Tundra

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tundra
tundra v Grónsku
tundra v Grónsku
mapa ukazující arktickou tundru
mapa ukazující arktickou tundru
Ekologie
Biogeografické oblastipalearktická, nearktická, antarktická
Geografie
Rozloha11 563 300 km2[1]
KontinentyAmerika, Evropa, Asie a Antarktida
PodnebíPolární podnebí
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Tundra na Aljašce v létě

Tundra je biom subpolární a polární oblasti, který lze nalézt mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami.

Za tundru se považuje bezlesá oblast, pro kterou jsou charakteristické faktory jako minimální růst rostlin a mělké půdy, které jsou chudé pro růst vegetace a nízké teplotní stupně. Dále se tundra charakterizuje jako biom subpolární a polární oblasti, který se vyskytuje mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami.

Za tundru lze považovat bezlesé oblasti, které charakterizují tyto faktory: minimální růst rostlin, nízké teplotní stupně, mělké půdy, které jsou chudé na živiny a vysušující větry. Díky zřídka se vyskytujícím stromům, keřům a rostlinám na nás působí tato oblast dojmem pouště. Slovo „tundra“ vzniklo z finštiny ze slova „tunturi“, to ve finštině znamená holý kopec. Tento termín je užíván nejen pro bezlesé arktické a antarktické oblasti, ale i pro všechny vysokohorské oblasti vyskytující se na horní hranici lesa. V Česku jsou to například Krkonoše nebo Jeseníky.

Tundra se rozkládá v nejsevernějších oblastech Evropy, Asie a Ameriky, v Grónsku a na přilehlých ostrovech (arktická tundra); na jižní polokouli v nejsevernějších oblastech Antarktidy a na přilehlých ostrovech (antarktická tundra). Jako tundru též chápeme podobně vypadající území vysoko v horách (alpinská tundra). Slovo tundra pochází přes ruské slovo „тундра“ (tundra) ze slova „tūndâr“ kildinské sámštiny, kde znamená „vysočiny“, „bezlesá horská krajina“, „bezlesá horská plocha“.

Abiotické podmínky[editovat | editovat zdroj]

Vody je zde dostatek, ale většinou je přítomna v pevném skupenství. Českým ekvivalentem pojmu permafrost je dlouhodobě či trvale zamrzlá půda, slovo půda v tomto spojení představuje tu část země, přesněji tu část zemské kůry, jejíž teplota je alespoň dva po sobě jdoucí roky nižší než 0 °C. Permafrost lze definovat jako trvale nebo dlouhodobě zmrzlou půdu. Pod pojmem půda v daném kontextu si lze představit část země, jejíž teplota po dobu dvou po sobě jdoucích let je nižší než 0 °C. V nadloží permafrostu bývá vyvinuta tzv. činná vrstva, která na rozdíl od permafrostu během krátkého léta taje. Půda je trvale zmrzlá (viz permafrost), v krátkém létě rozmrzá pouze slabá povrchová vrstva. Vegetační doba je velice krátká, teploty nízké a po většinu času je zde vysoká sněhová pokrývka. V létě, které trvá od konce května do srpna. Příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin zde moc nejsou, a proto vegetační doba je zde velice krátká. Teploty jsou tu nízké, v létě teploty přesahují jen zřídka hranici 15 °C.

Biotické podmínky[editovat | editovat zdroj]

Biodiverzita tundry je velice nízká. Drsné klima snášejí ze semenných rostlin pouze přizpůsobené byliny a malé keříky. Většinu vegetačního krytu tvoří mechorosty a lišejníky.Vegetací tvoří zejména nižší rostliny a to: mechy, lišejníky a řasy. Z kategorie vyšších rostlin se zde nachází pouze dva druhy endemických orchidejí Corybas sulcatus a Corybas dienemus.

Většina organické hmoty je vázaná ve formě odumřelé biomasy, její rozklad a využití je účinně brzděno chladem. Živočichové jsou výrazně adaptováni extrémním podmínkám a na nejtvrdší zimní období se často stahují více na jih do teplejších oblastí (viz např. sob karibu), nebo ji přečkávají v hibernaci. Růst rostlin je velice pomalý, což se projevuje mimo jiné vysokou citlivostí tundrových ekosystémů na poškození – při velkoplošné destrukci vegetace se původní stav může obnovovat celá desetiletí či staletí, se všemi nepříznivými důsledky, které z toho plynou.

Antarktická tundra a arktická tundra[editovat | editovat zdroj]

Polární tundra na severní polokouli se nachází v oblasti Arktidy, tedy severně od 60° severní šířky. Oproti tomu polární tundra na jižní polokouli se vyskytuje v oblastech Antarktidy a přilehlých antarktických a subantarktických ostrovů. Mezi tyto ostrovy se řadí Jižní Georgia a Jižní Sandwichovy ostrovy.

Mezi antarktickou a arktickou tundrou existuje spoustu velmi významných rozdílů. Arktidu lze považovat jako oceán, který je obklopen velkými pevninami, zatímco Antarktidu lze považovat jako kontinent, který je pokryt ledem a izolován od ostatních kontinentů studenou vodou. Severní polární ledová čepice v létě taje a ohřívá zem, což umožňuje růst vegetace, oproti tomu antarktická ledová čepice snižuje letní teploty a vytváří tak podmínky tundry v nižších zeměpisných šířkách.[2]

Alpinská tundra[editovat | editovat zdroj]

Alpinská tundra se vyskytuje ve vysokých nadmořských výškách. Je též bezlesá, leč zpravidla postrádá permafrost. Alpinská půda je též obvykle bohatší na použitelnou vodu než u klasické tundry. Alpinská tundra ve své dolní části přechází v horský les (tento přechod se nazývá hranice lesa).

Problémy a hrozby[editovat | editovat zdroj]

Tundry patří mezi nejchladnější a nejdrsnější biomy na světě s extrémními teplotami a nízkými srážkami a mohly by se tak zdát nezranitelné, ovšem nic není tak, jak se na první pohled může zdát. Tyto oblasti především pak v Arktidě jsou dost citlivé na lidské narušení a změnu klimatu. Její spodní základ z permafrostu taje, to mění tundru ve zdroj emisí skleníkových plynů, protože půdní mikrobi přeměňují uhlík na oxid uhličitý a metan.[3]

Jedna z největších hrozeb je zřejmě nevyhnutelná klimatická změna. Ta by mohla radikálně změnit a deformovat krajinu tundry, pro některé živočichy či rostliny by se tak mohla lehce stát neobyvatelnou. Již dnes prosperující keře vytlačují lišejníky, důležitý zdroj potravy pro karibu a další zvířata. Teplejší tundry by taky mohly znamenat zvýšené riziko lesních požárů a sucha.[3]

Znečistění ovzduší ovlivňuje prostředí tundry různými způsoby. Nedávná studie zjistila, že arktické mraky jsou velmi citlivé na znečištění ovzduší, které podněcuje tvorbu mraků a má krycí efekt. Chemikálie používané v chladících kapalinách a aerosolových sprejích způsobily úbytek ozónu na severním i jižním pólu. Znečištěné ovzduší může taktéž poškodit nebo dokonce i zabít lišejníky, které jsou důležitým zdrojem potravy.[3]

Průmyslová činnost, zejména pak ropný, plynárenský a těžební průmysl mohou narušit slabá místa výskytu tundry. Vrtání studen může rozmrazit permafrost, zatímco těžká vozidla a konstrukce potrubí mohou poškodit půdu a zabránit vegetaci v návratu. Seismické testování ropy a operace s plynem v 80. letech minulého století zanechaly na tundře stopy, které jsou viditelné i desetiletí později.[3]

Jako řešení se nabízí přechod od fosilních paliv, to je klíčem k ochraně tundry na Zemi. Mezi další opatření by mělo patřit vytváření útočišť pro určité druhy zvířat a rostlin. Zároveň by se měla zakázat nebo aspoň výrazně omezit průmyslová výroba. Arktická rada (mezivládní fórum arktických zemí) zřídila pracovní skupinu, která má na starost řešení problémů a hrozeb tundry.[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Ecoregions [online]. World Wildlife Fund. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 4 June 2011. (anglicky) 
 2. QUINN, Joyce Ann. Arctic and Alpine Biomes. Westport, Conn: Greenwood Press, 2008. ISBN 9780313340178. 
 3. a b c d e NUNEZ, CH. Tundra Threats Explained. National Geographic [online]. National Geographic [cit. 2022-11-14]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HOBBIE, John E., ed. a KLING, George W., ed. Alaska's changing arctic: ecological consequences for tundra, streams, and lakes. [Aljaška mění arktickou oblast: ekologické důsledky pro tundru, toky a jezera.] New York: Oxford University Press, ©2014. 331 s. Long-term ecological research network series. ISBN 978-0-19-986040-1.
 • KOCIÁNOVÁ, Milena, ŠTURSA, Jan a VANĚK, Jan. Krkonošská tundra. Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku, 2015. 44 s. ISBN 978-80-87706-95-4.
 • KŘÍŽEK, M., (2015). Geografické rozhledy. Strukturní půdy [online]. [cit. 2022-25- 11]. Dostupné z: https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/vyhledat?q=permafrost
 • QUINN, J. A., (2008). Artic and Alpine Biomes [online]. [cit. 2022-11-24]. Dostupné z: https://masterpdf.pro/download/4330427-arctic-and-alpine-biomes-quinn-joyce-a
 • RAJCHARD, Josef, BALOUNOVÁ, Zuzana a VYSLOUŽIL, Dušan. Ekologie. I., Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. České Budějovice: Kopp, 2002. 121 s. ISBN 80-7232-189-7.
 • ŠTURSA, Jan a VANĚK, Jan. Klenoty krkonošské tundry. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2016. 48 s. ISBN 978-80-7535-057-2.
 • ŠTURSA, Jan. Krkonošská tundra. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2017. 207 s. ISBN 978-80-7535-056-5.
 • WEIGEL, Marlene. UXL encyclopedia of biomes. 3, River and stream, seashore, tundra, wetland. Detroit: UXL, 2000. 345–521 s. ISBN 0-7876-3735-1.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]