Přeskočit na obsah

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ministerstvo pro místní rozvoj
Sídlo Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Staroměstském náměstí v Praze
Sídlo Ministerstva pro místní rozvoj ČR na Staroměstském náměstí v Praze
Založeno1996
SídloStaroměstské nám. 932/6
Praha 1, Staré Město
110 00 Praha 1
Souřadnice
MinistrIvan Bartoš (Piráti)
NáměstciRadim Sršeň
Jan Fluxa
Lukáš Černohorský
Státní tajemniceZdeňka Pikešová
Webová stránkammr.gov.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústřední orgán státní správy České republiky ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje základní působnost ministerstva.

MMR sídlí na Staroměstském náměstí v Praze, v budově bývalé Pražské městské pojišťovny (Staroměstské nám. 6). Další pracoviště ministerstva se nachází v budovách Na Příkopě 3 a Letenská 3.

Oblasti působnosti

[editovat | editovat zdroj]

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech

 • regionální politiky
 • politiky bydlení
 • rozvoje domovního a bytového fondu
 • nájmu bytů a nebytových prostor
 • územního plánování a stavebního řádu
 • vyvlastnění
 • investiční politiky
 • cestovního ruchu
 • veřejné dražby
 • realitní činnosti
 • pohřebnictví

Ministerstvo dále

 • spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu
 • koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje
 • zabezpečuje informační metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením
 • zajišťuje činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur
 • plní roli Národního koordinačního orgánu (NOK), který stanovuje jednotný rámec pro řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice
 • zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, která je zaměřena na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů ČR a na sbližování ekonomické úrovně ČR s EU
 • zabezpečuje účast ČR v Územní agendě EU, která vytváří strategický a akční rámec územního rozvoje Evropy s vazbou na národní koncepce územního rozvoje

V přímé či nepřímé řídící působnosti MMR působí tyto organizace:

 • Přímo řízené organizace:
  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky - státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb.
  • Česká centrála cestovního ruchu - příspěvková organizace
  • Ústav územního rozvoje (ÚÚR) - organizační složka státu zřízená MMR
  • Privum - přímo řízená rozpočtová organizace MMR
 • Nepřímo řízené organizace:
  • Horská služba ČR, o.p.s. - MMR vykonává jménem státu funkci zakladatele této obecně prospěšné společnosti
  • Státní fond podpory investic(SFPI) - samostatná právnická osoba, zřízená zákonem č. 211/2000 Sb., v působnosti MMR
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - MMR drží v bance spolu s rezortem financí a průmyslu kontrolní balík akcií

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]