Global 200

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa rozložení světové vegetace
Mapa hlavních světových biomů

Global 200 je seznam ekoregionů, které Světový fond na ochranu přírody (WWF) označila za celosvětově prioritní z hlediska ochrany.

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

WWF identifikovala 867 suchozemských ekoregionů na zemském povrchu, stejně jako sladkovodní a mořské ekoregiony. Cílem tohoto klasifikačního systému je zajistit, aby v regionálních strategiích zachování a rozvoje byla zastoupena celá řada ekosystémů. Z těchto ekoregionů vybral WWF seznam Global 200 jako ekoregiony, které jsou nejdůležitější pro zachování globální biologické rozmanitosti. Seznam Global 200 ve skutečnosti obsahuje 238 ekoregionů, tvořených 142 suchozemskými, 53 sladkovodními a 43 mořskými ekoregiony. WWF dále přiřazuje každému ekoregionu v Global 200 stav narušení: kritický nebo ohrožený; zranitelný; a relativně stabilní nebo neporušený . Více než polovina ekoregionů v Global 200 je hodnocena jako ohrožená.

Ochrana přírody a biologické rozmanitosti se často zaměřuje na ochranu tropických vlhkých listnatých lesů (běžně známých jako tropické deštné pralesy), protože se odhaduje, že v sobě ukrývají polovinu druhů Země. Na druhé straně WWF rozhodl, že komplexnější strategie pro zachování globální biologické rozmanitosti by měla vzít v úvahu i druhou polovinu druhů a ekosystémy, které je podporují.

Několik biomů, jako jsou středomořské lesy a křoviny, bylo shledáno ještě ohroženějšími než tropické deštné lesy, a proto vyžadují společnou, přeshraniční ochranářskou činnost. WWF tvrdí, že „ačkoli opatření k ochraně přírody obvykle probíhají na úrovni země, vzorce biologické rozmanitosti a ekologické procesy (např. migrace) neodpovídají politickým hranicím“, proto jsou strategie zachování založené na ekoregionu považovány za zásadní.

Klasifikace[editovat | editovat zdroj]

Zemský povrch lze rozdělit do osmi biogeografických oblastí, které představují hlavní pozemská společenství zvířat a rostlin a jsou syntézou předchozích systémů floristických provincií a faunálních oblastí. Systém biomů klasifikuje svět na typy ekosystémů (tj. lesy, pastviny atd.) na základě klimatu a vegetace. Každá biogeografická oblast obsahuje více biomů a biomy se vyskytují v několika biogeografických sférách. Byl vyvinut systém biogeografických provincií k identifikaci konkrétních menších geografických jednotek v každé biogeografické oblasti, které byly konzistentního typu biomu, ale sdílely odlišná rostlinná a živočišná společenství. Systém WWF představuje další zdokonalení systému biomů (které WWF nazývá „hlavní typy stanovišť“), biogeografických sfér a biogeografických provincií (schéma WWF rozděluje většinu biogeografických provincií na několik menších ekoregionů).

Výběrový proces[editovat | editovat zdroj]

Na základě komplexního seznamu ekoregionů zahrnuje seznam Global 200 všechny hlavní typy stanovišť (biomy), všechny typy ekosystémů a druhy ze všech hlavních typů stanovišť. Zaměřuje se na každý hlavní typ stanoviště každého kontinentu (například tropické lesy nebo korálové útesy). Výběr ekoregionů byl založen na analýze druhové bohatosti, druhového endemismu, unikátních vyšších taxonů, neobvyklých ekologických nebo evolučních jevů a globální vzácnosti hlavních typů stanovišť.

Terestrické biotopy[editovat | editovat zdroj]

Tropické a subtropické vlhké listnaté lesy[editovat | editovat zdroj]

Tropické lesy na hornatém pomezí Nigérie a Kamerunu
Přírodní rezervace Okapi v Demokratické republice Kongo
Nížinné deštné pralesy centrálního Konga
Nížinné lesy Madagaskaru

 Afrotropická oblast

 • Guinejské vlhké lesy
  • AT0111 Východoguinejské lesy
  • AT0114 Guinejské horské lesy
  • AT0130 Západoguinejské nížinné lesy
 • Konžské pobřežní lesy [1]
  • AT0102 Atlantické rovníkové pobřežní lesy
  • AT0107 Pobřežní lesy oblasti Cross – Sanaga – Bioko
  • AT0127 Lesy Svatého Tomáše, Princova ostrova a Annobónu
 • Lesy Kamerunské vysočiny
 • Nížinné lesy severovýchodního Konga
  • AT0124 Nížinné lesy severovýchodního Konga
 • Vlhké lesy v centrální oblasti Konga
  • AT0104 Středokonžské nížinné lesy
  • AT0110 Východokonžské bažinné lesy
 • Vlhké lesy v Západním Kongu
  • AT0126 Nížinné lesy severozápadního Konga
  • AT0129 Západokonžské bažinné lesy
 • Horské lesy oblasti Albertine Rift
  • AT0101 Horské lesy oblasti Albertine Rift
 • Východoafrické pobřežní lesy
  • AT0125 Pobřežní lesní mozaika severního Zanzibaru a Inhambane
  • AT0128 Mozaika pobřežního lesa jižního Zanzibaru a Inhambane
 • Horské lesy východního oblouku (Keňa, Tanzanie)
  • AT0109 Lesy východního oblouku
 • Madagaskarské nížinné a subhumidní lesy
 • Vlhké lesy Seychel a Maskarén
Deštný prales na ostrově Halmahera
Deštné pralesy Daintree v Queenslandu

Australasie

Mlžný les v horách Srí Lanky
Tropický les ve Vietnamu
Národní park Berbak na Sumatře
Les a jezero na ostrově Mindanao
Tropický les v jižním Thajsku
Bažinné lesy na Borneu
Národní park Mount Gede Pangrango na Jávě

Indomalajská oblast

 • Horské deštné lesy a vlhké listnaté lesy v jihozápadním Ghátu
  • IM0150 Vlhké listnaté lesy jihozápadního Ghátu
  • IM0151 Montánní deštné lesy jihozápadního Ghátu
 • Vlhké lesy Srí Lanky
  • IM0154 Srílanské nížinné deštné lesy
  • IM0155 Srílanské horské deštné lesy
 • Subtropické vlhké lesy severní Indočíny
  • IM0137 Subtropické lesy severní Indočíny
 • Vlhké lesy jihovýchodní Číny a Hainanu
  • IM0149 Subtropické stálezelené lesy jižní Číny a Vietnamu
  • IM0169 Monzunové deštné lesy na ostrově Hainan
 • Horské lesy Tchaj-wanu
  • IM0172 Tchajwanské subtropické stálezelené lesy
 • Vlhké lesy Annamského pohoří (Kambodž), Laos, Vietnam)
  • IM0136 Deštné lesy severního Annamu
  • IM0152 Horské deštné lesy jižního Annamu
 • Nížinné a horské lesy Sumatry
  • IM0157 Sumaterské sladkovodní bažinové lesy
  • IM0158 Sumaterské nížinné deštné lesy
  • IM0159 Sumaterské horské deštné lesy
  • IM0160 Sumaterské rašelinné lesy
 • Filipínské vlhké lesy
 • Palawanské vlhké lesy
  • IM0143 Palawanské deštné lesy
 • Vlhké lesy oblastí Kayah-Karen a Tenasserim
  • IM0119 Kayah-karenské horské deštné lesy
  • IM0163 Tenasserim – poloopadavé deštné lesy jižního Thajska
 • Nížinné a horské lesy Malajského poloostrova
  • IM0144 Horské deštné lesy Malajského poloostrova
  • IM0145 Rašelinné lesy Malajského poloostrova
  • IM0146 Deštné lesy Malajského poloostrova
 • Nížinné a horské lesy ostrova Borneo
  • IM0102 Nížinné deštné lesy Bornea
  • IM0103 Horské deštné lesy Bornea
  • IM0104 Rašelinné lesy Bornea
 • Lesy souostroví Rjúkjú (Japonsko)
  • IM0170 Subtropické stálezelené lesy Nanseiských ostrovů
 • Vlhké lesy východní Dekánské plošiny (Indie)
  • IM0111 Vlhké opadavé lesy Východní vysočiny
 • Vlhké lesy oblasti Naga-Manupuri a Chinského pohoří (Bangladéš, Indie, Myanmar)
  • IM0109 Horské lesy pohoří Chin a Arakan
  • IM0120 Vlhké listnaté lesy Dolnoganžské roviny
  • IM0131 Deštné lesy oblastí MizoramManipur – Kachin
 • Vlhké lesy Kardamomových hor
  • IM0106 Deštné lesy Kardamomových hor
 • Horské lesy západní Jávy
  • IM0167 Horské deštné lesy západní Jávy
 • Tropické vlhké lesy Malediv, Lakadiv a Čagoských pstrovů
  • IM0125 Tropické vlhké lesy Malediv, Lakadiv a Čagoských ostrovů
Karibský deštný prales v Portoriku
Hora Kukenan – typická tepui
Zaplavovaný prales v Amazonii

Neotropická oblast

 • Vlhké lesy Velkých Antil
  • NT0120 Kubánské vlhké lesy
  • NT0127 Vlhké lesy ostrova Hispaniola
  • NT0131 Jamajské vlhké lesy
  • NT0155 Portorické vlhké lesy
 • Pacifické lesy pohoří Talamanca
  • NT0167 Talamanské horské lesy
 • Vlhké lesy oblasti ChocóDarién (Panama, tichomořské pobřeží Kolumbie)
  • NT0115 Vlhké lesy provincií Chocó a Darién
 • Severoandské horské lesy
  • NT0145 Horské lesy severozápadních And
 • Pobřežní venezuelské horské lesy
 • Guaynské vlhké lesy
  • NT0125 Guayanské vlhké lesy
 • Vlhké lesy v povodí řeky Napo
  • NT0142 Vlhké lesy v povodí řeky Napo
 • Vlhké lesy v povodí řek Rio Negro a Juruá
  • NT0132 Vlhké lesy v povodí JapuráSolimões – Negro
  • NT0133 Vlhké lesy povodí Juruá – Purus
  • NT0158 Campinarana v povodí Rio Negro
 • Vlhké lesy Guayanské vysočiny
  • NT0124 Vlhké lesy Guayanské vysočiny
 • Centrální andské yungy
  • NT0105 Bolivijská yunga
  • NT0153 Peruánská yunga
 • Vlhké lesy jihozápadní Amazonie
  • NT0166 Vlhké lesy jihozápadní Amazonie
 • Atlantický les
  • NT0103 Pobřežní lesy oblasti Bahía
  • NT0151 Pobřežní lesy oblasti Pernambuco
  • NT0160 Pobřežní lesy oblasti Serra do Mar
Ostrov Nuku, Tonga
Bažinný prales na Havaji

Oceánie

 • Lesy ostrovů jižního Pacifiku (Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Francouzská Polynésie, Niue, Samoa, Tonga, Wallis a Futuna)
  • OC0102 Tropické vlhké lesy centrální Polynésie
  • OC0103 Tropické vlhké lesy Cookových ostrovů
  • OC0104 Tropické vlhké lesy východní Mikronésie
  • OC0105 Fidžijské tropické vlhké lesy
  • OC0112 Samojské tropické vlhké lesy
  • OC0114 Tonžské tropické vlhké lesy
  • OC0117 Tropické vlhké lesy západní Polynésie
 • Havajské vlhké lesy
  • OC0106 Havajské tropické deštné pralesy

Tropické a subtropické suché listnaté lesy[editovat | editovat zdroj]

Les baobabů na Madagaskaru

Afrotropická oblast

Suché kajeputové lesy v Nové Kaledonii

Australasie

Indomalajská oblast

 • Suché lesy Indočíny
  • IM0202 Suché lesy střední Indočíny
 • Suché lesy plošiny Chota Nagpur
  • IM0203 Suché opadavé lesy plošiny Chota Nagpur
Suché tropické lesy v Mexiku
Suché lesy ve východní Brazílii

Neotropická oblast

 • Mexické suché lesy
  • NT0204 Suché lesy oblasti Bajío
  • NT0205 Suché lesy oblasti Balsas
  • NT0227 Suché lesy pohoří Sierra de la Laguna
 • Andské údolní suché lesy (Kolumbie, Ekvádor, Peru)
  • NT0201 Suché lesy oblasti Apure – Villavicencio
  • NT0214 Ekvádorské suché lesy
  • NT0221 Suché lesy Údolí Magdaleny
  • NT0223 Suché lesy povodí Marañónu
  • NT0232 Suché lesy oblasti Tumbes – Piura
 • Suché lesy Chiquitánie (Bolívie, Brazílie)
 • Suchý atlantický les
  • NT0202 Suchý atlantický les

Oceánie

 • Havajské suché lesy
  • OC0202 Havajské tropické suché lesy

Tropické a subtropické jehličnaté lesy[editovat | editovat zdroj]

Borové lesy na svazích Pahuatlánu v Mexiku

Nearktická oblast

Les borovice Hartwegovy pod vulkánem Popocatepetl

Neotropická oblast

Listnaté a smíšené lesy mírného pásu[editovat | editovat zdroj]

Les v Novém Jižním Walesu
Obří damaroně v národním parku Waipoua, Nový Zéland

Australasie

Indomalajská oblast

 • Listnaté a jehličnaté lesy východního Himálaje
  • IM0401 Východohimálajské listnaté lesy
 • Temperátní lesy západního Himálaje
  • IM0403 Západohimálajské listnaté lesy

Nearktická oblast

 • Appalačské a smíšené mezofytické lesy
  • NA0402 Appalačské smíšené mezofytické lesy
Dominantami Valdivijských lesů v Chile jsou pabuky a fitzroya cypřišovitá

Neotropická oblast

Palearktická oblast

Jehličnaté lesy mírného pásu[editovat | editovat zdroj]

Jehličnaté deštné lesy pacifického západu
Jehličnaté lesy v Yosemitech

Nearktická oblast

Cedrové lesy v Maroku
Smíšené lesy na severu Anatolie

Palearktická oblast

Boreální lesy/tajga[editovat | editovat zdroj]

Nearktická oblast

Tajga na východní Sibiři

Palearktická oblast

 • Tajga pohoří Ural
  • PA0610 Uralská horská tundra a tajga
 • Východosibiřská tajga
  • PA0601 Východosibiřská tajga
 • Kamčatská tajga a trávníky
  • PA0603 Kamčatsko-kurilské louky a řídké lesy
  • PA0604 Kamčatksko-kurilská tajga

Tropické a subtropické trávníky, savany a křoviny[editovat | editovat zdroj]

Křovinaté savany Etiopie
Lesy miombo

Afrotropická oblast

 • Akáciové savany Afrického rohu
  • AT0715 Somálské akáciovo-myrhové křoviny
 • Východoafrické akáciové savany
  • AT0711 Severní akáciovo-myrhové křoviny
 • Lesy miombo
  • AT0704 Středozambezisjké lesy miombo
  • AT0706 Východní lesy miombo
 • Súdánské savany
  • AT0705 Východosúdánská savana
  • AT0722 Západosúdánská savana
Australská savana v národním parku Kakadu

Australasie

 • Savany severu Austrálie a povodí řeky Fly
  • AA0701 Tropická savana v Arnhem Land
  • AA0702 Tropická savana v Brigalow
  • AA0703 Tropická savana Yorského poloostrova
  • AA0704 Tropická savana okolo Carpentarského zálivu
  • AA0705 Horská savana v Einasleigh
  • AA0706 Kimberleyská tropická savana
  • AA0708 Savana a travnaté oblasti okolo řeky Fly
Nosorožci v národním parku Chitwan, Terai, Indie

Indomalajská oblast

 • Savany a pastviny oblasti Terai-Duar (Indie, Nepál)
  • IM0701 Savany a pastviny oblasti Terai – Duar

Neotropická oblast

 • Llanosské savany
 • Lesy a savany Cerrado

Trávníky, savany a křoviny temperátních oblastí[editovat | editovat zdroj]

Australasie

 • Subalpínské trávníky Novoguinejské vysočiny
  • AA1002 Subalpínské trávníky Novoguinejské vysočiny
Krátkostébelná prérie v kanadském Saskatchewanu s bizony

Nearktická oblast

 • Severní prérie
  • NA0810 Severní smíšené trávníky
  • NA0811 Severní krátkostébelné trávníky
  • NA0812 Severní vysoké trávníky

Neotropická oblast

Daurská lesostep

Palearktická oblast

Zaplavované trávníky a savany[editovat | editovat zdroj]

Delta Okavanga

Afrotropická oblast

Indomalajská oblast

 • Zaplavované trávníky Káččhské oblasti (Gudžarát, Indie)
  • IM0901 Sezónní slaniska Káččhské oblasti
Brazilský Pantanal v oblasti Mato Grosso

Neotropická oblast

Horské trávníky a křoviny[editovat | editovat zdroj]

Etiopská vysočina
Horské vřesoviště na Kilimandžáru

Afrotropická oblast

Australasie

 • Subalpínské trávníky centrálních pohoří Nové Guineje
Vrcholová plošina hory Kinabalu

Indomalajská oblast

 • Horské trávníky a křoviny Kinabalu
  • IM1001 Alpínské louky hory Kinabalu

Neotropická oblast

 • Severoandské páramo
  • NT1006 Severoandské páramo
 • Suchá puna centrálních And
  • NT1001 Středoandská suchá puna
Horské louky ve východním Himálaji

Palearktická oblast

 • Stepi Tibetské náhorní plošiny
  • PA1020 Alpínské louky a křoviny Tibetské plošiny
 • Středoasijská horská step a lesy
 • Východohimálajské alpínské louky
  • PA1003 Alpínské křoviny a louky východního Himálaje

Tundra[editovat | editovat zdroj]

Tundra Brooksova pohoří na Aljašce se soby karibu

Nearktická oblast

 • Tundra severní Aljašky (Kanada, Spojené státy)
  • NA1103 Arktická pobřežní tundra
  • NA1104 Arktická tundra podhůří
  • NA1108 Tundra Brooksova pohoří
 • Tundra kanadské "nízké Arktidy"
Tundra na poloostrově Kola

Palearktická oblast

 • Fennoskandinávská alpínská tundra a tajga (Finsko, Norsko, Rusko, Švédsko)
  • PA1106 Tundra poloostrova Kola
  • PA1110 Skandinávské horské březové lesy a pastviny
 • Tajmyrská a sibiřská pobřežní tundra
  • PA1107 Pobřežní tundra severovýchodní Sibiře
  • PA1111 Tajmyrská a středosibiřská tundra
 • Čukotská pobřežní tundra

Mediteránní lesy a křoviny[editovat | editovat zdroj]

Jihoafrický fynbos

Afrotropická oblast

Eukalyptové lesy v západní Austrálii

Australasie

 • Lesy a křoviny v jihozápadní Austrálii
  • AA1201 Lesy a křoviny mallee oblasti Coolgardie
  • AA1202 Lesy a křoviny mallee oblasti Esperance
  • AA1209 Savana v jihozápadní Austrálii
  • AA1210 Lesy jihozápadní Austrálie
 • Křoviny a lesy v jižní Austrálii
  • AA1203 Křoviny mallee poloostrovů Eyre a York
  • AA1206 Lesy pohoří Mount Lofty
  • AA1208 Lesy oblasti Naracoorte v jižní Austrálii
Nízký pobřežní chaparral v Kalifornii

Nearktická oblast

 • Kalifornský chaparral a lesy
  • NA1201 Kalifornský pobřežní chaparral
  • NA1202 Kaliforniský vnitřní chaparral a lesy
  • NA1203 Kalifornský horský chaparral a lesy

Neotropická oblast

Tvrdolistá středomořská doubrava

Palearktická oblast

Pouště a suchomilné křoviny[editovat | editovat zdroj]

Sukulentní karru v jižní Africe
Dračince na Sokotře

Afrotropická oblast

Australasie

Ikonické kaktusy saguaro v Sonorské poušti
Vřesoviště na útesech Galapág

Nearktická oblast

Řídká vegetace na poušti Karakum

Palearktická oblast

Madagaskarské mangrovové lesy
Mangrovy ve Střední Americe

Mangrovy[editovat | editovat zdroj]

Sladkovodní ekoregiony[editovat | editovat zdroj]

Řeka Mekong v Laosu
Peřeje na Orinoku, Venezuela
Letecký pohled na Amazonku poblíž Manausu
Kaňon Tři soutěsky na řece Jang-c'-ťiang

Velké řeky[editovat | editovat zdroj]

Prameny velkých řek[editovat | editovat zdroj]

 • Řeky a potoky v Konžské pánvi (Angola, Kamerun, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Gabun, Konžská republika, Súdán)
 • Řeky a potoky v povodí horní Mississippi (Spojené státy americké)
 • Řeky a potoky v povodí horní Amazonky (Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guyana (Francie), Guyana, Peru, Surinam, Venezuela)
 • Řeky a potoky na horní Parané (Argentina, Brazílie, Paraguay)
 • Řeky a potoky v povodí Amazonky na Brazilském štítu (Bolívie, Brazílie, Paraguay)
Delta Dunaje
Říční mokřady v Mezopotámii

Velké říční delty[editovat | editovat zdroj]

Malé řeky[editovat | editovat zdroj]

Velká jezera[editovat | editovat zdroj]

Jezero Inle, Myanmar

Malá jezera[editovat | editovat zdroj]

 • Kamerunská kráterová jezera (Kamerun)
 • Jezera Kutubu a Sentani (Indonésie, Papua Nová Guinea)
 • Jezera centrálního Sulawesi (Indonésie)
 • Sladké vody Filipín
 • Jezero Inle (Myanmar)
 • Jezera a potoky Jün-nanu (Čína)
 • Jezera Mexické vysočiny (Mexiko)

Xerické pánve[editovat | editovat zdroj]

Mořské ekoregiony[editovat | editovat zdroj]

Tuleni na ledové kře v Beringově moři
Pobřeží Ochotského moře u Magadanu

Polární moře[editovat | editovat zdroj]

Přílivové mokřady v Chesapeakské zátoce

Šelfy a moře mírného pásu[editovat | editovat zdroj]

 • Středozemní moře (Albánie, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Francie, Řecko, Izrael, Itálie, Libanon, Libye, Malta, Monako, Maroko, Srbsko a Černá Hora, Slovinsko, Španělsko, Sýrie, Tunisko, Turecko)
 • Šelfová moře severovýchodního Atlantiku (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko, Spojené království)
 • Grand Banks u Newfoundlandu (Kanada, St. Pierre a Miquelon (Francie), Spojené státy)
 • Chesapeakská zátoka (Spojené státy americké)
 • Žluté moře (Čína, Severní Korea, Jižní Korea)
 • Ochotské moře (Japonsko, Rusko)
 • Patagonský jihozápadní Atlantik (Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay)
 • Moře u jižní Austrálie
 • Moře okolo Nového Zélandu (Nový Zéland)

Upwelling mírného pásu[editovat | editovat zdroj]

Pobřeží Kalifornského zálivu

Tropické upwelling[editovat | editovat zdroj]

Koráli Velkého bariérového útesu
Fauna Elphinstonova útesu v Rudém moři

Tropická korálová moře[editovat | editovat zdroj]

Místa s globální prioritou[editovat | editovat zdroj]

Jezero Tanganika
Horský les na Altaji
Čivavská poušť
Tisovce v mokřadních lesích jihovýchodu Spojených států

WWF určilo 35 globálních prioritních míst po celém světě (suchozemských, sladkovodních a mořských) buď jako domov nenahraditelné a ohrožené biologické rozmanitosti, nebo jako příležitost zachovat největší a nejzachovalejší zástupce jejich ekosystému.[2]

 1. Jezera Velké příkopové propadliny – zahrnují 3 největší jezera v Africe: Viktoriino, Tanganika a Malawi, stejně jako jezera Turkana, Albert, Edward, Kivu a další.
 2. Altajsko-sajanské horské lesy – jedna z posledních zbývajících nedotčených oblastí světa
 3. Amazonie-Guayana – největší tropický deštný les a povodí na světě s mozaikou hor, jehličnatých lesů, stepních a alpských luk.
 4. Amur/Heilong – Útočiště amurského leoparda a tygra.
 5. Arktická moře a související boreální oblasti a tundra – ochrana arktického prostředí
 6. Atlantické lesy – les se táhne od atlantického pobřeží Brazílie, na jih podél brazilského atlantického pobřeží a do vnitrozemí do severovýchodní Argentiny a východního Paraguaye.
 7. Borneo a Sumatra – lesy neocenitelné hodnoty ukrývající dosud nepopsané druhy
 8. CerradoPantanal
 9. Čivavská poušť – ochrana rovnováhy pouště
 10. Chocó–Darién
 11. Pobřežní východní Afrika – Zlepšování obživy ochranou přírody
 12. Konžská pánev – Ochrana tropických lesů Afriky
 13. Korálový trojúhelník – domov nejrozmanitější palety korálů a mořského života na světě
 14. Východní Himálaj – posílení komunit k ochraně posvátných zemí
 15. Fynbos
 16. Galapágy – nejcennější ostrovy na světě
 17. Velká černomořská pánev
 18. Jezero Bajkal
 19. Madagaskar – Zabezpečení jednoho z nejpodmanivějších ostrovů Země
 20. Středozemní moře
 21. Komplex Mekong – Ochrana řeky života od zdroje k moři
 22. Lesy miombo
 23. Namib-Karru-Kaokoveld
 24. Nová Guinea a přilehlé ostrovy
 25. Severní Great Plains
 26. Řeka Orinoko a zatopené lesy
 27. Řeky a potoky jihovýchodu USA
 28. Jižní Chile – země prastarých lesů a bohatých oceánů
 29. Jižní oceán
 30. Jihozápadní Austrálie
 31. Jihozápadní Pacifik
 32. Sumatra
 33. Moře Západní Afriky
 34. Západní Ghát
 35. Nížina řeky Jang-c'-ťiang – Udržování údolí života

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Global 200 na anglické Wikipedii.

 1. Congolian Coastal Forests - A Global Ecoregion. wwf.panda.org [online]. [cit. 2021-09-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-01-11. 
 2. WWF's Strategic Plan for Conservation

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]