Základní sídelní jednotka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní sídelní jednotka (ZSJ) je základní skladebnou částí sídelního útvaru. Základní sídelní jednotky pokrývají celé území státu s výjimkou neosídlených ploch.[zdroj?] Základní sídelní jednotky byly v Československu vymezeny při územní přípravě sčítání lidu v roce 1970. Při územní přípravě sčítání lidu 1980, 1991 i 2001 byly ZSJ revidovány.[1] Dnes jsou termíny a členění stanoveny vyhláškou č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

Ve vybraných městech jsou základními sídelními jednotkami takzvané urbanistické obvody, které jsou charakterizovány shodným funkčním využitím většiny objektů.

V ostatních obcích jsou základními sídelními jednotkami sídelní lokality, které zahrnují pouze zastavěné části katastrálního území. Jsou tvořeny samostatnými seskupeními obytných objektů včetně území upraveného pro potřeby sídla a jsou vzájemně odděleny buď nezastavěnou plochou, nebo hranicí katastrálního území.

Účelem ZSJ je přesnější územní identifikace, než jakou poskytují jednotky katastrální území, obec a část obce. Identifikace se používá zejména ke statistickému sledování sociálně-ekonomických a územně-technických jevů přímo souvisejících s osídlením.

Pokud jedna ZSJ zasahuje do více katastrálních území, případně městských částí, je rozdělena na díly, které jsou očíslované. Jeden díl nemusí být souvislým územím, ale může se skládat z několika nepropojených částí.

Správcem kódů ZSJ a dílů bylo do 10. 3. 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, od tohoto data Český statistický úřad.

Před zavedením termínu Základní sídelní jednotka se jako nejnižší celky používaly místní části, které však s novějším termínem nejsou rovnocenné. Celá řada dřívějších místních částí již není evidována vůbec, pro změnu jsou jiná, dříve dále nedělená, sídla rozčleněna do více základních sídelních jednotek.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ÚIR-ZSJ, Územně identifikační registr základních sídelních jednotek, Egonov.cz, 3. 8. 2010, Egonov o. s.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]