, z kterého vybíhá krátké přízemní křídlo navazující na bývalé konírny. Naproti křídlu s konírnami je kolmo ke dvoru situovaný dvoukřídlý přízemní utilitární objekt, sestávající z hlavní zděné části a krátkého dřevěného křídla, orientovaného podélně ke dvoru. Kolmo na zadní část tohoto objektu přiléhá výše zmíněné úzké patrové křídlo patřící k obytnému křídlu s historizující fasádou. V přízemí této části hostince se původně snad nacházela kuželkárna, patro mělo funkci přísálí.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

ZSJ U nemocnice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38095957)


Slany CZ granary 138.jpg
 
Kategorie Granary in Palackého street, Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45946/2-583
Pam. katalog
MIS
Slaný Palackého, st. 363/1
50°13′57,36″ s. š., 14°5′7,18″ v. d.
Sýpka: špýchar, schodiště. Výjimečná jednopatrová sýpka se štítovým průčelím, přístupná v patře po dvouramenném, monumentálním schodišti. Stavba, původně součást velkého hospodářského dvora, byla vystavěna v 1. polovině 18. století.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Františkánský klášter (Q22332693)


Slany CZ kostel Nejsv Trojice 380.jpg
 
Kategorie Monastery in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32450/2-565
Pam. katalog
MIS
Slaný Hlaváčkovo náměstí čp. 221
50°14′1,03″ s. š., 14°5′19,28″ v. d.
Klášter františkánský, st. 404, 405, 407, 408, 1703, pp. 180, 189, 192/1, 192/2, 1131/2, 1131/3. Raně barokní areál vznikl na návrší severovýchodně od města, dříve zvaném Na Golgotě, na původním městském popravišti, v letech 1655–1662 a připisuje se G. Domenicu Orsi. Konvent byl přistavěn k menšímu renesančnímu kostelu, dnes zasvěcenému Nejsvětější Trojici. Součástí:
 • kostel Nejsvětější Trojice s loretánskou kaplí,
 • konvent se zahradou
 • rozsáhlý městský hřbitov
 • socha Panny Marie Bolestné
 • socha sv. Antonína Paduánského
 • socha sv. Bonaventury
 • socha sv. Františka z Assisi
 • socha sv. Jana Nepomuckého
 • torzo druhé sochy sv. Jana Nepomuckého
 • podstavec kříže,
 • na hřbitově centrální kříže I-III
 • náhrobek B. Balase
 • náhrobek B. Maňase
 • náhrobek Berklei de Tolly
 • sloup se sochou Panny Marie
 • ohradní zeď s několika branami

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Židovský hřbitov (Q18819336)


Slany KL CZ zidovsky hrbitov Lazenska ul 167.jpg
 
Kategorie Jewish cemetery in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103977
Pam. katalog
MIS
Slaný Lázeňská čp. 566
50°14′7,75″ s. š., 14°5′37,65″ v. d.
Židovský hřbitov, na severovýchodním okraji města, za městským hřbitovem (přístup ulicí Na Vinici, u zadního horního roku městského hřbitova pěšinou podél ohradní zdi s kopce). Menší hřbitov se souborem 97 pseudoslohových i moderních náhrobků, byl založen roku 1881. Areál sestává z vlastního hřbitovního pole, obehnaného souvislou ohradní zdí s dvěma branami a třemi brankami, a novodobé budovy obřadní síně čp. 566, kterou po stranách symetricky doplňují dvě starší předsazená boční křídla. Levé západní křídlo bylo původně využíváno jako tahara - místo pro rituální očistu, v pravém křídle byl byt hrobníka. V jihovýchodním rohu areálu stojí nehodnotné utilitární doprovodné stavby (kolna, torzo chlívku).
 • domek čp. 566 (bývalá obřadní síň), st. 675/1
 • hřbitov, náhrobky, ohradní zeď s branou, pp. 1120/2, 1120/3

Památkově chráněno od 11. června 2010.

ZSJ Háje[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q38095970)


Ovcary Slany CZ St Wenceslaus church 064-5.jpg
 
Kategorie Church of Saint Wenceslaus (Ovčáry) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23587/2-590
Pam. katalog
MIS
Slaný 1 km za městem při silnici na Velvary, st. 579
50°14′8,08″ s. š., 14°6′25,74″ v. d.
Kostel sv. Václava, pozůstatek někdejší osady Ovčáry. Jednolodní orientovaný kostel se sedmiboce ukončeným odsazeným kněžištěm a štítovým průčelím se zvoničkou. Pozdně gotická stavba byla v 16. století upravena a v 2. polovině 17. století rozšířena. Další opravy areálu, včetně bran, pocházejí z konce 19. století.
 • kostel, st. 579
 • ohradní zeď s branou, pp. 1029
 • schodiště, pp. 1870/2

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

ZSJ Pod Slánskou horou[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q29398677)


Slany_KL_CZ_byvaly_vodni_mlyn_cp_348_ul_U_Brodu_067.jpg
 
Kategorie U Brodu čp. 348 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36175/2-4069
Pam. katalog
MIS
Slaný U Brodu čp. 348
50°13′47,57″ s. š., 14°5′27,71″ v. d.
Vodní mlýn. Volně stojící mohutná neorenesanční budova na obdélném půdoryse je pozůstatkem renesančního mlýna, přestavěného v klasicismu a po požáru v roce 1869 podle projektu dosud neznámého architekta.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Pod Horou čp. 319 (Q30721338)


Slany KL CZ mestansky dum cp 319 ul Pod Horou 056.jpg
 
Kategorie Pod Horou čp. 319 (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42236/2-4068
Pam. katalog
MIS
Slaný Pod Horou 319/23
50°13′48,86″ s. š., 14°5′34,55″ v. d.
Měšťanský dům. Východně od centra, poblíž nástupu na naučnou stezku Slánská hora. Jednopatrová volně stojící stavba na výrazně obdélném půdorysu, s jednoduše členěnou fasádou, krytá sedlovou střechou s novodobými vikýři. Bytový dům pro nižší sociální třídu byl postaven kolem roku 1840 a na přelomu 20. a 21. století adaptován.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Sýpka (Q29398688)


Slany KL CZ sypka cp 378 Prazska ul 056.jpg
 
Kategorie Granary near Pražská 378 in Slaný na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45744/2-584
Pam. katalog
MIS
Slaný Pražská, u čp. 378, st. 553/1
50°13′40,1″ s. š., 14°5′38,3″ v. d.
Sýpka. Na Pražském předměstí asi 80 m stranou (jižně) od ul. Pražská, ve svažitém terénu uprostřed bývalého statku čp. 378. Monumentální čtyřpatrová kamenná stavba na obdélném půdoryse. Valbová střecha je netypicky pro sýpku velmi nízká a krytá nadezdívkou. Typově ojedinělý špýchar z 1. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

ZSJ Na Slánské hoře[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Slánská Hora (Q62026611)


Slanska hora CZ from SW 407.jpg
 
Kategorie Slánská hora na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14957/2-699
Pam. katalog
MIS
Slaný 50°13′52,91″ s. š., 14°5′40,17″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Slánská Hora, archeologické stopy. Terénní pozůstatky hradiště z doby bronzové; doložen je obvodový val. Opevněné sídliště zaujímalo temeno Slánské hory, dnes situované na východní periferii města. V místě hradiště je doloženo osídlení od paleolitu po raný středověk. Opevněné výšinné sídliště z eneolitu patří do soustavy hradišť, které naznačují organizační strukturu v rámci řivnáčské kultury. Lichoběžníkovitá plošina na temeni hory byla osídlena již v eneolitu, kdy byl areál opevněn palisádou. Valy vznikly ve starší době bronzové.
 • st. 492, 493/1, 494, 495/1–2, 507, 508, 630, 2261–2266, 2498 (vše bez staveb), pp. 238/1–2, 751/1 (část), 751/8, 758, 759/1, 759/4, 761/1–2, 761/5, 761/8–9, 761/12, 772/1–3, 775/1–2, 775/4–21, 777/2, 782, 783, 786/1–2, 787, 791, 792, 795, 798/1–3, 799, 803/1, 803/3–4, 804/1–2, 805/1–7, 1935, 1936/1, 1936/3

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

ZSJ Těhule[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Božího hrobu (Q11241908)


Slany CZ Holy Sepulchre chapel 204.jpg
 
Kategorie Holy Sepulchre chapel (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29137/2-591
Pam. katalog
MIS
Slaný lesík nad Kvíčkem, jižně od města, st. 595
50°13′11,06″ s. š., 14°4′52,78″ v. d.
Kaple Božího hrobu. Neorientovaná stavba na podélném půdoryse s pětiboce ukončeným závěrem; kněžiště členěné slepými arkádami. Na rovnou střechu dosedá vysoká šestihranná lucerna. Kopie kaple stojící nad Kristovým hrobem v Jeruzalémě z roku 1665 s úpravami z 19. století. Slánská barokní varianta, postavená hrabětem B. I. Martinicem, patří mezi nejvěrnější a umělecky nejzdařilejší realizace, a to nejen v rámci Čech.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Památková ochrana zrušena 17. září 1987 Portál vchodu zemědělského dvora čp. 5


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53862/2-3029
Pam. katalog
MIS
Slaný Kvíč čp. 5 (?)
zemědělský dvůr, z toho jen: portál vchodu. Zaniklá brána při hospodářském dvoře hraběte Martinice (čp. 5) byla datována rokem 1580 a roku 1726 upravena (emblémy rodu Martiniců a Šternberků).

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, přířazeno k sídelnímu útvaru Těhule a ulici Kvíč. V Památkovém katalogu souřadnice nezaměřeny, adresa neuvedena, přiřazeno k lokalitě kaple Boží hrob.
Památkově chráněno od roku 1978. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 17. září 1987.

Kvíček[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila továrníka Ferdinanda Přibyla (Q52313350)


Villa Ferdinand Přibyl (2474).jpg
 
Kategorie Villa Ferdinand Přibyl na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106313
Pam. katalog
MIS
Kvíček K. H. Borovského 37/2
50°13′26,67″ s. š., 14°4′45,13″ v. d.
Jednopatrová vila nepravidelného a velmi členitého půdorysu je spolu s parkem součástí areálu obehnaného ohradní zdí s branami, vzniklého v letech 1939–1940 snad podle projektu Vilibalda Hiekeho. Vila je charakteristická svými romantizujícími prvky.
 • vila; jednopatrová vila nepravidelného a velmi členitého půdorysu charakteristická svými historizujícími prvky. Raritní stavba z roku 1940, připomínající vnitřní průčelím styl anglických „cottoges“
 • park; původně romanticko-krajinářský park s hodnotnými dřevinami podle projektu dosud neznámého architekta. Do dnešní doby se dochovaly jen fragmenty – část akvaduktu, umělé jezírko, romantizující sklepy a novodobě upravený bazén. Památkově chráněna je část parku (parcely č. 337/9, 337/10 a 341/3).
 • oplocení s dvěma branami, jehož dominantním stavebním prvkem jsou pravidelně tesané mohutné kameny, bylo součástí jednotné architektonické koncepce nejen areálu vily a přádelny, ale také navazující kolonie zaměstnaneckých domů.

Poznámka: Památkový katalog uvádí čp. 74, které v části Kvíček není registrováno.
Památkově chráněno od 22. listopadu 2018.

Lotouš[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 28 (Q33250767)


Lotouš - čp. 28 (2).jpg
 
Kategorie Lotouš 28 na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24283/2-549
Pam. katalog
MIS
Lotouš Lotouš 28
50°14′59,59″ s. š., 14°1′33,5″ v. d.
Venkovská usedlost. Areál usedlosti tvoří patrová obytná budova na obdélném půdoryse otevřená do dvora pavlačí a patrový špýchar zdůrazněný jednoduše plasticky zdobeným průčelím. Časově je možné stavby vročit do přelomu 18. a 19. století.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaple (Q37469422)


Zvonička v Lotouši.JPG
 
Kategorie Chapel (Lotouš) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32065/2-4071
Pam. katalog
MIS
Lotouš náves, st. 42
50°15′0,94″ s. š., 14°1′33,66″ v. d.
Drobná kaple na obdélném půdorysu s vysokým nástavcem pro zvon. Fasáda je nápadná kónicky se zužujícím soklem. Stavbu je možné časově vročit do 2. poloviny 18. století.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Trpoměchy[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Loskotův kříž (Q38149442)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16348/2-587
Pam. katalog
MIS
Trpoměchy po pravé straně staré silnice ze Slaného do Třebíze, asi 500 m (380 m) za odbočkou na Trpoměchy
50°14′32,45″ s. š., 14°3′26,71″ v. d.
Smírčí kříž. Pískovcová stéla s reliéfem kříže, nápisem „ZDE VZAL SVÉ KONCE GIRZI LOSKOT.“ a datováním 1753 na průčelní straně. Byla v nezjištěné době odcizena, policie případ k 20. 4. 2007 odložila.

Poznámka: Parcelní číslo není v MonumNetu uvedeno. MonumNet uvádí umístění „u silnice do Písku“.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Otruby[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q38044908)


Kostel svatého Jakuba Většího, Otruby (Slaný), okres Kladno, Středočeský kraj 14.JPG
 
Kategorie Church of Saint James the Greater in Otruby (Slaný) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16083/2-4072
Pam. katalog
MIS
Otruby st. 20
50°14′54,19″ s. š., 14°4′32,14″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího. Jednolodní přibližně orientovaný kostel s polygonálním, mírně odsazeným, kněžištěm a sanktusní věžičkou vyrůstajícím ze střechy; areál vymezený ohradní zdí. Původně gotická stavba byla upravena na konci 18. století a novogoticky podle podle plánů Achille Wolfa. Areál kostela se nachází na návrší v severní části osady Lidický Dvůr, která leži přibližně 1 km jihozápadně od Otrub. Kostel stojí uprostřed hřbitova vymezeného ohradní zdí. K pilířové vstupní brance situované v jihozápadní části ohradní zdi vede přímé schodiště.
 • kostel, st. 20
 • schodiště, pp. 117/2
 • ohradní zeď s brankou, pp. 118

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Želevčice[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 6 (Q33241383)


Zelevcice Slany CZ Pansky dum 024.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19306/2-4009
Pam. katalog
MIS
Želevčice Želevčice 6
50°15′26,43″ s. š., 14°6′2,27″ v. d.
Zemědělský dvůr. Mohutná volně stojící jednopatrová budova s jednoduchou hladkou fasádou, krytá mansardovou střechou. Obytný dům z poloviny 18. století byl součástí rozlehlého zemědělského dvora. Panský dům stojí při silnici, západně od sýpky. Patrová obdélná stavba je krytá mansardovou střechou s keramickými taškami drážkovkami. K západní fasádě je přisazené novodobé nižší krátké křídlo.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Sýpka (Q38233231)


Zelevcice Slany CZ granary 030.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46004/2-4008
Pam. katalog
MIS
Želevčice st. 54
50°15′31,49″ s. š., 14°6′9,06″ v. d.
Dvoupatrová sýpka na obdélném půdoryse, doplněná o dvě půdní podlaží, je krytá polovalbovou střechou. Sýpka z poloviny 18. století je součástí bývalého panského dvora.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Dolín[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q37179162)


Dolin Slany CZ SS Simon and Jude church 135.jpg
 
Kategorie Church of Saints Simon and Jude in Dolín na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21936/2-486
Pam. katalog
MIS
Dolín střed vsi, st. 14/1
50°15′9,28″ s. š., 14°6′53,85″ v. d.
Kostel sv. Šimona a Judy. Neogotický jednolodní kostel (prostor vymezen ohradní zdí s márnicí) s polygonálně ukončeným kněžištěm a hranolovou věží ve hmotě osy stavby. V jádře středověká stavba, byla na počátku 20. století rozšířena. Secesní výmalba provedena podle návrhu K. V. Maška.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]